BİLSAM
VIII. ULUSLARARASI SEMPOZYUM
TOPLUM, SİYASET VE EKONOMİ
12-13 Ekim2019
MALATYA

DETAY: www.bilsam.org/kongre19