Bilsam Logo

Ana Sayfa » VII. Uluslararası Sempozyum

VII. Uluslararası Sempozyum | Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi | Bilsam.Org
İDEALDEN GERÇEĞE TOPLUM, SİYASET VE EKONOMİ...


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLSAM
VII. ULUSLARARASI SEMPOZYUM

 

"İDEALDEN GERÇEĞE
TOPLUM, SİYASET VE EKONOMİ"

12-13 Ekim 2018
MALATYA


Toplumlar oluştukları ilk andan itibaren ideal ile gerçek arasında sıkışma yaşamış ve ideali gerçeğe dönüştürmenin mücadelesini vermiştir. Bu mücadele süreci toplumların siyaset ve yönetim anlayışları ile doğrudan ilgili olmuştur. İdeal ile gerçek arasındaki bu arayışta tarihsel süreçte çeşitli problemler yaşayan İslam dünyası 21. yüzyılda büyük bir açmaz ile karşı karşıya kalmıştır. Doğru yönetim anlayışını ortaya çıkaracak doğru siyaseti bulmak, İslam dünyasının krizleri aşarak toplumsal olarak rahatlamasını sağlayacaktır. Ancak İslam dünyasında toplum, siyaset ve yönetim arasındaki doğru ilişkiyi kurmak şüphesiz kolay olmayacaktır.


BİLSAM tarafından bu yıl yedincisi uluslararası olarak gerçekleştirilecek olan sempozyumunun amacı; tarihsel süreçte ve günümüzde yönetim, toplum ve siyaset ilişkilerine nitelikli ve derinlemesine bir bakış geliştirerek aynı zamanda bu ilişkileri akademik bir anlayış ile ele almaktır.


Düzenlenecek bu sempozyum, İslam dünyasın idealden gerçeğe olan yolculuğunda siyaset, toplum ve yönetim anlayışını akademik bir bakış açısı ile ele alan bütün katılımcılara açıktır. Bilim kurulunca değerlendirilip onaylandıktan sonra sempozyumda sunulacak olan bildirilerin tam metinleri daha sonra kitaplaştırılacaktır.

 

12-13 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılması planlanan sempozyumun yeri ve programı ileri bir tarihte ilan dilecektir.

 

Kongre kayıt ücreti 200 TL’dir. Kayıt için Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Derneği Türkiye Finans Katılım Bankası Malatya Şubesi TR61 0020 6000 4700 8652 4500 01 hesabına yatırılan ücretlere ait dekontlar bilsamsempozyum@gmail.com mail adresine gönderilecektir. (Bir kayıt ücreti ile yalnızca bir bildiri sunulabilir, fazladan sunulacak her bildiri için 100 TL kayıt ücreti alınacaktır. Sempozyum ücreti; sempozyum çantası, öğlen yemekleri, kongre kitabı, isimlik, kalem, katılım belgesini kapsamaktadır.)


ÖNEMLİ TARİHLER
Son Başvuru ve Özet Gönderim Tarihi             : 15 Ağustos 2018
Kabul Edilen Özetlerin İlanı                             : 01 Eylül 2018
Sempozyum Tarihi                                            : 12-13 Ekim 2018
Bildiri Gönderilecek Adres                               : bilsamsempozyum@gmail.com
Detaylı Bilgi ve İletişim                                    : www.bilsam.org/sempozyum


SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI


• Türkiye ve Dünya’da Sistem Tartışmaları
• Yasama, Yargı ve Yürütmede Denge ve Denetleme Sorunu
• Yönetimde Merkez – Çevre İlişkileri ve Yerel Yönetimler  
• İslam Dünyasında Siyasal Kültür ve Yönetim Sorunları
• İslam Dünyası ve Demokrasi
• Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
• Kamu, Özel Sektör ve Sivil Toplum İlişkisi
• Ulusüstü Yapılar: BM, AB, İİT, Şangay İşbirliği Örgütü vd.
• Siyasal Kültür, Çoğulculuk ve Farklılıkların Yönetimi
• Türkiye’de ve Dünya’da İnsan Hakları
• Arap Baharı ve Sonuçları
• İslam Dünyasında İktidar, Sermaye ve Medya İlişkisi
• Türkiye’de Değişimin Dinamikleri ve Direnç Noktaları
• Batı Dünyasındaki Gelişmeler ve İslam Dünyasına Yansımaları
• İslam Dünyasında Toplumsal ve Siyasal Ayrışmanın Kaynakları
• Gelir Dağılımı ve Yoksulluk
• Ekonomide küreselleşme ve yerelleşme
• Ekonomi siyaset ilişkisi
• İlgili diğer konular

 

Detaylar için:  www.bilsam.org/sempozyum

 

Eklenme Tarihi : 18.5.2018

E-Posta Listesi

Günün SÖZÜ

 
Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi
© 2009-2020 - Tüm Hakları Saklıdır. Bilsam.Org | Sistem:UmutDenizi Web