Kurtuba Akademi
Ana Sayfa

BİLSAM
KURTUBA AKADEMİ
V. Ulusal Öğrenci Sempozyumu
“BİR İNSANLIK SORUNU OLARAK ŞİDDET”
28-29 Nisan 2018, Malatya

Geçmişten günümüze insanlık tarihinin en büyük sorunlarından biri olan “ŞİDDET”, çağımızda da insanlığı tehdit eden temel problemlerden biridir. Toplumsal ilişkilerden uluslararası ilişkilere, aile hayatından bireyler arası ilişkilere, eğitimden medyaya ve daha birçok alanda hayatımıza nüfuz etmiş olan “Şiddet” bir toplumsal sorun olarak varlığını sürdürmektedir. 

Yıllık periyotlarla ulusal öğrenci sempozyumları gerçekleştiren Kurtuba Akademi, 2018 yılında tema olarak, “Şiddet” konusunu seçmiştir. "Bir İnsanlık Sorunu Olarak Şiddet" başlığıyla gerçekleştirilecek olan sempozyumumuz 28-29 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 

BİLSAM Kurtuba Akademi tarafından bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek olan Ulusal Öğrenci Sempozyumumuzun amacı; ülkemizde bahse konu olan alanlarda okuyan, araştıran ve düşünceler geliştiren gençlerimizi bir araya getirerek, ürettikleri bilgi, düşünce ve yaklaşımları akademik çevreler ve kamuoyu ile paylaşmalarına imkân tanımaktır.

Düzenlenecek sempozyum, "şiddet" sorununu sadece “insan” odaklı değil, bu sorunlardan etkilenen tabiat, çevre, bitkiler, hayvanlar, tarihi eserler, kültürel varlıklar vs. bütün canlıları ve varlıkları kapsayacak şekilde ele alacaktır. Bu yüzden sempozyumumuz bu konularla ilgili bütün çalışmalara açıktır. Amacımız Kurtuba Akademi olarak geleceğimiz adına gök kubbede  hoş bir seda bırakacak bütün fikirlere kendini seslendirme imkanı sunmaktır.

BİLSAM Kurtuba Akademi olarak bizler, farklılıklarımızın zenginlik olarak kabul edildiği; şiddetin, zulmün, ötekileştirmenin ve kutuplaşmanın olmadığı; bütün canlıların kendi potansiyelini gerçekleştirebildiği; çevrenin korunduğu ve adalet, özgürlük, barış ve kardeşlik iklimi içinde yaşanılan bir dünyanın mümkün olabileceğine inanıyoruz.

28-29 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sempozyumumuza, ilimiz, bölgemiz ve ülkemizdeki lisans ve lisansüstü bütün öğrenci arkadaşlarımız davetlidir. Bildiriler, bilim kurulunca değerlendirilip onaylandıktan sonra sempozyumda sunulacaktır. 

Sempozyumun yeri ve programı ileriki tarihlerde ilgililere ulaştırılacaktır. Bildirisi kabul edilen Malatya dışındaki katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri BİLSAM tarafından karşılanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sempozyumun detaylarına yan menüden ulaşabilirsiniz.