Bilsam Logo

BİLSAM Yayınları - Kurumsal

BİLSAM Yayınları - Kurumsal | Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi | Bilsam.Org

MİSYON

 

Medeniyet dediğimiz şey insanlığın sahih ortak birikimidir. Bu birikim başta insanımız olmak üzere tüm insanlıkla paylaşmak.Tarih boyunca farklı dil, din ve etnisiteleri bir arada tutan ve bu farklılıkları iyi yönetebilen toplumlar daha çok ilerlemiş ve medeniyete daha çok şey katmışlardır. Anadolu’nun farklı inanç ve görüşlere hoşgörü temelindeki yaklaşımını yeni nesillere aktarmak; bu anlayışı benimsemiş aydın bireyler yetişmesine katkıda bulunmak. Farklı görüş ve yaklaşımların tartışılarak ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak.

 

VİZYON

 

Bilgi çağında, bilgiden hareketle Anadolu kültürünün yerel değerlerini, İslam kültürünün manevi değerlerini ve insanlık kültürünün evrensel değerlerini beraberce önemseyen bir yaklaşımla, eğitim, kültür, sanat, sosyal sorunlar ve diğer alanlarda eserler yayınlamak, projeler geliştirmek ve bu yolla başta ilimiz olmak üzere ülkemizdeki entelektüel, sosyal ve kültürel sermayenin gelişimine katkı sağlamaktır.

 

İLKELER

 

1- İnsana hizmet

2- Bilgiyi paylaşmak

3- İnsanlarda farkındalık oluşturmak

4- Düşünce dünyasını zenginleştirmek

5- Çok sesliliğin ve kültürel çeşitliliğin korunmasına önem vermek.

6- İnsan onuruna, temel hak ve özgürlüklere saygılı olmak.

7- Özgürlüğü sadece kendimiz için talep etmemek, başkalarının özgürlüklerine karşı kör ve sağır davranmamak.

8- Milli ve Manevi değerleri yaşatmak,

9- Topluma ait değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmak

             


E-Posta Listesi

Günün SÖZÜ

 
Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi
© 2009-2021 - Tüm Hakları Saklıdır. Bilsam.Org | Sistem:UmutDenizi Web