Bilsam Logo

Ana Sayfa » Yeni Anayasada Sivil Toplum

Yeni Anayasada Sivil Toplum | Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi | Bilsam.Org
BİLSAM tarafından organize edilen ve ilgili birçok STK ve Dernek temsilcisinin katkılarıyla “Yeni Anayasada Sivil Toplum” başlıklı raporun basın açıklamasını Av. Özcan Çetin yaptı.


       Malatya Gazeteciler Cemiyetinde yapılan basın açıklamasında Özcan Çetin şunları kaydetti; Yeni anayasa çalışmalarında sivillik öne çıkan ve vurgulanan önemli bir unsurdur. Anayasaya sivil ruhun hâkim olması elbetteki onun sivil olma vasfının vazgeçilmezidir. Anayasanın sivilliği, sivil topluma bakışı onu nasıl koruduğu ve nasıl geliştirdiği ile değerlendirilebilir.

 

Sivil Toplumu anayasal metinlerle korumayan bir anayasanın sivil olma iddiası da olmayacaktır. Anayasa tarihimiz ,yapımcılarının özgürlükçü ve demokrat oldukları iddiasına rağmen süreç bunun tersi sonuçlarıyla doludur.

 

Anayasalar temelde toplumsal sözleşmelerdir. Bu sözleşmelerin bir tarafında devlet diğer tarafında ise toplum vardır. Sözleşme tipolojisi açısından anayasa tarihimize baktığımızda anayasalarımızın, toplumsal sözleşme vasfına uymadığı açıktır. Sözleşmenin taraflarından birisi olan halk sivil irade yok gibidir. Yaşanan bu süreçte sivil iradenin bu sözleşmenin bir tarafı olması ve yeni hazırlanacak anayasanın bu yaklaşımı esas alması ortak kanaat haline gelmiştir.

 

Yeni ve Sivil Anayasa’nın hazırlıklarının yapıldığı bu sürece BİLSAM olarak sivil bir katkı sağlanması düşünülmüştür. Bu minvalde oluşturulan Anayasa Çalışma Grubu yaklaşık 6 aydır çalışmalarını aralıksız sürdürmüştür. Bu çalışmalar çerçevesinde:

 

1. ‘Yeni Anayasa’da Sivil Toplum Kuruluşlarının Yeri’ konusu grubun çalışma alanı olarak belirlenmiştir.

2. Anayasalarımızda sivil toplum örgütleri ile ilgili metinler tasnif edilmiş, grup üyeleri ve akademisyenler ile değerlendirmeler yapılmıştır.

3. Yabancı ülke anayasalarının sivil toplum kuruluşları ile ilgili metinleri incelenmiştir.

4. Yeni anayasa sürecinde hazırlanan anayasa taslak metinlerinin sivil toplumla ilgili bölümleri incelenmiştir.

5. Dernek merkezimizde, ilimizdeki sivil toplum kuruluşları ile iki ayrı çalıştay yapılmıştır.

6. Tüm bu çalışmalar neticesinde nihai bir metne ulaşılmış ve ortaya çıkan metnin gerekçesi de hazırlanmıştır.

 

Metin hazırlanırken;

 

1. Sivil alanın genişletilmesi ve güçlendirilmesi ile birlikte bunun sürdürülebilirliği esas alınmıştır.

2. Anayasa’nın sivil toplum örgütlerini koruyucu vasfı üzerinde durulmuştur.

3. Sivil toplum örgütlerinin varolan problemlerini giderici bir metin olmasına dikkat edilmiştir.

4. Demokratik ve özgürlükçü bir bakış açısı ile hazırlanmıştır.

 

Yeni anayasamıza katkı sağlaması temennisiyle BİLSAM adına TBMM Anayasa Çalışma Komisyonu’nun dikkatine sunar, kamuoyuna arz ederim.

 

Yeni Anayasada Sivil Toplum Taslağına ulaşmak için tıklayınız

 

Eklenme Tarihi : 30.01.2012

E-Posta Listesi

Günün SÖZÜ

 
Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi
© 2009-2021 - Tüm Hakları Saklıdır. Bilsam.Org | Sistem:UmutDenizi Web