Bilsam Logo

Ana Sayfa » Malatya PlatFormu

Malatya PlatFormu | Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi | Bilsam.Org
Malatya PlatFormunun ikinci toplantısı Malatya valisinin onursal başkanlığı, BİLSAM’ın yürütücülüğü ve MÜSİAD’ın ev sahipliğinde Ramada otelde gerçekleştirildi.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Sivil toplum, özel sektör ve kamu kuruluşlarından yaklaşık 60 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı onursal başkan Malatya valisi Vasip Şahin’in açılış konuşmasıyla başladı. Şahin, yaptığı konuşmada “Amacımız, ilimizin farklı kesimlerinden katılan yerel aktörlerle bir araya gelerek ilimizin, insanımızın sorunlarını konuşmak, tartışmak ve bu yolla ortak aklı harekete geçirmektir” dedi. Daha sonra toplantıyı yönetmek üzere toplantı divanı oluşturuldu. Divan, Ahmet Turan Koçer, Necip Cengil, Semine Dengeşik ve Sinan Cavlak’tan oluştu. Ahmet Turan Koçer’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 4 saat sürdü.

 

 

      Toplantıda Malatya PlatFormu’nun tüzüğü de tartışmaya açılarak karara bağlandı. Tüzüğe göre platFormun amacı;  “Katılımcılar arasında işbirliği ve tanışıklığı artırmak ve sürdürmek; çözüme dönük fikri üretkenliği teşvik edecek ortamlar oluşturmak; ilimizin sorunlarının belirlenmesine ve bu sorunların çözümüne katkı sağlamak; ilimiz ve bölgemizle ilgili vizyon geliştirilmesine, ortak amaç ve hedeflerin belirlenmesine yardımcı olmak; ilimiz hakkında alınan önemli kararları görüşmek hazırlanan rapor, plan ve projeleri tartışmak ve bunlara yönelik önerilerde bulunmak; şehrimizin ve insanımızın gelişimine yönelik projeler geliştirmek ve önermek” olarak belirlendi. 

 

 

      PlatFormun vizyonu ise “Sağladığı özgür tartışma ortamı, Formatı ve şehrin sosyal dokusunun tamamını temsilden aldığı güçle Malatya’nın sosyokültürel ve sosyoekonomik gelişmişlik bakımından ülkenin ilk 10 şehrinden biri haline gelmesi ve aklın, aşkın ve barışın şehri olarak tanınan bir medeniyet şehrine dönüşmesi için çaba harcayan etkin bir platForm olmak...” olmak olarak tespit edildi.

 

 

Malatya PlatFormunun ilkeleri ise aşağıdaki esaslardan oluştu.   

 

1. Özgür tartışma ortamı ve kürsü özgürlüğü esas olacaktır. 

2. Düşüncenin, önerinin ve sözün birinci derecede kıymeti ve saygınlığı olacaktır.

3. Farklılık ve çeşitlilik, zenginlik ve yaratıcı etkileşimin kaynağı olarak görülecektir.

4. PlatFormda rahatsız edici de olsa, hakaret içermemek, kırıcı olmamak ve kişisel hesaplaşmalara girmemek şartıyla ilimizin, bölgemizin, ülkemizin ve insanımızın hayrına olduğuna inanılan her türlü görüş ve düşünce özgürce ifade edilecektir.

5. Katılımcılardan toplantı ve müzakere sistematiğine kesin uyum istenecektir.

6. PlatFormda herkes eşit şekilde temsil ve söz hakkına sahiptir.

7. Kurumlar birinci dereceden sorumlu tarafından temsil edilecek ve toplantılara her kurumdan bir kişinin katılımı esas alınacaktır. 

8. Toplantılarda ortaya atılan kişisel görüş ve düşüncelerin hukuki ve yasal sorumluluğu sahibine ait olacaktır.

9. PlatFormun sonuç bildirisinde yer alan karar ve görüşler hiçbir kişi ve kurum üzerinde bağlayıcı olmayıp tavsiye niteliği taşıyacaktır.

 

 

      Toplantının ikinci yarısında ise Malatya’nın 2023 vizyonu tartışıldı. Toplantı divanı tarafından yapılan açıklamada bu konuda ortaya konulan görüşlerin önümüzdeki günlerde sonuç bildirgesi olarak kamuoyuna duyurulacağı bildirildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eklenme Tarihi : 4.03.2013

E-Posta Listesi

Günün SÖZÜ

 
Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi
© 2009-2021 - Tüm Hakları Saklıdır. Bilsam.Org | Sistem:UmutDenizi Web