Bilsam Logo

Ana Sayfa » Akçadağ Gelecek Stratejileri Raporu

Akçadağ Gelecek Stratejileri Raporu | Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi | Bilsam.Org
İlçe Gelecek Stratejileri raporlarımızın ilki olan Akçadağ Gelecek Stratejileri raporumuzu kamuoyu ile paylaşıldı.


     

 

 

 

 

 

 

 

 

      BİLSAM; eğitim, araştırma ve yayıncılık başta olmak üzere birçok alanda faaliyet yürüten ve projeler gerçekleştiren bir sivil toplum kuruluşudur. 

 

      BİLSAM olarak daha önce de şehrimiz ve sorunlarıyla ilgili çok sayıda rapor çalışmaları, sempozyum, çalıştay, forum, konferans vb. çalışmalar gerçekleştirdik. Şimdi ise yeni bir çalışmayla karşınızdayız. 2011 yılında il için hazırladığımız “Malatya Vizyon 2023” raporumuzdan sonra gündeme aldığımız “İlçe Gelecek Stratejileri” raporlarımızın ilki olan “Akçadağ Gelecek Stratejileri”ni bugün itibariyle sizlerle paylaşmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu raporlarımızın da önceki rapor çalışmalarımız gibi kamuoyunda gerekli karşılığı bulacağına inanıyoruz.   

 

      İlçe Gelecek Stratejileri Raporları 2011 yılında yayımlanan “Malatya Vizyon 2023” başlıklı çalışmamızın ilçe versiyonları olarak ortaya çıkmıştır. Bazı ilçelerimizin yerel yöneticilerinin ısrarlı talepleri bu çalışmaları gündeme almamıza vesile olmuştur.

 

      Malatya’nın merkez ile ilçeleri arasındaki gelişmişlik farkı en yüksek olan illerden biri olması gerçeği ile ilimizin büyükşehir olma sürecine daha sistemli bir başlangıç yapma ihtiyacı bizleri motive eden diğer unsurlar olmuştur.     

 

      Merkez ve ilçelerimiz için ayrı ayrı olmak üzere toplam 12 adetlik bir paket halinde hazırlanan bu raporların temel amacı; il ve ilçelerimizin mevcut durumu ve potansiyellerini analiz etmek, kazanım ve sorunları ortaya koymak ve geleceğe yönelik stratejiler geliştirerek gelişim süreçlerine katkı sağlamaktır. İlçelerimizin çok sayıda sorunu olduğu ve bu sorunlarla biran önce ilgilenilmesi gereği raporların ortaya koyduğu ilk sonuçlardan biridir.  

 

 

      Akçadağ ile ilgili elinizdeki rapor da Akçadağ ilçesinin mevcut durumu ve potansiyeli değerlendirilmiş, ilçe vizyonu belirlenmiş, ilçenin sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerileri tartışılmış, belirlenen öncelik ve gelişim eksenlerine uyumlu olarak ilçe için stratejik amaçlar tespit edilmiş ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan kentsel gelişim yol haritası çıkarılmıştır.

 

      Bir sivil toplum kuruluşu tarafından hazırlanması ve merkez ile birlikte bütün ilçeleri ayrı ayrı ele alması yönüyle ülkemizde ilk olma özelliği taşıyan bu çalışmanın başka bir özelliği de katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmış olmasıdır. Bu raporların hazırlanmasına katkı sağlayan ilçemizin değerli yöneticilerine, diğer yetkililerine, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerine ve raporun hazırlanmasına katkı veren herkese teşekkür eder, saygılar sunarım. Raporumuz geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz ilimiz ve ilçemizin değerli sanatçı ve akademisyenlerinden Fehmi Kolçak’ın aziz hatırasına ithaf edilmiştir.

 

      Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.

      Yönetim Kurulu Adına                                                                                         Prof.Dr. İbrahim GEZER

 

 

            Akçadağ ile ilgili bazı veriler aşağıda sunulmuştur.

 

1. Akçadağ’ın en önemli zenginliği 1.5 milyona yaklaşan kayısı ağacı, 30 bin tona yaklaşan kuru kayısı üretimi, 200 milyon ton mermer rezervi ile Levent vadisi ve Sultansuyu Tarım İşletmesinden kaynaklanan turizm potansiyelidir.    

2. Malatya’da üretilen kuru kayısının yaklaşık %20’si (30 bin ton) Akçadağ’da üretilmektedir. 

3. İlimizdeki yumurta tavukçuluğunun %65’i; et tavukçuluğunun ise %35’i Akçadağ’da üretilmektedir.

4. Akçadağ’ il merkezinde ve yurt dışında en fazla nüfus bulunduran ilçemizdir. Dünyadaki bütün Akçadağlıların sayısı yaklaşık 140 bindir (Malatyalı nüfusun %10).

5. Akçadağ, sosyoekonomik gelişmişlik bakımından Türkiye’deki 872 ilçe arasında 675, Malatya’daki 13 ilçeden ise 8. sıradadır.

6. Yıllık nüfus artışı %-5,5’dir. Yani hızla nüfus kaybetmektedir. Son 30 yılda nüfusunun yarısını kaybetmiştir.

7. Yoksulluk oranı Türkiye’de %13, Malatya’da  %19 iken Akçadağ’da %24’dür.

8. Akçadağ, Battalgazi ve Doğanşehir’den sonra en fazla işsiz sayısına sahip ilçemizdir.

9. Akçadağ’ın orman varlığı yaklaşık %7 olup Malatya (%15), Türkiye (%27) ve Dünya (%30) ortalamalarının oldukça altındadır.

10. Akçadağ’ın öncü sektörleri; Tarımsal ve Madensel Sanayi (Kayısı ve Mermer İşleme), Tarım ve Hayvancılık (Kayısı Yetiştiriciliği, Büyük baş hayvan ve Tavukçuluk) ile Turizm (Levent Vadisi, Sultansuyu Tarım İşletmesi ve Tohma Vadisi) olarak belirlenmiştir.

 

Aşağıda sıralanan unsurlar Akçadağ için stratejik amaçlar olarak belirlenmiştir

 

1. İlçe insanının eğitim ve kültür düzeyini yükseltmek, sivil toplumu geliştirmek

2. İlçede kesimler ve kurumlar arası işbirliği ve yönetişim uygulamalarını artırmak

3. İlçede tarımsal sanayiyi geliştirmek

4. Levent Vadisi ve Sultansuyu  turizm potansiyelini harekete geçirmek

5. Mermer İhtisas OSB’yi kurmak ve başarılı bir şekilde yönetmek

6. Yoksulluk ve işsizlik sorununu çözmek ve negatif göçü durdurmak

7. AR – GE, inovasyon ve markalaşma çalışmalarını geliştirmek

8. Kayısı üretiminde kalite ve katma değeri artırmak

 

Eklenme Tarihi : 17.09.2013

E-Posta Listesi

Günün SÖZÜ

 
Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi
© 2009-2023 - Tüm Hakları Saklıdır. Bilsam.Org | Sistem:UmutDenizi Web