Bilsam Logo

Ana Sayfa » Doğanşehir Gelecek Stratejileri Raporu

Doğanşehir Gelecek Stratejileri Raporu | Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi | Bilsam.Org
İlçe raporlarının beşincisi olan “Doğanşehir Gelecek Stratejileri Raporu” düzenlenen toplantıyla kamuoyuna açıklandı.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Doğanşehir İlçe Milli Eğitim toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Soğukpınar, Doğanşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaman, BİLSAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gezer, Malatya  Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi İlhami Polat, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı ve Malatya Valiliği KUDEB Başkanı Levent İskenderoğlu, Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Söylemez’in  yanı sıra Doğanşehir İlçesi kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

 

 

      Toplantıda konuşan Doğanşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaman tüm katılımcıları selamlayarak sözlerine şöyle devam etti: “ BİLSAM bu raporun çalıştayını yaparken sivil toplum temsilcileri ile daha geniş enine boyuna bir toplantı yapmıştık. Bugünde BİLSAM ekibi tarafından hazırlanan bu rapor Doğanşehir’,in geleceğine büyükşehir yasası çerçevesinde ileriye dönük yatırımlar konusunda bize ışık tutacağı kanısındayım” dedi.

 

      Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Soğukpınar ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:

 

      “BİLSAM gözlemlediğimiz ve basından takip ettiğimiz kadarıyla gerçekten Malatya’ya katma değer sağlayan sivil toplum örgütlerinin başında geliyor.  Gerçekten çok güzel çalışmalara imza atmış durumda.  Bugünde devam ede gelen bir proje ile karşımızdalar. İlçe gelecek stratejileri adı altında Malatya’nın tüm ilçelerini kapsayan bir proje hazırladılar. Ben bu manada hem ilçem adına hem tüm Malatya adına içten teşekkürlerimi sunuyorum.”

 

      Raporun çalıştay ayağında konunun tüm muhataplarının katıldığını belirten Soğukpınar, “bu çalışma ben yaptım oldu mantığıyla değil tam bir yönetişim örneği oldu” dedi.  “Uyumlu bir çalışma ile bu raporu hep birlikte hazırladık diyebiliriz” diyen Soğukpınar, bu yönünden dolayı tüm Doğanşehirlilere ve tüm paydaşlara teşekkür ederek sözlerini şöyle bitirdi:” Rapor, Doğanşehir’in eksilerini, artılarını, avantajlarını, dezavantajlarını, mevcut durumunu ve potansiyellerini gerçek anlamda karşımıza çıkarmış durumda, bizlerde ciddi ve bilimsel manada ortaya çıkan bu rapordan istifade ederek bu projenin gerçek anlamına ulaşmasına fayda sağlayacağız.”

 

 

      Toplantıda katılımcıları selamlayarak konuşmasına başlayan BİLSAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gezer,  BİLSAM’ın eğitim, araştırma ve yayıncılık başta olmak üzere birçok alanda faaliyet yürüten ve projeler gerçekleştiren bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyleyip konuşmasına şöyle devam etti:

 

       “BİLSAM olarak daha önce de şehrimiz ve sorunlarıyla ilgili çok sayıda rapor çalışmaları, sempozyum, çalıştay, forum, konferans vb. çalışmalar gerçekleştirdik. Şimdi ise yeni bir çalışmayla karşınızdayız. 2011 yılında il için hazırladığımız “Malatya Vizyon 2023” raporumuzdan sonra gündeme aldığımız “İlçe Gelecek Stratejileri” raporlarımızın beşincisi olan “Doğanşehir Gelecek Stratejileri Raporu”nu bugün itibariyle sizlerle paylaşmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu raporlarımızın da önceki rapor çalışmalarımız gibi kamuoyunda gerekli karşılığı bulacağına inanıyoruz.   

 

       İlçe Gelecek Stratejileri Raporları 2011 yılında yayımlanan “Malatya Vizyon 2023” başlıklı çalışmamızın ilçe versiyonları olarak ortaya çıkmıştır. Bazı ilçelerimizin yerel yöneticilerinin ısrarlı talepleri bu çalışmaları gündeme almamıza vesile olmuştur.

 

      Malatya’nın merkez ile ilçeleri arasındaki gelişmişlik farkı en yüksek olan illerden biri olması gerçeği ile ilimizin büyükşehir olma sürecine daha sistemli bir başlangıç yapma ihtiyacı bizleri motive eden diğer unsurlar olmuştur.

 

 

     Merkez ve ilçelerimiz için ayrı ayrı olmak üzere toplam 12 adetlik bir paket halinde hazırlanan bu raporların temel amacı; il ve ilçelerimizin mevcut durumu ve potansiyellerini analiz etmek, kazanım ve sorunları ortaya koymak ve geleceğe yönelik stratejiler geliştirerek gelişim süreçlerine katkı sağlamaktır. İlçelerimizin çok sayıda sorunu olduğu ve bu sorunlarla biran önce ilgilenilmesi gereği raporların ortaya koyduğu ilk sonuçlardan biridir. 

 

      Doğanşehir ile ilgili elinizdeki raporda Arguvan ilçesinin mevcut durumu ve potansiyeli değerlendirilmiş, ilçe vizyonu belirlenmiş, ilçenin sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerileri tartışılmış, belirlenen öncelik ve gelişim eksenlerine uyumlu olarak ilçe için stratejik amaçlar tespit edilmiş ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan kentsel gelişim yol haritası çıkarılmıştır.

 

      Bir sivil toplum kuruluşu tarafından hazırlanması ve merkez ile birlikte bütün ilçeleri ayrı ayrı ele alması yönüyle ülkemizde ilk olma özelliği taşıyan bu çalışmanın başka bir özelliği de katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmış olmasıdır. Bu raporların hazırlanmasına katkı sağlayan ilçemizin değerli yöneticilerine, diğer yetkililerine, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerine ve raporun hazırlanmasına katkı veren herkese teşekkür ederim. “

 

 

      Doğanşehir ile ilgili bazı veriler aşağıda sunulmuştur.

 

1. Doğanşehir; elma (%39), kayısı (%5), fasulye (%73), biber (%23), tütün (%97) gibi kaliteli tarım ürünleri yetiştiren ve bu ürünlerde Malatya’da önemli bir paya sahip bir ilçemizdir.

2. Doğanşehir hayvansal üretimde Malatya boyutunda büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde yaklaşık %10, küçükbaşta %14, arı kovanı sayısında %11 ve su ürünleri üretiminde %8’lik bir payla önemli bir düzey yakalamıştır.

3. Doğanşehir Sürgüdeki Mesire yerleri ve doğal su kaynaklarıyla; Topbükü, Fındık, Sakaltutan ve Sürgü Çayı gibi önemli akarsu kaynaklarıyla; Sürgü ve Polat Barajlarıyla; Sürgü, Kurucaova (Yeşilkent), Erkenek, Gövdeli ve Polat Ovaları ile ilimizin önemli ilçelerinden biridir.

4. Bölgemizde haklı bir üne sahip lezzetli alabalığıyla Doğanşehir bu alanda marka olmaya aday bir ilçemizdir.

5. Toplumsal huzur ve barışın hakim olduğu bir ilçe olması, ilçenin hayırsever işadamlarının ilçeye yatırım yapıyor olması Doğanşehir için önemli bir avantajdır.

6. Coğrafi konum itibarıyla geçiş güzergahlarında olması ve ana arterler üzerinde olması Doğanşehir için değerlendirilmesi gereken önemli bir avantajdır. Bütün ilçelerimizde yaşanan negatif göç problemi Doğenşehir’de de bir an önce önlem alınması gereken bir problemdir. Doğanşehir son 10 yıl içinde nüfusunun üçte birden fazlasını kaybetmiştir.

 

      Aşağıda sıralanan unsurlar Doğanşehir için stratejik amaçlar olarak belirlenmiştir.

 

1. Negatif göç ve işsizlik sorunlarını çözmek.

2. Elma ve alabalıkta marka olmak ve markalaşmak.

3. Tarım ürünleri üretiminde kalite ve katma değeri artırmak.

4. AB, SODES, FKA, TKDK, KOSGEB vb. fon kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek.

5. Toplumsal dokuyu ve bir arada yaşama kültürünü geliştirici tedbirler almak.

6. Organik ve iyi tarım uygulamaları potansiyelini harekete geçirmek.

7. Etkili, sürdürülebilir ve sürekli yenilenen bir ilçe gelişim stratejisi geliştirmek.

8. Akarsu, göl ve göletlerden kaynaklanan potansiyeli harekete geçirmek.

9. Başta gençler, kadınlar ve engelliler gibi dezavantajlı gruplara yönelik olmak üzere sosyal ve kültürel faaliyetleri artırmak ve buna yönelik alanlar oluşturmak.

 

Eklenme Tarihi : 8.10.2013

E-Posta Listesi

Günün SÖZÜ

 
Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi
© 2009-2021 - Tüm Hakları Saklıdır. Bilsam.Org | Sistem:UmutDenizi Web