Bilsam Logo

Ana Sayfa » Malatya Vizyon 2023

Malatya Vizyon 2023 | Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi | Bilsam.Org
BİLSAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.İbrahim GEZERin basın açıklaması;


Değerli Basın Mensupları;

Eğitimci, akademisyen, işadamı, kamu görevlisi hemen her meslekten çok sayıda arkadaşımızın bir araya gelerek kurduğu bir STK olan BİLSAM; eğitim, kültür ve sosyal sorunlar başta olmak üzere birçok alanda faaliyet yürüten ve projeler gerçekleştiren bir sivil toplum kuruluşudur. 

BİLSAM’ın temel amacı; eğitim, kültür ve sosyal sorunlar alanında etkinlikler düzenlemek, projeler geliştirmek ve bu yolla başta ilimiz olmak üzere ülkemizdeki entelektüel, sosyal ve kültürel sermayenin gelişimine katkı sağlamaktır.

Bu kapsamda yaşadığımız ilin sorunlarının çözümüne katkı sağlamak, gelişimine yardımcı olmak ve bu konuda sistematik çalışmalar yürütmek amacıyla BİLSAM bünyesinde Malatya Kent Araştırmaları Merkezi (MAKAM) oluşturulmuştur. Bu birim tarafından ilimizle ilgili olarak aşağıdaki projeler yürütülmektedir.

  1. İlgili kişi ve kurumların katılımıyla ilimizin sorunlarının tartışıldığı “Forum Malatya”  çalıştayları,
  2. İlimiz ve ülkemizle ilgili temel sorunların yerel ve ulusal boyutlarıyla tartışıldığı “Ulusal Malatya Sempozyumları”,
  3. Yine ilimiz başta olmak üzere ülkemizde kültürel canlılığın sağlanması, yazar ve edebiyatçılarımızın eserlerinin değerlendirilmesi amacıyla oluşturulan “BİLSAM Yayınları”,
  4. İlimiz ve ülkemizdeki akademisyen, yazar ve entelektüellerin araştırma sonuçları ve makalelerini değerlendirmek üzere hakemli olarak yayımlanmaya başlanan uluslararası “Birey Toplum Sosyal Bilimler” dergisi ve
  5. İlimizin sosyoekonomik ve sosyokültürel sorunlarının araştırıldığı, tartışıldığı ve rapora dönüştürüldüğü “Araştırma Raporları” dizisi projeleri BİLSAM Malatya Kent Araştırmaları Merkezi tarafından yürütülmektedir.

 

Elinizdeki çalışma, bu birim tarafından yürütülmekte olan “Araştırma Raporları” serimizin ikinci çalışmasıdır. Bildiğiniz gibi bu serinin ilk çalışması olan “Malatya Kayısı Raporu”muz 2009 yılında yayımlanmıştır. “Malatya Sağlık Raporu” ve “Malatya Ulaşım Raporu” çalışmalarımız ise devam etmektedir.

Malatya Vizyon 2023” başlıklı bu raporumuz ülkemizde bir il ile ilgili olarak bir STK tarafından bu boyutta hazırlanan ilk rapor olma özelliği taşımaktadır. İlimizle ilgili çok sayıda veri, analiz, değerlendirme, tespit ve projeksiyon içeren bu raporun diğer bir özelliği ise katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmış olmasıdır. Raporun hazırlanması sürecinde ilimizden konuyla ilgili yaklaşık 100 kişiyle gruplar halinde görüşülmüş ve raporun bazı bölümleri beraberce olgunlaştırılmıştır.

Yaklaşık iki yıllık bir yoğun çalışma süreci sonunda hazırlanan bu rapor 96 tablo, 17 şekil ve 3 harita, 20 bölüm ve 190 sayfadan oluşmakta olup aşağıda adı ve soyadı belirtilen kişiler tarafından hazırlanmıştır.   

Prof. Dr. İbrahim GEZER (Öğretim Üyesi)

Şemsettin ÖZCAN  (TÜİK Malatya Bölge Eski Müdürü)

Orhan TUĞRULCA  (Eğitim Yöneticisi)

Kemal ÖZBUDAK (Endüstri Müh. Özel Sektör Temsilcisi)

Aydan AKSOĞAN KORKMAZ (Maden Yüksek Müh. Öğr. Grv.)

Sait KABADAYI  (TSO Genel Sekreteri)

Malatya Vizyon 2023 raporu, Malatya İlinin Genel Özellikleri; Malatya’nın Stratejik Unsurları; Malatya’nın Gerçekleştirdiği Önemli Projeler; Malatya’da Eğitim, Kültür, Çevre ve Orman; Malatya’da Tarım, Sanayi ve Hizmetler Sektörü; Malatya’da Ulaşım ve Altyapı; İşsizlik, İstihdam, Yoksulluk ve Sosyal Hizmetler; Malatya’nın Gelişim Eksenleri ve Öne Çıkan Sektörler; Malatya 2023 Vizyon Önerisi; Malatya SWOT Analizi ve Malatya İçin Proje Önerileri gibi bölümlerden oluşmaktadır.  

Raporun baskı giderleri Fırat Kalkınma Ajansı tarafından karşılanmıştır. Bu vesileyle başta FKA Genel Sekreteri Fethi Altunyuva Bey başta olmak üzere Fırat Kalkınma Ajansı yetkililerine, Forum Malatya toplantıları katılımcılarına, İlhami Polat, Esma Gözalıcı, İsa Akgül ve Fatih Doğan’a ve rapora emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Saygıyla kamuoyuna duyurulur.

 

Malatya Vizyon 2023 Raporuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

Rapora Ulaşmak İçin Tıklayın 

 

Eklenme Tarihi : 12.09.2011

E-Posta Listesi

Günün SÖZÜ

 
Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi
© 2009-2021 - Tüm Hakları Saklıdır. Bilsam.Org | Sistem:UmutDenizi Web