Bilsam Logo

Ana Sayfa » " Evrensel İslam Ahlâkına Doğru "

" Evrensel İslam Ahlâkına Doğru " | Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi | Bilsam.Org
Kültür Kuşağı’nın İlk Konferansı yoğun bir katılımla gerçekleşti...


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      BİLSAM Geleneksel Kültür Kuşağı Konferanslar Dizisinin altıncısı BİLSAM Eğitim ve Araştırma merkezindeki konferans salonunda yoğun bir katılımla gerçekleşti. 11 hafta sürecek olan konferanslar dizisinin ilk konuğu “Evrensel İslam Ahlakına Doğru”  konusuyla Prof.Dr. Hasan AYIK oldu.

 

      Program, BİLSAM Yönetim Kurulu Zekeriya TAV ‘ın açılış konuşmalarıyla başladı. Akabinde BİLSAM tanıtım filmi ve Prof. Dr. Hasan AYIK’ın kısa özgeçmişini gösteren bir video ile devam etti. Yönetim Kurulu Başkanı Tav, açılış konuşmasında bütün konukları selamlayarak sözlerine şöyle devam etti:

 

 

      “Bilsam her yıl alanında yetkin yazar ve düşünce adamlarını bu vesileyle konuk etmekte, hayata ve anlam arayışına dair sözü olanları buluşturmakta, bu coğrafyanın özünde taşıdığı erdemi, ahlakı, diyalektik düşünceyi, dinleyiciyle paylaşmakta ve en önemlisi, hoş bir seda bırakma adına faaliyetlerini sürdürmektedir.“İnsan, Bilgi ve Farkındalık” sloganıyla yola çıkan bilsam, en anlamlı yatırımın insan ve onun taşıdığı evrensel değerlere yapılması gerektiğine inanan ve bu çerçevede çok sayıda seminer, konferans, panel ve sempozyumlar düzenleyen bir sivil toplum kuruluşu haline gelmiştir. Bu çabanın, emeğin amacı, şehrine ve yaşadığı coğrafyaya bir şeyler bırakmaya çalışan, aklıselim, vicdanı hür, duygu dünyası sarih nesiller yetiştirmektir.

 

 

      Medeniyet kurmuş, dünyanın çeşitli coğrafyalarına erdemi, ahlakı, adaleti taşımış bir medeniyetin mensupları olarak; değil bir Müslümanı, bir insanı öldürmenin bile tüm insanlığı öldürmüş kabul edildiği bir anlayıştan, bugün Müslümanlar arasında yaşanan çatışmalarda günde ortalama bin kardeş katlinin yaşandığı bir zamanı yaşamaktayız. Ne oldu ki ulaştığı coğrafyalara ahlakı, erdemi, merhameti, adaleti taşıyan ve gittiği yerleri yeniden imar ve  inşaa  eden bir medeniyet, ateş ve kanla beslenen bir anlayışa dönüştü. Ne oldu ki kendi nefsi için istediğini kardeşi için istemedikçe asla cennete gidemeyeceğine iman eden medeni bir anlayıştan, aynı kıbleye döndüğü halde farklı siyasi hesaplardan dolayı birbirini tekfir eden  bedevi bir anlayışa dönüştü. Tüm bunlar yeniden tefekkür ve tezekkür etmemiz gereken konular. İslam coğrafyasında tüm insanlığı kuşatacak bir söylemle tevhit, adalet ve özgürlük çizgisinde yeniden kardeşlik anlayışını tesis edecek adımların atılması sanırım öncelikli olarak bu coğrafyanın insanlarına düşmektedir.

 

 

      Malın ve servetin çoğaldığı bir dönemi yaşayan dünyamız, aynı şekilde savaş, zulüm, terör, yoksulluk, gelir dağılımı adaletsizliği, çevre kirliliği, iş kazaları, ahlaksızlık ve uyuşturucu, her türden hırsızlık ve yolsuzluk gibi sorunların daha da ağırlaşarak çoğaldığına şahit olmaktadır. Bu çerçeveden bakıldığında,  medeniyet kurma iddiasıyla ortaya çıkan islam aleminin adaleti tesis etmesi, yeryüzünün inşaası için çaba sarf etmesi ve sorunlar yumağına dönüşen, kangrenleşen kaos ve şiddet eksenli problemleri çözmesi, sanırım evrensel islam ahlakının şifrelerini yeniden zihin kodlarımıza işlenmesiyle mümkün olabilir.

 

      Tav; “Serüvenimiz yolda bulunmak değil, yolda olmaktır” diyerek sözlerini tamamladıktan sonra konferansa geçildi.

 

 

      Konferans, Prof.Dr. Hasan AYIK’ın evrensel ve ahlak kelimelerini tanımlamasıyla başlayarak Kur’an’da insan ilişkilerinin temeli olarak gördüğü “sıla-i rahim”i insanlar arasındaki merhamet temelli ilişkiyi kesmemek olarak algıladığını ve İslam Ahlakı’nın temel esprisini de buradan başlatmak istediğini ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

 

      “Eğer bir dinin, medeniyetin, ideolojinin vs ahlakı yoksa onun ayakta durma imkânı yoktur. Bugün neden ayakta duramıyoruz? Çünkü ahlakımız yok. İslam’ı bir ağaca benzetirsek bu ağacın kökü itikat, gövdesi  ibadet, meyvesi ise ahlaktır. İslam tarihinin belli dönemlerinde özellikle itikat ve ibadet ile ahlak arasındaki bağ koparılmıştır.Dolayısıyla yapılanlar şekilden öteye gidememiştir.İbadetten ahlakı alırsak ibadet anlamsızlaşır.İtikattan ahlakı aldığımızda ise ciddi bir radikalleşmeyle karşı karşıya kalırız.Buna Ortadoğudaki durumu  örnek olarak gösterebiliriz.İtikatla ahlakın arasındaki bağ koparıldığı için bu coğrafyada merhamet ve adalet kaybolmuştur.Dolayısıyla Rahman ve Rahim (merhametin kaynağı) olan  Allah’a inandıklarını söyleyen insanların hakim oldukları yerlerden insanlar kaçmaktadır ve insan onurunun ayaklar altına alındığı durumlar yaşanmaktadır.İtikatta ahlaksızlık sorununun sebebi mezhepçilik  anlayışıdır.Mezhebe bağlı olmak ayrı mezhebin fedaisi olmak ayrıdır.Bir müslüman olarak benim merhametim tüm herkesi içine almalıdır.Evrensel İslam ahlakı’nın temelinde Allah vardır.Nurettin Topçu bir sözünde “Tanrınız ne kadarsa siz o kadarsınız, tanrınız kadar insansınız.”demiştir.Bizim inandığımız merhamet kaynağı olan Allah’tan hareketle merhametimiz genişlemelidir.Bütün kainata merhamet etmeyi Allah emrediyor.Bu emri içselleştiren ve müşahhas kılan Hz.Peygamber’dir.Fakat nefsimiz merhameti daraltmaktadır.

 

 

      Gazzali kendi dönemindeki ahlaki bozulmayı “marifetullah” eksikliğine bağlıyor. Bizim de bugün ahlak yoksunu olmamızın nedeni marifetullah eksikliğidir. Allah’ı Kur’an’ın bize anlattığı şekilde yani Allah’ın esmasını bilmiyoruz.Marifetullah medreselerde ilim olarak okutulmaktaydı.Çünküğ marifetullah esmadan öğrenilebilirdi.Osmanlı’da medreselerde marifetullah dersi kaldırılınca yerini hurafeler doldurmuştur.Ayrıca Osmanlı’da Batılılaşma hastalığı başlayınca İslami değerlerden hızlı bir uzaklaşma başlamıştır.Tasavvufun meselesi güzel ahlaktır.Ruh terbiyesi Allah’n güzel isimlerini bilmeye ve bu isimleri en güzel şekilde temsil eden Hz. Peygamber’i örnek almaya bağlıdır. 

 

 

      İslam Ahlakı neden evrenseldir?Çünkü İslam’daki ahlaki erdemler bütün kainatı kuşatır.Hz.Peygamber yaptığı cihatta,öfkesi en fazla kabardığı anlarda bile,insan onurunu ayaklar altına almamıştır.Batı’nın ahlakı ise evrensel değildir.Çünkü ahlaki erdemleri sınırlıdır,yereldir.Batı’nın adaletinin,merhametinin vb değerlerinin sınırları vardır.Kendi ülkesinde kabul ettiği değerleri ülkesi dışında tanımaz.Batı’da en fazla kabul edilen ahlak “ödev ahlakı”dır.İnsanın en derin karanlığı kendi içindedir.İnsanın kendi içine bakıp kendini aydınlatması irfani bakıştır ve Batı’nın ahlakında irfani bakış yoktur.Batı’nın içinde irfan olmayan ahlakını alamadık/batılılaşamadık aynı zamanda kendi ahlakımızdan da uzaklaştık.Malesef bu adı konulmamış ahlaksızlıkla günümüze kadar geldik.Batı,Nietzsche’nin dediği  içinde aklın olmadığı ve tabi olmaya dayanan “sürü ahlakı”nı sömürge ülkelere ihraç etmiştir.Gittiği topraklarda insanların akıl emniyetini bozarak onları sömürmüştür ve sömürmeye devam etmektedir.Biz Müslümanlar olarak şimdi sürü ahlakını yaşamaktayız.Batı’da özgürlük denince akla gelen nefsani eğilimleri kontrol etmektir.Batı tarafından bize sunulan özgürlük ise nefsani eğilimlerin peşinde sürüklenmektir.Şu anda biz tam olarak seküler,laik ,batıl ve planlanarak bize benimsetilmiş bir ahlak içerisindeyiz.Bu durumdan kurtulmak için marifetullah’ı bilmek zorundayız.Esma’yı içselleştiren Hz.Peygamber’i tanımalıyız.Eğer böyle yaparsak dünyaya merhameti,adaleti,izzeti  yayabiliriz.Dünya bu değerlere muhtaçtır ve bu değerler evrensel İslam ahlakında mevcuttur.

 

 

      Haşr Suresi’nin son ayetlerindek Allah’ın  “Halık,Bari ve Musavvir”  isimlerini açıklayan Prof.Dr.Hasan AYIK müslümanda matematiksel kafa,mühendislik mahareti ve estetik bilinç olmalıdır deyip  esma ve sireti bilip uygularsak İslam’ın evrensel ahlakını yeniden dirilteceğimizi vurgulayarak konuşmasını tamamladı.

 

      Konferansın sonunda Prof. Dr. Hasan AYIK’a programın anısına ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin önemli kanaat önderlerinden Zekeriya ŞENGÖZ tarafından tablo ve kayısı takdim edildi. Ayrıca konferans sonrasında kısa bir söyleşi yapıldı.

 

 

 

 

 

 

 

      Bir sonraki hafta yani 8 Kasım 2014 Cumartesi saat: 19.00’da BİLSAM Konferans Salonunda “ Muhabir Gözüyle Filistin “ konusuyla TRT muhabirlerinden Mehmet Akif ERSOY konuğumuz olacak. BİLSAM Konferans Salonunda gerçekleşecek olan konferansa tüm üye ve halkımız davetlidir.

 

 

 

 

Eklenme Tarihi : 4.11.2014

E-Posta Listesi

Günün SÖZÜ

 
Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi
© 2009-2021 - Tüm Hakları Saklıdır. Bilsam.Org | Sistem:UmutDenizi Web