Bilsam Logo

Ana Sayfa » Öğrenci Sempozyumu ( Kabul Edilen Bildiriler)

Öğrenci Sempozyumu ( Kabul Edilen Bildiriler) | Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi | Bilsam.Org
Kurtuba Akademi Sosyal Bilimler Ulusal Öğrenci Sempozyumu kabul edilen bildiriler...


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      27 – 28 Mart 2015 tarihlerinde Malatya’da düzenlenecek olan “ Kurtuba Akademi Sosyal Bilimler Ulusal Öğrenci Sempozyumu” na kabul edilen bildiriler aşağıdaki gibidir. Birbirinden kaliteli ve özverili çalışmalarını bizlerle paylaşan siz değerli öğrencilere Kurtuba Akademi olarak teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Abdullah Haris TOPRAK ,19. Yüzyıl Osmanlı Elektirk Metinlerinde Terminoloji ( Mecmûa-i Ulûm-i Riyâziye ve Risâle-i Seyyâle-i Berkiyye Örneği)

 

Abdullah ŞENASLAN, Gençlerin Politik Yaşama Aktif Katıl(a)mamasında;”Gerontokrasi” Sorunsalı

 

Alican YENİÇERİ, Suriyeli Mültecilerin Başta Türkiye Olmak Üzere Bölge Ülkelerindeki Durumu ve Siyasi Sosyal Ekonomik Etkisi
 
Aslı ÖZTÜRK ,Tüketim Kültürü Yaratılmasında Medyanın Rolü
 
Bahlul ALİYEV ,NATO’nun Genişlemesi ve Rus Jeopolitiği Arasında Ukrayna Krizi
 
Duygu TANIDI ,1682-1688 Arası Rusçuk Mahkemesi’ne İntikal Eden Yerel Davalar
 
Emine US, İki Ucu Keskin Bıçak: Sosyal Medya
 
Emine YİĞİT ,Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikası: Halk Evlerinin ve Köy Enstitülerinin Eğitim Sistemindeki Yeri
 
Fatma TİMURTAŞ, İslam Estetiğinde Tevhid Vurgusu
 
Gizem UYANIK, Popüler Kültür ve Medya Eleştirisi Bağlamında Yüz Numaralı Adam Filminin İncelenmesi
 
Gökhan UMUT, Kalkınmaya Yönelik Dış Yardımlarda Değişen Eğilimler: Türkiye Örneği
 
Hatice Merve ÇALIŞKAN, Mekki Surelerde Kur’an İsimlerinin Kur’an’ı Anlamaya Katkısı
 
Hatice ÖZTÜRK, Popüler Kültür Işığında Dinin Tüketimi
 
İbrahim AKKAŞ, Basri ÇINAR, Orta Gelir Tuzağından Çıkış Sürecinde Beşeri Sermaye ve Ar-Ge Harcamalarının Önemi
 
Kaan AKAR, Tanzimat Sonrası Dönemde Osmanlı Devletinde Kimlik Algısının Müslim-Gayrimüslim Bağlamında İncelenmesi
 
Kübra ELVER, Avrupa’da İslamofobi’nin Nedenleri ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Değerlendirme
 
Merve BOZAN ,Paul Tillich’in Sembol Anlayışı ve Hz. Adem Kıssasının Sembolik Açılımı
 
Merve Suna ÖZEL, Emine Erden KAYA ,Balkan Savaşları’nın Siyasi ve Sosyal Etkilerinin Kimlik Bağlamında Analizi
 
Muhammet FIRAT, Yoksulluk ve Suç İlişkisinin Sosyolojik Analizi ( Elazığ Örneği)
 
Muhammet İBRAHİM ,Suriye Politikasında Rojava Halkının Tutumuna Bir Bakış
 
Muhsin ÖNAL, Bir Misyoner Örgütü Olarak Amerikan Board Teşkilatı ve Osmanlı Devlet Ricali İle Teşkilat Mensubu Misyonerler
Arasındaki İlişkiler
 
Murat BALCI ,Okuduğunu Anlamada Çeşitli Metinlerde Değişken Oranlı Artan Kelime Sayısının Merkez ve Taşra Orta Okullarındaki
Öğrencilerin Anlamaya Etkisinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
 
Mustafa Kaan TÜYSÜZ, Türkiye’deki Askeri Anayasacılık Hareketleri
 
Osman Gazi BİRGÜL, Varoluşsal Acı ve Tasavvuf Erekselciliği: Felsefe ve Edebiyatın Ortak Paydası Olarak A’mak-ı Hayal Örneği
 
Ömer ASLAN ,Tasavvuf Literatüründe Adem ve Vücûd
 
Ömer Faruk BİLBAY, Küresel Çevre Sorunlarının Bilimsel ve Felsefi Açıdan Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerilerine Yönelik Bir Araştırma
 
Ömer SADIÇ ,Türkiye’nin Cari Açık Sorunu ve Döviz Kuru İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme
 
Pasha GULUZADE ,Küreselleşen Dünyada Kimliksizleştirme Politikaları
 
Rüveyda YETİŞ ,Kültürel Miras ve Mimari (Safranbolu Örneği)
 
Sedat SOYALP ,Denizli Babadağ Kabristanlığında XVIII. ve XIX. Yüzyıldan Kalma Mezar Taşları
 
Seyfettin İLİTER ,Din-Felsefe Münasebetinin Son Dönem Türk Düşüncesindeki İzahı: Nurettin Topçu Örneği
 
Sümeyye ŞİMŞEK ,Anayasa Yapım Sürecinde Bir Model: Medine Vesikası
 
Tuba Nur UMUT,Osmanlı Dönemi İlim Tasniflerinde Akli İlimlerin Yeri: Taşköprülüzâde Örneği
 
Tuba ULUTAŞ ,Pozitivist Düşüncede İnsan-İlim Anlayışı İle İslam Düşüncesinde İlim Anlayışının Mukayeseli Analizi
 
Vusale GULİYEVA, İslam Ceza Hukuku’na Göre Gasp Edilen Mallardaki “ Ziyadelik” Problemi
 
Yalçın AKTAŞ, Orta Asya’daki Su Kaynaklarının Dağılımı İle İlgili Sorular
 
Zehra Eda YAKALI, Kadının Aile ve Toplum İçinde Pasifize Edilmesi: Ermenek’te Eşikte Yaşamak
 
Zehra ÖZTÜRK ,İslam Felsefecilerinin Metafizik Algısı Üzerine
 
Zeynep GÜNAY, 1923-1980 Arası Türkiye’de Sanayileşme: İthal İkame
 
Züleyha ŞAHİN ,Kötülük Problemi ve Teodise
 
Eklenme Tarihi : 28.02.2015

E-Posta Listesi

Günün SÖZÜ

 
Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi
© 2009-2021 - Tüm Hakları Saklıdır. Bilsam.Org | Sistem:UmutDenizi Web