Bilsam Logo

Ana Sayfa » Kurtuba Akademi Araştırmacı Kampı

Kurtuba Akademi Araştırmacı Kampı | Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi | Bilsam.Org
Araştırmacı Kampı Başlıyor...


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLSAM KURTUBA AKADEMİ
"ARAŞTIRMACI KAMPI"
11 Temmuz-12 Ağustos 2016

Amacı

 

İl içi ve il dışından katılacak lisans ve lisansüstü öğrencilerine bilim, bilim felsefesi, araştırma, araştırma yöntemleri, yöntembilim, literatür tarama, tez oluşturma vb konularda Formasyon kazandırmak ve araştırmacı niteliklerine sahip kişiler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır. 

 

Katılım Şartları ve Çalışma Süreci

 

1. Programa lisans ve lisansüstü öğrencileri başvurabilecektir.


2. Kabul edilen katılımcılardan tam devam istenecektir. 


3. Kontenjan 40 kişidir. Katılımcılar mülakatla belirlenecek ve lisansüstü öğrencileri ile lisans 3. ve 4. sınıf öğrencilerine öncelik verilecektir.


4. Programlar sanat, sosyal, fen, sağlık, eğitim vb. alan farkı gözetilmeksizin ortak uygulanacaktır.


5. Program sırasında verilen okuma, yazma ve araştırma ödevlerinin yerine getirilmesi zorunlu olacaktır.  


6. Program interaktif öğretim yöntemleriyle yürütülecek ve katılımcıların aktif katılımına imkân tanınacaktır. 


7. Proje kapsamında seminer, müzakere ve sosyal programlara yer verilecektir.


8. Kamp 5 hafta sürecek ve çalışmalar haftanın Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerine yerleştirilecektir. Ayrıca haftada bir gün sosyal program uygulanacaktır.


9. Araştırmacı kampına katılacak araştırmacıların program sonunda bir makale hazırlamaları, bunu bildiriye dönüştürmeleri ve 5-6 Kasım 2016’da gerçekleştirilecek Kurtuba Akademi III. Ulusal Öğrenci Sempozyumunda sunmaları teşvik edilecektir.


10. Günlük programlar aşağıdaki gibi uygulanacaktır.


a. 10.00-12.00:  I. Oturum     (Akademik sunum-ders)
b. 12.00-13.30:  Dinlenme
c. 13.30-15.30:  II. Oturum    (Akademik sunum-ders)
d. 15.30-17.30:  III. Oturum   (Müzakere) 


11. Dersler 20’şer, müzakereler ise 10’ar kişilik gruplarla yapılacaktır. Her grup günde 4, haftada 12, toplamda ise 60 saat ders alacak ve 30 saat müzakereye katılacaktır. Sosyal programlar ortak uygulanacaktır. Proje yönetiminden izin alınmak şartıyla derslere ve müzakerelere misafir katılımcı alınabilir. Ancak bu katılımcılar sadece dinlemek üzere orada bulunur, derse ve müzakereye katılamazlar.  

   

Malatya dışından başvuru yapacak olanların kayıt Formunu doldurup kurtubaakademi@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir. Kayıt Formu için tıklayınız.

 

Dersler ve Öğretim Elemanları

 

1. Bilim, Yöntem ve Eleştiri  4 saat Emin Çelebi Öğr. Üyesi
2. Bilimsel Araştırma Yöntemleri 1 8 saat Gökhan Tuncel Öğr. Üyesi
3. Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 8 saat  Oğuzhan Göktolga  Öğr. Üyesi
4. Veri Toplama Teknikleri  4 saat  Bünyamin Akdemir Öğr. Üyesi
5. Stratejik Planlama  4 saat  Aydın Usta Öğr. Üyesi
6. Yapay Zekâ Teknikleri  4 saat Hasan Söyler Öğr. Üyesi
7. Bilimsel Araştırmalarda Etik  4 saat  Mehmet Sağlam Öğr. Üyesi
8. Sanat ve Estetik  4 saat  Muzaffer Yılmaz  Öğr. Üyesi
9. Sosyal Gir. ve Gönüllü Yönetimi 4 saat  İbrahim Gezer  Öğr. Üyesi
10. İnsan, Ekosistem ve Çevre  2 saat  Mehmet Önal Öğr. Üyesi
11. Akademik Üslup ve Dil 2 saat  İlhan Erdem  Öğr. Üyesi
12. Matematik Felsefesi  2 saat Bilal Altay Öğr. Üyesi
13. Proje Döngüsü Yönetimi  8 saat  Hasan Toman  Eğitimci 
14. Sayısal Verilerin Yorumlanması  2 saat  İlhami Polat  Y. Müh.

 

Müzakere Konuları ve Yürütücüleri

 

1. Dil, Anlam ve Varlık İlişkisi Emin Çelebi Öğr. Üyesi
2. Ahlaki Gelişim ve Temel İlkeler Mehmet Sağlam Öğr. Üyesi
3. Mutluluk ve Ahlak İlişkisi Mehmet Önal Öğr. Üyesi
4. Akıl ve Akılcılık  Emin Çelebi  Öğr. Üyesi
5. Medya - Siyaset İlişkisi Hasan Topbaş Öğr. Üyesi
6. Siyaset - Ekonomi İlişkisi Selahattin Bakan Öğr. Üyesi
7. Eğitim - Özgürlük İlişkisi Mehmet Sağlam Öğr. Üyesi
8. Tıp ve Etik Şahin Efil Öğr. Üyesi
9. Kent ve Estetik YükselGöğebakan Öğr. Üyesi
10. Akademisyen-Toplum ilişkisi Yelda Polat Sosyal Girişimci
11. Türkiyede Sivil Top.ve Örgütlülük Ferman Salmış Sosyal Girişimci
12. İslam ve Demokrasi  Hüseyin Sarıgül Sosyal Girişimci
13. Anayasa ve Yönetim Sistemi Tartışmaları Ahmet Karadağ  Öğr. Üyesi 
14. Günceli Belirlemede Sosyal Medyanın Gücü Emin Babacan Öğr. Üyesi 
15. Toplumsal Bütünleşmede Kültür İmgeleri  Fazıl Ercan Öğr. Üyesi 
16. Türkiye’de Toplumsal Ayrışmanın Kaynakları  Gökhan Tuncel Öğr. Üyesi 
17. Türkiye’nin Ar-Ge ve Katma Değer Sorunu   İbrahim Gezer Öğr. Üyesi

 

Proje Yürütme Kurulu 


 

İbrahim GEZER Öğr. Üyesi Proje Sorumlusu
Murat AŞAN  Sosyal Girişimci Proje Koordinatörü 
Neslihan DOĞAN  Halkla İlişkiler Proje Sekreteri
Emin ÇELEBİ  Öğr. Üyesi Üye
Mehmet SAĞLAM  Öğr. Üyesi Üye
Yelda POLAT  Eğitimci Üye
Ayşegül TOPRAK Eğitimci Üye
Metin BENLİ  Eğitimci Üye
İlhami POLAT  Mühendis Üye
Osman KARACAN  Tarihçi Üye
Hatice DOĞRUYOL İlahiyat Üye
Zeynep DOĞRUYOL İlahiyat Üye
Gamze EKİN Felsefe Üye
İsa AKGÜL Sosyal Girişimci Üye
İlyas KARABEKMEZ  Siyaset Bilimi Üye

 

Proje Danışma Kurulu (Alfabetik Sırayla)

 

Prof. Dr.A.kadir BAHARÇİÇEK  (Kamu Yön.ve Siyaset Bilimi)
Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ  (Siyaset Bil. ve Uluslararası İlişkiler)
Prof. Dr. Bilal ALTAY (Matematik)
Prof. Dr. Hasan PEKTEMİR (Tıp, Sağlık)
Prof. Dr. İbrahim GEZER (Mühendislik)
Prof. Dr. Mehmet KUBAT (İlahiyat)
Prof. Dr. Mustafa ARSLAN  (İlahiyat)
Prof. Dr. Nusret AKPOLAT (Tıp, Sağlık)
Doç. Dr. Aydın USTA (Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi)
Doç. Dr. Bünyamin AKDEMİR (İşletme)
Doç. Dr. Emin ÇELEBİ  (Felsefe)
Doç. Dr. Gökhan TUNCEL  (Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi)
Doç. Dr. İlhan ERDEM  (Türk Dili ve Edebiyatı)
Doç. Dr. Mehmet ÖNAL (Felsefe)
Doç. Dr. Neslihan DERİN (Eğitim)
Doç. Dr. Nihat AKBIYIK  (Ekonomi)
Doç. Dr. Selahaddin BAKAN  (Kamu Yönetimi)
Doç. Dr. Vehbi BAYHAN (Sosyoloji)
Doç. Dr. Yüksel GÖĞEBAKAN  (Güzel Sanatlar)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KÜÇÜK (İlahiyat)
Yrd. Doç. Dr. Fatih KOCAMAZ (Bilişim, Robotik)
Yrd. Doç. Dr. Işıl ARPACI (Siyaset Bilimi)
Yrd. Doç. Dr. M. Emin BABACAN  (Medya - İletişim)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet SAĞLAM (Çocuk Gelişimi)
Yrd. Doç. Dr. Muzaffer YILMAZ  (Sanat Tarihi)
Yrd. Doç. Dr. Hasan SÖYLER (Ekonometri) 
Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan GÖKTOLGA  (Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler)
Yrd. Doç. Dr. Recep UÇAR (İlahiyat)


 

 

İlimizde ve bölgemizde düzenlenen ilk araştırmacı kampı…


Kayıt: 20 Haziran – 1 Temmuz


Ar-Ge, Proje hazırlama, Analitik düşünme, İnovasyon, Metodoloji vb. konularında farkındalık oluşturmak, becerilerini geliştirmek isteyen ve ileride araştırmacı olmak isteyen lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizi projemize katılmaya bekliyoruz. 

Not: Başvurusu kabul edilenlerden sosyal programlarda kullanılmak üzere makbuz karşılığı 100 TL kayıt ücreti alınacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

Eklenme Tarihi : 19.06.2016

E-Posta Listesi

Günün SÖZÜ

 
Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi
© 2009-2021 - Tüm Hakları Saklıdır. Bilsam.Org | Sistem:UmutDenizi Web