Bilsam Logo

Ana Sayfa » Öğrenci Sempozyumu (Kabul Edilen Bildiriler)

Öğrenci Sempozyumu (Kabul Edilen Bildiriler) | Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi | Bilsam.Org
Kurtuba Akademi 3.Ulusal Öğrenci Sempozyumu (Kabul Edilen Bildiriler)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLSAM Kurtuba Akademi tarafından 5-6 Kasım 2016 tarihlerinde Malatya’da düzenlenecek olan Ulusal Öğrenci Sempozyumu’na kabul edilen bildiriler aşağıdaki gibidir. Bildirisi kabul edilenlerin en geç 14 Ekim 2016 tarihine kadar tam metinleri göndermeleri gerekmektedir. 14 Ekim 2016 tarihine kadar tam metni göndermeyenler, bu haklarından feragat etmiş sayılacaktır.Tam metin değerlendirmeleri ise 21 Ekim’de kamuoyu ve ilgili kişilerle tekrardan paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

 

 

(21. Yüzyılda İdeal İnsan Tasavvurunun Bilişsel ve Duyuşsal Açıdan İncelenmesi

Abdullah Bedir KAYA)

(Türkiye’deki Son (1990’lılar) Kuşağın İdealleri ve İdeal Olanla İlişkisini Toplumsal Olaylar Üzerinden İncelenmesi

Ahmet SEZİKLİ)

(Bireyin Modernizim Arayışı

Aslı TANRIVERDİ)

(Geçmişten Günümüze İdeal Anayasa Arayışı

Ayhan AKOĞUL)

(Varlığın İçindeki Yokluk: “Modern Şehir”den İdeal Şehre

Betül Sümeyye US)

(Farabi’nin İnsanın Mutluluğu ve Siyaset Arasındaki İlişkiye Dair Görüşlerinin; İdeal ve Reel Siyaset Bağlamında Değerlendirilmesi

Cündullah AVCI)

(Türk Dış Politikasında Kamu Diplomasisi: Yunus Emre Enstitüsü Örneği

Demet BAYRAKTAR)

(Yeni Bir Alfabe Arayişi: Hatt-I Enverî

Derya KARADENİZ)

(İdeal Arayişta Gen Çalişmalarinin Ve İnsan Genom Projesinin Önemi , Getirdiği Çözümler Ve Doğurduğu Etik Sorunlar

Eda GÜNEŞ)

(Yeni Teknolojilerin Toplumun Sosyal Yapısına Etkisi

Emine US)

(Hoca Ahmet Yesevi ve Onun Eğitim Sisteminin Temeli

Ermamat ERGESHOV)

(Sosyal Medyanin Sosyal Yalnızı

Fatma ÖZAL)

(Medeniyetin Eşiğinde İki Genç: Mehmet Ve Haluk

Fatma ŞİMŞEK)

(Toplumsal Bakış Açısından Zihinsel Engelli Çocuklar Ve Algı Evrimi

 

Gizem ÇAKIR)

(21. Yüzyılda Modern Kölelik: Sosyal Medya

Gülnihal TÜRKMEN,

Ayşegül ŞAHİN)

(Ömer Seyfettin Hikâyelerinin Özbekçe Çevirileri

Gulnoz SATTAROVA)

(Diyabet Ve Egzersiz

Gülsüm GÖKTEPE)

(Aktivist Kimliği İle Aliya İzzet Begoviç

 

Hacer Yasemin ÇATLI)

(Teknoloji kavramının geçmişten günümüze anlamlandırılışı ve mevcud algısı üzerine inceleme

Halil İbrahim UĞURLU, Furkan KARAKAYA)

(İdeal Mekanın Kurulması Yolunda Mevcut Duvarların Yıkımı: Refet’in Ev Hayali, Handan’ın Tabut Gerçeği

 

Hatice HASKUL)

(Hazar Transit Koridoru

Hesen SURXAYLİ)

(Hasan El Benna Örneğinde İdeal Dava Adamı

Hilal ASLAN)

(Mevlana’da İdeal İnsan Olma Veya ‘İnsan-ı Kamil’

Hilal ÖZERDEM)

(Hristiyanlığın Ahlak Anlayışı ve İdeal İnsan Anlayışı

İlyas ÜNLÜ)

(Sezai Karakoç ve Nurettin Topçu Işığında İdeal Gençlik Arayışı

Kübranur KORKMAZ)

(Kimlik Sancıları ‘’ Modern Hayat’’

Mehmet BABACAN)

(Türkiye’de Gençlik Yapılanmaları, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Mehmet SAĞDIÇ)

(Dijital Göçmenlerin Ağ Toplumu İle İlişkisi

Mehmet ULAŞ)

(Osmanlidan Günümüze İdeal Sistem

Merve IŞIK)

(Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinde Oyun Temelli Öğrenme Örneği

Mine TOPDAĞI)

(Türkçe Ders Kitaplarinda Yer Alan Dinleme Metinlerinin Sesletim(Cd) Ve Okuma Yoluyla Aktariminin Anlamaya Etkisi

Murat BALCI)

(İdeal Eğitim Çerçevesinde Girişimci Üniversiteler

Murat ŞAHİN)

(Birleştirilmiş Siniflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunların Belirlenmesi

Mustafa ÖZTÜRK)

(Karl Marx’ın Altyapı- Üstyapı Sorunsallığına Eleştirel Bir Bakış: Louis Althusser

Mustafa VOLKAN)

(Yerel İşgücü Piyasasinda Kadin Emeği: Şeker Fabrikasinda Çalişan Kadin İşçiler Üzerine Ampirik Bir Çalişma

Özlem SARIYAR, Halise KAYA)

(İnsanoğlunun İdeal Devlet Arayışı Sorunu

Pasha QULUZADE)

(Mezar Taşları

Sedat SOYALP)

(Daha İdeal, Daha Adil bir BM sistemine doğru;BM’deki Veto Uygulamaları

Semih AKSOY)

(İdeal  Bir Toplum Açısından  İsyan Ahlakının Önemi

Seyfettin İLİTER)

(Gelir Dağılımında Eşitsizlik

Tuba DİLER)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eklenme Tarihi : 30.09.2016

E-Posta Listesi

Günün SÖZÜ

 
Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi
© 2009-2021 - Tüm Hakları Saklıdır. Bilsam.Org | Sistem:UmutDenizi Web