Bilsam Logo

Ana Sayfa » V. Ulusal Öğrenci Sempozyumu (Kabul Edilen Bildiriler)

V. Ulusal Öğrenci Sempozyumu (Kabul Edilen Bildiriler) | Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi | Bilsam.Org
Kurtuba Akademi V. Ulusal Öğrenci Sempozyumu kabul edilen bildiriler...


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLSAM Kurtuba Akademi tarafından 28-29 Nisan 2018 tarihlerinde Malatya’da düzenlenecek olan V. Ulusal Öğrenci Sempozyumu’na kabul edilen bildiriler aşağıdaki gibidir. Birbirinden kaliteli ve özverili çalışmalarını bizlerle paylaşan siz değerli öğrencilere Kurtuba Akademi olarak teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Not: Bildirisi kabul edilen öğrencilere mail yoluyla detaylı bilgiler sunulacaktır.

 

S.N

Adı Soyadı

Konu

1

Ali KARAGÖZ

Bir Yok Etme Yöntemi Olarak Müzik:  Ekstrem Metal’de Transgresif Şiddet.

2

Aydın ŞIK

Şiddetin Spora Yansıması: Hakem Gözünden Futbolda Şiddet Ve 6222 Uygulamaları

3

Ayşe KILIÇ

Aile İçi Şiddet: Çocuk

4

Ayşenur ETE

Toplumsal Ötekileştirmenin Yansıması: Toplumsal Cinsiyet

5

Bedriye KARAYİĞİT

Şiddet İçerikli Oyun Ve Oyuncakların Çocuklar Üzerindeki Etkisi

6

Berna SARICA

Dünden Bugüne Yoksulluk ve Şiddet

7

Beyhan GÜZEL

Fanatizm Ve Irkçılığın Sonucu Olarak Şiddet

8

Büşra DEMİREL

Yahudilikte Şiddet Eylemlerine Teolojik Temel Oluşturan Tanah Cümlelerinin Değerlendirilmesi

9

Ceyda DEMİRBAKAN

Türk Edebiyatında Kadının Anaerkil Dönemden Ataerkil Döneme Geçişte Yaşadığı Statüsel Şiddet

10

Dilek ÖZERK

Psikiyatrik Hastalık Mı Şiddet Oluşturur Yoksa Şiddet Mi Psikiyatrik Hastalık Oluşturur?

11

Edanur KÜNCÜ

Eğitim ve Şiddet

12

Emine TÜRK

Ataerkilliğin Aile İçi Şiddet Üzerindeki Etkileri

13

Esra AKAR

Emperyalizm Çerçevesinde Medeniyetler Çatışması

14

Ferhat KAVUŞAK

Emperyalizm İle Şiddetin Bilinç İhtiyacı

15

Hakan COŞKUN

Şiddet; Aile İçi Şiddetin Kadın Ve Çocuk Yönüyle Değerlendirilmesi Ve Koruyucu-Önleyici Tedbirler

16

Halil ECER

Yeni Kuşak Ordu: Medyanın Silaha Dönüşmesi

17

Hanife ÖZDEMİR

Aile İçi Şiddet: Kadın

18

Hatun YILMAZ

Töre Cinayetleri Ve Toplumun Bilincinden Oluşan Namus Algısı ve Etkileri

19

İbrahim Halil YILDIRIM

Dönüştüren Şiddet: Totalitarizm

20

İlknur BAHADIR

Şiddetin Kurgusal Yüzü: Fatma Aliye Romanlarında Kadına Yönelik Psikolojik Şiddetin İzdüşümü

21

Kübranur KORKMAZ

Avrupa’da Yükselen Aşırı Sağ ve İslamofobi

22

Mehmet BABACAN

Medya ve Şiddet – ‘’ Şiddetten Haberimiz Olsun ‘’

23

Mehmet BOSTANCI

Şiddet Sorunu ve Çözüm Yolları

24

Melike KANTARCIOĞLU

İş Hayatında Görülen Mobbing(Psikolojik Şiddet) Kavramının Çalışanlar Ve Toplum Üzerindeki Etkileri

25

Merve KESENCİ

Yücel Çakmaklı Filmografisi Örnekliğinde Şiddet ve Kötülük Algısı

26

Minel YİĞİT

Kimlik Ve Cinsiyet Sorunları Açısından Şiddet: Kadın Ve Psikolojik Yıldırma (Mobbing)

27

Miyase GÜZEL

Masallarda Kadına Şiddet: K.D. Hanım’ın Derlediği Sekiz Farklı Masal Örneği

28

Mümine ATA

Şiddet Doğuran Şiddet: Kimlik Dayatma ve Kimliksizleştirme

29

Nesibe KANTAR

Gerçek ve Sanal Ortamda Şiddet Algısı Ve Aristotelesçi Siyaset Felsefesinde Erdemli Toplumun İnşası

30

Nigar Gizem ÜNAL

Acizliğin Göstergesi Olan Şiddeti Fikirlerin Gücüyle Aşmak

31

Oğuzhan KOCA, Betül ŞİMŞEK

Hannah Arendt’in Siyaset Felsefesinde İktidar ve Şiddet İlişkisi

32

Ömer AKYÜZ

İnsan Doğasının Şiddete Eğilimi Ve Dini Referanslı Şiddet

33

Ömer Faruk BİLBAY, Abdulsamet BİLBAY

Şiddetin Teolojik Temeli:  Hz Muhammed(Sav)  Dönemi Ve Günümüz Dünyası Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz

34

Sariye UZAN

Hicvin Gölgesinde Söz Şiddetinin Estetizasyonu: Nef’i, Mehmet Akif Ve Neyzen Tevfik’in Şiirlerinde Estetize Edilmiş Şiddet Dili

35

Seyit Selçuk ÖZDEMİR

Emperyalizm, Sömürü Kültürü ve Şiddet

36

Sümeyye TEMUR

Dinde Ceza ve Şiddet

37

Şerefnur GÖRMÜŞ

Aile İçi Şiddet

38

Şerife ERDEM

Medya Ve Şiddet

39

Şeyma ÇOĞLAN

           Çocuklar Arası Şiddet: Akran Zorbalığı

40

Şüheda BALIN

Televizyon Ve Şiddet : Çizgi Filmlerde Şiddet İçerikli Unsurların İncelenmesi

41

Umut Turgut YILDIRIM

Birey, Şiddet ve Terör

42

Vildan GÜVEN

Hıristiyanlık’taki Şiddet Eylemlerine Teolojik Temel Olarak Gösterilen Kitab-ı Mukaddes Pasajlarının Değerlendirilmesi

43

Yasemin Özlem Nur CANDAN

Özgüven Oluşumunda Koşula Bağlı Tutumun Şiddetle İlişkisinin İncelenmesi

44

Zehra YILDIRIM

Cihad Kavramının Şiddete Eşdeğer Görülmesindeki Problemlerin Kur'an ve Sünnet Çerçevesinde Değerlendirmesi


 

 

 

Eklenme Tarihi : 9.03.2018

E-Posta Listesi

Günün SÖZÜ

 
Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi
© 2009-2021 - Tüm Hakları Saklıdır. Bilsam.Org | Sistem:UmutDenizi Web