Bilsam Logo

Ana Sayfa » VI. Ulusal Öğrenci Sempozyumu

VI. Ulusal Öğrenci Sempozyumu | Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi | Bilsam.Org
Kurtuba Akademi VI. Ulusal Öğrenci Sempozyumu...


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yıllık periyotlarla ulusal öğrenci sempozyumları gerçekleştiren Kurtuba Akademi, 2019 yılında tema olarak, “Gençlik” konusunu seçmiştir. "Bir Dinamik Olarak Gençliğimiz ”(Kazanımlar – Sorunlar – Çözüm Önerileri) " başlığıyla gerçekleştirilecek olan sempozyumumuz 20-21 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

BİLSAM Kurtuba Akademi tarafından bu yıl altıncısı gerçekleştirilecek olan Ulusal Öğrenci Sempozyumumuzun amacı; ülkemizde bahse konu olan alanlarda okuyan, araştıran ve düşünceler geliştiren gençlerimizi bir araya getirerek, ürettikleri bilgi, düşünce ve yaklaşımları akademik çevreler ve kamuoyu ile paylaşmalarına imkân tanımaktır.

 

Yaşam sürecinin en heyecanlı, en ütopik, en enerjik, en cesur, en duygusal… vs. diye başında “en” olan onlarca özellik gençlik dönemi için tanımlanabilir. Ancak gençlik için kullanılacak en anlamlı kelime verimlilik olsa gerek. Sahip oldukları yaşam enerjisinin yanında öğrenme potansiyelleri, hazır bulunuşlukları ve en önemlisi istek ve hayalleri dikkate alındığında gençler, toplumların en önemli sosyal sermayesi haline gelmektedir.

 

Türkiye’de Ocak 2017 itibariyle 19.235.083 kişinin 15-29 yaş aralığında olduğu belirlenmiştir. Bu durum bir başka şekilde ifade edilecek olursa ülkede yaşayan her 4 kişiden biri genç tanımı içerisinde yer almaktadır.  Genç nüfusun bu büyüklüğü ülkenin yaş ortalamasını da belli bir seviyeye çekmiş ve 29,6 yaş ortalaması ile Türkiye, yaş ortalaması 46,1 olan Almanya ve Japonya, 44,5 olan İtalya, 44,3 olan Avusturya, 41,7 olan Kanada, 38,3 olan Avustralya, 37,6 olan ABD gibi gelişmiş ülkelere kıyasla büyük bir potansiyeli barındırırken, yaş ortalaması 15,1 olan Nijerya ve Uganda, 16 olan Mali gibi az gelişmiş ülkelere kıyasla da daha dengeli bir genç nüfusa sahip olduğu ifade edilebilir. Gençliğin bu durumu ve sahip olduğu potansiyel dikkate alınarak bu yıl ulusal öğrenci sempozyumunda bir dinamik olarak gençliğimiz konusu ele alınmıştır.

 

Düzenlenecek sempozyum, "gençlik" konusunu sadece günümüz odaklı değil, gelecek nesillerin sağlıklı şekillenmesi adına evrensel boyutta bütün yeryüzünü kapsayacak şekilde ele alacaktır. Bu yüzden sempozyumumuz bu konuyla alakalı bütün çalışmalara açıktır. Amacımız Kurtuba Akademi olarak geleceğimiz adına gök kubbede  hoş bir seda bırakacak bütün fikirlere kendini seslendirme imkanı sunmaktır.

 

BİLSAM Kurtuba Akademi olarak bizler, insan çeşitliliğinin zenginlik olarak kabul edildiği; özellikle genç nesillerin kendi potansiyelini gerçekleştirebildiği; kardeşlik iklimi içinde yaşanılan bir dünyanın bizi beklediğine inanıyoruz.

 

20-21 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan sempozyumumuza, ilimiz, bölgemiz ve ülkemizdeki lisans ve lisansüstü bütün öğrenci arkadaşlarımızın yanı sıra mezuniyetlerinin üzerinden en fazla 5 yıl geçmiş olan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri de başvurabileceklerdir.

 

Bildiriler, bilim kurulunca değerlendirilip onaylandıktan sonra sempozyumda sunulacaktır. 

Sempozyumun yeri ve programı ileriki tarihlerde ilgililere ulaştırılacakken, bildirisi kabul edilen Malatya dışındaki katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri BİLSAM tarafından karşılanacaktır.

 

Sempozyuma ilişkin tüm detaylara www.bilsam.org/kurtuba adresinin menüler kısmından ulaşabilirsiniz.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BİLSAM Basın Ofisi / Ocak 2019

 

 

Eklenme Tarihi : 3.01.2019

E-Posta Listesi

Günün SÖZÜ

 
Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi
© 2009-2021 - Tüm Hakları Saklıdır. Bilsam.Org | Sistem:UmutDenizi Web