Bilsam Logo

Ana Sayfa » Malatya Ekonomi Raporu

Malatya Ekonomi Raporu | Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi | Bilsam.Org
Malatya Ekonomi Raporu yayınlandı...


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğitimci, akademisyen, işadamı ve kamu görevlisi, hemen her meslekten çok sayıda arkadaşımızın katkılarıyla çalışmalarını sürdüren BİLSAM’ın yürüttüğü faaliyetlerden biri de periyodik aralıklarla Araştırma Raporları yayımlamaktır.

   
Araştırma raporları serimizin 15’incisi olan Malatya Ekonomi Raporumuz, Dünya ve Türkiye ekonomisini de özet şekilde değerlendirmekle birlikte, ağırlıklı olarak Malatya ekonomisine odaklanmıştır. Bu çerçevede rapor aşağıdaki sorulara cevap aramaya koyulmuştur.


• Malatya’nın demografik özellikleri ve göç gerçeğimiz,
• Malatya ekonomisinin mevcut durumu ve ulusal ekonomi içindeki yeri,
• Malatya ekonomisinde sektörel dağılım ve değişim seyri,
• Malatya’nın ekonomisinin rekabet ve teknoloji kullanım düzeyi,
• Malatya ekonomik verilerinin Türkiye ortalaması ve diğer illerle kıyaslanması,
• Malatya’da tarım, sanayi, üretim ve istihdam verileri ve değişim seyri,
• Malatya’nın dış ticaret verileri ve diğer illerle kıyaslanması,
• Malatya’nın sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi ve değişim seyri,
• Malatya’nın GSYH’ı, kişi başı milli geliri ve gelirinin giderini karşılama oranı,
• Malatya’nın toplam kamu harcamalarından aldığı pay ve değişim seyri,
• Malatya’nın Fortune 500, İSO 500, İSO 1000 ve TİM 1000’de temsil durumu
• Malatya ekonomisinin güçlü ve zayıf yönleri ile olası fırsat ve tehditler,
• Malatya ekonomisinin son 10 yıldaki kazanımları ve kayıpları…


Malatya ekonomisinin ilk kez bu denli derinlikli ve çok yönlü analize tabi tutulduğu ekonomi raporumuz, ağırlıklı olarak Malatya ekonomisinde mevcut durumun tespiti ve analizine odaklanmıştır. Bu tespit ve analizlerden hareketle ilimizin gelişimine yönelik yapılması gerekenlere ise önümüzdeki aylarda yayımlanacak olan “Malatya Gelecek Stratejileri” raporumuzda yer verilecektir.
 

Yoğun ve yorucu bir çalışma süreci sonunda hazırlanan bu rapor, 64 tablo, 45 şekil, 22 bölüm ve 106 sayfadan oluşmakta olup şahsımın yanı sıra, Doç. Dr. Selahattin Bakan, BİLSAM Tarım Araştırmaları Koordinatörü Ziraat Yüksek Mühendisi İlhami Polat, Eğitim Araştırmaları Koordinatörü İsa Akgül ve İktisat Araştırmaları Koordinatörü Zeynep Yüsra Yıldız tarafından hazırlanmıştır. Ayrıca diğer raporlarımız gibi bu raporda katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmış olup, şehrimizin kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından 100’ü aşkın işadamı, akademisyen, eğitimci ve kurum yöneticisi gruplar halinde davet edilerek raporun içeriği birlikte oluşturulmuştur.   
 

Bu vesileyle raporumuza emek veren yazarlarımıza, BİLSAM’ın çalışma ekibine, çalıştay katılımcılarına, raporun baskı ve dağıtım giderlerinin karşılanmasına katkı sağlayan firmalarımıza ve raporun sonuçlarının kamuoyuna ulaştırılmasına aracılık eden siz değerli basın mensuplarımıza teşekkürü bir borç biliriz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur…

 

BİLSAM Yönetim Kurulu Adına…                                                     Prof. Dr. İbrahim GEZER
                                                                                                           Yönetim Kurulu Başkanı

Malatya Ekonomi Raporunun PDF haline ulaşmak için tıklayınız.

 


 

Eklenme Tarihi : 15.03.2019

E-Posta Listesi

Günün SÖZÜ

 
Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi
© 2009-2021 - Tüm Hakları Saklıdır. Bilsam.Org | Sistem:UmutDenizi Web