Bilsam Logo

Ana Sayfa » VII. Ulusal Öğrenci Sempozyumu (Kabul Edilen Bildiriler)

VII. Ulusal Öğrenci Sempozyumu (Kabul Edilen Bildiriler) | Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi | Bilsam.Org
Kurtuba Akademi VII. Ulusal Öğrenci Sempozyumu kabul edilen bildiriler...


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLSAM Kurtuba Akademi tarafından 18-19 Nisan 2020 tarihlerinde Malatya’da düzenlenecek olan, VII. Ulusal Öğrenci Sempozyumu’na özetleri kabul edilen bildiriler aşağıdaki gibidir. Birbirinden kaliteli ve özverili çalışmalarını bizlerle paylaşan değerli öğrencilere BİLSAM Kurtuba Akademi olarak teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileriz. Özet bildirisi kabul edilen öğrencilerin, tam metinlerini 5 Nisan 2020 Pazar gününe kadar göndermeleri gerekmektedir. Tam metinler incelendikten sonra seçilen bildiriler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 

Not: Özet bildirisi kabul edilen öğrencilere mail yoluyla detaylı bilgiler sunulacaktır.

 

1. Ayşenur ÖNLER

Sanal Âlemden Sanı(lı)p Alınan Dünyaya: Post Gerçeklik Toplumunda Bilgi

 

2. Ayşenur TUNA

Yargı Süjeleri Bakımından Meslek Etiği

 

3. Büşra YETİM

Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Zamanaşımı Sorunu ve Cezasızlık Politikası

 

4. Cihan ÇAÇA

Osmanlı-Fas İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi

 

5. Derya SÖNMEZ

Eğitimde Orman Okulu Yaklaşımı Üzerine Yeniden Düşünmek

 

6. Dilan BEYAZKÖY

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Modernleşme Deneyimleri Ve Modernleşme Sorunsalı

 

7. Emrullah AYTEMUR

İskitlerin Ön Asya Hâkimiyeti Mücadelesi

 

8. Fatih SOLMAZ

XXI. Yüzyılda Mutasavvıf Bir Âşık: Malatyalı Hanefi Ünver

 

9. Fatma Ekim TERZİOĞLU

Çocuk Gelişiminde Felsefenin Yeri ve Önemi

 

10. Fethiye Nur AKKAYA

Dijital Çağda Mahremiyet Kavramı ve Veri Koruma Hukukunun Geleceği Hakkında Öngörüler

 

11. Filiz KEYVAN

Küreselleşme Sürecinde İnsan Hakları

 

12. Gülsüm Sena KORKMAZ

Türkiye’de Evrensel Hukuk İlkelerini İçselleştirememe Sorunu

 

13. Halil ECER

Eşitsizliğin Mekânı Kentler: Gaziantep Örneği

 

14. Hasan Hakan BOYRAZ

Modernleşme-Kültür Bağlamında Gelişen Şehir Ve Getirdikleri

 

15. Hatice BOZOĞLAN

Suriyeli Göçmenler: Hatay Örneği

 

16. Hatun YILMAZ

Göçmenlik Ve Göçmen Sorunları: Niğde Afganlılar Örneği

 

17. İbrahim Halil YILDIRIM

İnsanın Anlam Arayışı: Logoterapi

 

18. İbrahim Halil YILDIRIM

Michel Foucault’un Özne ve İktidar Kavramları Bağlamında: Küreselleşme

 

19. İlknur SAATÇİ

Bireylerin Sosyalizasyon Sürecinde Dini Örgütlenmelerinin Rolü: Fetö Örneği

 

20. Kübra İNAN

Suça Ve Suçluya Toplumsal Etiket

 

21. Mervan EFE

Uluslararası Göç Sorunu Perspektifinde Türkiye

 

22. Miyase GÜZEL

Malatya Masallarında “Büyükanne Arketipi”

 

23. Muhammed YEŞİLGÜL

Postmodernizmin Edebiyata Yansıması:  Orhan Pamuk Beyaz Kale Örneği

 

24. Nigar Gizem ÜNAL

Ölümsüzlük Arzusunun İnsanın Duyguları ve Eylemleri Üzerindeki Etkileri

 

25. Nur Selin URAL

Hristiyan Dinindeki Çelişkileri Russell’in Bakış Açısı İle İncelemek

 

26. Özlem YILDIZ

Cezaevlerinde Çocukların Eğitim Hakkı ve Islahı

 

27. Rüveyda BARDAKÇI

Kentsel Politika Planlamalarının Oluşumunda Güncel Siyasal Gelişmelerin Etkisi

 

28. Saadet ŞEKER

Güney Asya’nın Kanayan Yarası: Keşmir Meselesi

 

29. Seda GÜRDAP

Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıptaki Gelişmeler ve Mevcut Uygulamalar

 

30. Sedat ÇAPKIN

Geç Dönem Stoa’sında Doğaya Uygunluk İlkesi

 

31. Sefa SEZER

‘Medya Okuryazarlığı Eğitimi ve Farkındalık Süreci’

 

32. Seher DEMİR

Zihin Felsefesinin Temel Sorularını Descartes’in Beden Zihin Problemi Çerçevesinde İnceleme

 

33. Selma ÇELEN

Osmanlıların Kuruluş Döneminde Yapılan Evliliklerin Dini-Siyasi Boyutu

 

34. Semra ÖZEN

Haldun Taner’in Yaşasın Demokrasi Adlı Öykü Kitabında Kişi Dünyası

 

35. Sevil HARIKÇI

1960-1971 Arası Türk Solunun Ortadoğu Bakışı

 

36. Seyit CANLI

Sağlığa Yatırım İle Ülkelerin Ekonomisi Arasındaki Paralel Yükseliş

 

37. Sinem ARSLAN

AK Parti İktidarları Döneminde Sivil- Asker İlişkilerinin Dönüşümü

 

38. Yasemen SÜME

Existansiyalist Felsefe Bağlamında Yüzyıl İnsanının Yabancılaşması ve Toplumdan Kopuşu

 

39. Yasemin BATYAR

"Devrimin 9. Yılında Tunus: Arap Baharı Öncesi ve Sonrası Sürecin Analizi"

 

40. Yasemin BATYAR

Kadın Politikalarına Dair Bir İnceleme: Siyasal İslamcılık İle Adalet Ve Kalkınma Partisi’nin Dönemsel Analizi

 

41. Yusuf Ziya SÖYLEMEZ

Gazneliler Döneminde Herat’taki Mimari Eserler

 

 

Eklenme Tarihi : 4.03.2020

E-Posta Listesi

Günün SÖZÜ

 
Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi
© 2009-2022 - Tüm Hakları Saklıdır. Bilsam.Org | Sistem:UmutDenizi Web