Türkçe | English
Uluslararası Sempozyum
KONGRE BİLGİ


VIII. ULUSLARARASI SEMPOZYUM
TOPLUM, SİYASET VE EKONOMİ
12-13 Ekim2019
MALATYA

Bu yıl sekizincisi düzenlenen ve BİLSAM - Eğitim Bir-Sen Malatya Şubesi ortaklığıyla gerçekleştirilecek olan uluslararası kongremizin amacı; toplum, siyaset ve ekonomi ilişkilerine nitelikli ve derinlemesine bir bakış geliştirmek ve ilgili alanlardaki farklı bakış açılarının gündeme taşınmasını sağlamaktır.

Düzenlenecek bu kongre, Türkiye’de ve dünyada siyaset, toplum ve ekonomi arasındaki ilişkileri akademik bir bakış açısıyla ele alan bütün katılımcılara açıktır. Bilim kurulunca değerlendirilip onaylandıktan sonra kongrede sunulacak olan bildirilerin tam metinleri ISBN numarasına sahip bildiri kitabı olarak yayınlanacaktır. Ayrıca kongre için BİREY VE TOPLUM DERGİSİ ÖZEL SAYISI çıkarılacak ve derginin yayın sürecinden geçen çalışmalar özel sayıda makale olarak yayınlanacaktır. Bir diğer seçenek de isteyen araştırmacıların çalışmaları BİLSAM tarafından kitap bölümü olarak yayınlanabilecektir.

Kongre kayıt ücreti 300 TL’dir. Kayıt için Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Derneği Türkiye Finans Katılım Bankası Malatya Şubesi TR61 0020 6000 4700 8652 4500 01 hesabına yatırılan ücretlere ait dekontlar bilsamkongre@gmail.com mail adresine gönderilecektir. (Bir kayıt ücreti ile yalnızca bir bildiri sunulabilir, fazladan sunulacak her bildiri için 150 TL kayıt ücreti alınacaktır. Kongre ücreti; kongre çantası, öğlen yemekleri, isimlik, kalem, katılım belgesini kapsamaktadır)

ÖNEMLİ TARİHLER

Son Başvuru ve Özet Gönderim Tarihi 10 Temmuz 2019
Kabul Edilen Özetlerin İlanı 10 Ağustos 2019
Tam Metin Gönderim ve Kayıt İçin Son Tarih 10 Eylül 2019
Sempozyum Tarihi 12-13Ekim 2019
Bildiri Gönderilecek Adres bilsamkongre@gmail.com
Detaylı Bilgi ve İletişim http://www.bilsam.org/kongre19/