Türkçe | English
Uluslararası Sempozyum
DÜZENLEME KURULU

Kongre Başkanı: Prof.Dr.İbrahim GEZER

Düzenleme Kurulu:

Prof.Dr.Mehmet ÖNAL
Prof.Dr. Emin ÇELEBİ
Doç.Dr. Gökhan TUNCEL
Doç.Dr. Mehmet SAĞLAM
Dr. Öğr. Üyesi Işıl ARPACI 
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman EKİCİ
Dr. Öğr. Üyesi Murat SEZİK
Dr. Öğr. Üyesi Yakup YILDIZ
Dr. Öğr. Üyesi Hacer ÜNVER
Dr. Osman KARACAN

Kongre Sekreterya: Murat AŞAN, Neslihan DOĞAN