Kurtuba Akademi
Önemli Tarihler

ÖNEMLİ TARİHLER

Özet Gönderim Son Tarihi   24 Şubat 2020
Kabul Edilen Özetlerin İlanı 6 Mart 2020
Tam Metin Gönderim Tarihi 5 Nisan 2020
Sempozyum Tarihi 18-19 Nisan 2020
Bildiri Gönderilecek Adres kurtubaakademi@gmail.com