Kurtuba Akademi
Kabul Edilen Bildiriler

BİLSAM Kurtuba Akademi tarafından 18-19 Nisan 2020 tarihlerinde Malatya’da düzenlenecek olan, VII. Ulusal Öğrenci Sempozyumu’na özetleri kabul edilen bildiriler aşağıdaki gibidir. Birbirinden kaliteli ve özverili çalışmalarını bizlerle paylaşan değerli öğrencilere BİLSAM Kurtuba Akademi olarak teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileriz. Özet bildirisi kabul edilen öğrencilerin, tam metinlerini 5 Nisan 2020 Pazar gününe kadar göndermeleri gerekmektedir. Tam metinler incelendikten sonra seçilen bildiriler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Not: Özet bildirisi kabul edilen öğrencilere mail yoluyla detaylı bilgiler sunulacaktır.

1. Ayşenur ÖNLER

Sanal Âlemden Sanı(lı)p Alınan Dünyaya: Post Gerçeklik Toplumunda Bilgi

2. Ayşenur TUNA

Yargı Süjeleri Bakımından Meslek Etiği

3. Büşra YETİM

Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Zamanaşımı Sorunu ve Cezasızlık Politikası

4. Cihan ÇAÇA

Osmanlı-Fas İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi

5. Derya SÖNMEZ

Eğitimde Orman Okulu Yaklaşımı Üzerine Yeniden Düşünmek

6. Dilan BEYAZKÖY

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Modernleşme Deneyimleri Ve Modernleşme Sorunsalı

7. Emrullah AYTEMUR

İskitlerin Ön Asya Hâkimiyeti Mücadelesi

8. Fatih SOLMAZ

XXI. Yüzyılda Mutasavvıf Bir Âşık: Malatyalı Hanefi Ünver

9. Fatma Ekim TERZİOĞLU

Çocuk Gelişiminde Felsefenin Yeri ve Önemi

10. Fethiye Nur AKKAYA

Dijital Çağda Mahremiyet Kavramı ve Veri Koruma Hukukunun Geleceği Hakkında Öngörüler

11. Filiz KEYVAN

Küreselleşme Sürecinde İnsan Hakları

12. Gülsüm Sena KORKMAZ

Türkiye’de Evrensel Hukuk İlkelerini İçselleştirememe Sorunu

13. Halil ECER

Eşitsizliğin Mekânı Kentler: Gaziantep Örneği

14. Hasan Hakan BOYRAZ

Modernleşme-Kültür Bağlamında Gelişen Şehir Ve Getirdikleri

15. Hatice BOZOĞLAN

Suriyeli Göçmenler: Hatay Örneği

16. Hatun YILMAZ

Göçmenlik Ve Göçmen Sorunları: Niğde Afganlılar Örneği

17. İbrahim Halil YILDIRIM

İnsanın Anlam Arayışı: Logoterapi

18. İbrahim Halil YILDIRIM

Michel Foucault’un Özne ve İktidar Kavramları Bağlamında: Küreselleşme

19. İlknur SAATÇİ

Bireylerin Sosyalizasyon Sürecinde Dini Örgütlenmelerinin Rolü: Fetö Örneği

20. Kübra İNAN

Suça Ve Suçluya Toplumsal Etiket

21. Mervan EFE

Uluslararası Göç Sorunu Perspektifinde Türkiye

22. Miyase GÜZEL

Malatya Masallarında “Büyükanne Arketipi”

23. Muhammed YEŞİLGÜL

Postmodernizmin Edebiyata Yansıması:  Orhan Pamuk Beyaz Kale Örneği

24. Nigar Gizem ÜNAL

Ölümsüzlük Arzusunun İnsanın Duyguları ve Eylemleri Üzerindeki Etkileri

25. Nur Selin URAL

Hristiyan Dinindeki Çelişkileri Russell’in Bakış Açısı İle İncelemek

26. Özlem YILDIZ

Cezaevlerinde Çocukların Eğitim Hakkı ve Islahı

27. Rüveyda BARDAKÇI

Kentsel Politika Planlamalarının Oluşumunda Güncel Siyasal Gelişmelerin Etkisi

28. Saadet ŞEKER

Güney Asya’nın Kanayan Yarası: Keşmir Meselesi

29. Seda GÜRDAP

Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıptaki Gelişmeler ve Mevcut Uygulamalar

30. Sedat ÇAPKIN

Geç Dönem Stoa’sında Doğaya Uygunluk İlkesi

31. Sefa SEZER

‘Medya Okuryazarlığı Eğitimi ve Farkındalık Süreci’

32. Seher DEMİR

Zihin Felsefesinin Temel Sorularını Descartes’in Beden Zihin Problemi Çerçevesinde İnceleme

33. Selma ÇELEN

Osmanlıların Kuruluş Döneminde Yapılan Evliliklerin Dini-Siyasi Boyutu

34. Semra ÖZEN

Haldun Taner’in Yaşasın Demokrasi Adlı Öykü Kitabında Kişi Dünyası

35. Sevil HARIKÇI

1960-1971 Arası Türk Solunun Ortadoğu Bakışı

36. Seyit CANLI

Sağlığa Yatırım İle Ülkelerin Ekonomisi Arasındaki Paralel Yükseliş

37. Sinem ARSLAN

AK Parti İktidarları Döneminde Sivil- Asker İlişkilerinin Dönüşümü

38. Yasemen SÜME

Existansiyalist Felsefe Bağlamında Yüzyıl İnsanının Yabancılaşması ve Toplumdan Kopuşu

39. Yasemin BATYAR

"Devrimin 9. Yılında Tunus: Arap Baharı Öncesi ve Sonrası Sürecin Analizi"

40. Yasemin BATYAR

Kadın Politikalarına Dair Bir İnceleme: Siyasal İslamcılık İle Adalet Ve Kalkınma Partisi’nin Dönemsel Analizi

41. Yusuf Ziya SÖYLEMEZ

Gazneliler Döneminde Herat’taki Mimari Eserler