Kurtuba Akademi
Ana Sayfa

BİLSAM
Kurtuba Akademi
III.Ulusal Öğrenci Sempozyumu

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İNSANOĞLUNUN "İDEAL" ARAYIŞI

5-6Kasım 2016, Malatya

“Allah, ideallerini yüksek tutanları sever.”

İnsanoğlu varoluşundan bugüne adalet, özgürlük, eşitlik, ahlak, şeffaflık, katılımcılık, insan hakları, demokrasi, devlet, toplum, iktidar, eğitim, kültür, sanat, ekonomi, siyaset vb. değer ve olgular alanında “ideal” arayışını sürdürmektedir. İnsanın var olduğu her zaman ve mekândasürmüş olan bu arayış, bundan sonra da devam edecektir.

BİLSAM Kurtuba Akademi tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Ulusal Öğrenci Sempozyumunun amacı;ülkemizde bahse konu olan alanlardaokuyan, araştıran ve düşünen gençlerimizibir araya getirerekürettikleri bilgi, düşünce ve yaklaşımları akademik çevreler ve kamuoyu ile paylaşmalarına imkânvermektir. Buradaki amacımıziyi, güzel, doğru ve hakikat arayışının devamına katkı sağlamaktır.  

Düzenlenecek bu sempozyum, insanoğlunun binlerce yıldır sürdürdüğü "ideal" arayışına konu olan bütünalan ve çalışmalara açıktır. Bu yönüyle sempozyum, sosyal bilimlerden fen bilimlerine, eğitim bilimlerinden sağlık bilimlerine, güzel sanatlardan yaşadığımız toplumsal sorunlara kadar hemen her alanı kapsamaktadır. Sempozyum lisans ve lisansüstü öğrencilerine açıktır. Bildiriler,bilim kurulunca değerlendirilip onaylandıktan sonra sempozyumda sunulacak ve daha sonra kitaplaştırılacaktır.

5-6 Kasım 2016 tarihleri arasında yapılması planlanan sempozyumun yeri ve programı ileri tarihlerde ilgililere ulaştırılacaktır.