Kurtuba Akademi
Ana Sayfa

KURTUBA AKADEMİ
IV. Ulusal Öğrenci Sempozyumu
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İNSANOĞLUNUN ADALET ARAYIŞI
“Adalet mülkün temelidir”

4-5 Kasım 2017, Malatya  

Toplumsal bir varlık olan insanın bir arada yaşayabilme imkânının adıdır adalet. Bir anlamda adalet ontolojik bir imkân iken, öte yandan insan tekinin muhteris tutumlarının etkisiyle oluşan kaosta hayati bir ihtiyaca dönüşür. Bu itibarla 'adalet arayışının tarihi, insanlığın tarihi kadar eskidir' ve bu cihetle insanoğlunun tarihi, adalet arayışının tarihi olarak da okunabilir. Binlerce yıl boyunca adalet, kutsal metinlere konu olmuş, düşünürler tarafından tartışılmış, uğruna mücadeleler verilmiş, bedeller ödenmiş ve bu arayış hep süregelmiştir. 

2016 yılında "Geçmişten Günümüze İnsanoğlunun İdeal Arayışı" temasını konu alan Kurtuba Akademi, bu yıl "adalet arayışı" temasını gündemine almıştır. Bu serinin erdem, özgürlük, ahlak, anlam vb. temalarla devam ettirilmesi düşünülmektedir.  

BİLSAM Kurtuba Akademi tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan Ulusal Öğrenci Sempozyumunun amacı; ülkemizde bahse konu olan alanlarda okuyan, araştıran ve düşünceler geliştiren gençlerimizi bir araya getirerek ürettikleri bilgi, düşünce ve yaklaşımları akademik çevreler ve kamuoyu ile paylaşmalarına imkân tanımaktır.    

Düzenlenecek bu sempozyum, insanoğlunun binlerce yıldır sürdürdüğü "adalet" arayışına konu olan bütün alan ve çalışmalara açıktır. Bu yönüyle sempozyum, sosyal bilimlerden fen bilimlerine, eğitim bilimlerinden sağlık bilimlerine, güzel sanatlardan yaşadığımız toplumsal sorunlara kadar hemen her alanı kapsamaktadır. Sempozyuma lisans ve lisansüstü eğitim öğrencileri davetlidir. Bildiriler, bilim kurulunca değerlendirilip onaylandıktan sonra sempozyumda sunulacaktır. 

4-5 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan sempozyumun yeri ve programı ileri tarihlerde ilgililere ulaştırılacaktır. Bildirisi kabul edilen Malatya dışındaki katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri BİLSAM tarafından karşılanacaktır.

ÖNEMLİ TARİHLER

Özet Gönderim Tarihi                                  : 30 Eylül 2017
Kabul Edilen Özetlerin İlanı                        : 9 Ekim 2017
Tam Metin Gönderim Tarihi                        : 20 Ekim 2017
Sempozyum Tarihi                                       : 4-5 Kasım 2017
Bildiri Gönderilecek Adres                          : kurtubaakademi@gmail.com