×

Kurtuba Akademi
Ana Sayfa

BİLSAM
KURTUBA AKADEMİ
VI. Ulusal Öğrenci Sempozyumu
“BİR DİNAMİK OLARAK GENÇLİĞİMİZ”
(KAZANIMLAR – SORUNLAR – ÇÖZÜM ÖNERİLERİ)
20-21 Nisan 2019, Malatya

KONULAR

 • Gençlik, İdealizm ve Farkındalık
 • Gençlik, Bilim ve Teknoloji
 • Gençlik, Girişimcilik ve İnovasyon
 • Gençlik, Sivil Toplum ve Sosyal Girişimcilik
 • Gençlik, Edebiyat ve Sanat
 • Gençlik, Aile ve Evlilik
 • Gençlik ve Din Algısı
 • Gençlik ve Rol Model
 • Gençlik ve Akran Grupları
 • Gençlik ve Eğitim
 • Gençlik, Geleneksel ve Sosyal Medya
 • Gençlik ve Bağımlılık
 • Gençlik ve Sosyal Hayat
 • Gençlik, İş Hayatı ve İstihdam
 • Gençlik ve Psikoloji
 • Gençlik ve Siyaset
 • Gençlik ve Şiddet
 • Gençlik ve Üniversite
 • Gençliğe Dair Diğer Konular

ÖNEMLİ TARİHLER

Özet Gönderim Son Tarihi     : 1 Mart 2019
Kabul Edilen Özetlerin İlanı   : 11 Mart 2019
Tam Metin Gönderim Tarihi   : 7 Nisan 2019
Sempozyum Tarihi               : 20-21 Nisan 2019
Bildiri Gönderilecek Adres     : kurtubaakademi@gmail.com