Bilsam Logo

Tüzük

Tüzük | Bilgi Yolu Egitim Kültür ve Sosyal Arastirmalar Merkezi | Bilsam.Org

        “BILGI YOLU EGITIM KÜLTÜR VE SOSYAL ARASTIRMALAR MERKEZI DERNEGI” TÜZÜGÜ

 

Madde-1.

Dernegin adi: “Bilgi Yolu Egitim Kültür ve Sosyal Arastirmalar Merkezi Dernegi”dir.  Dernegin kisa adi “BILSAM” olup, logo ve amblemi asagidaki gibidir.

 

Dernegin merkezi

 

Madde 2.

Dernegin merkezi Malatya’dir. Türkiye Cumhuriyeti sinirlari dâhilinde yasalara uygun olmak kosuluyla sube açabilir.

 

Dernegin Amaci, Çalisma Kosullari, Çalisma Biçimleri Ve Çalisma Konulari

 

Madde 3.

Dernegin amaci; Egitim, kültür, sanat, rehberlik ve sosyal alanlarda yürütülecek faaliyetlerle özel anlamda üyelerimize ,genel anlamda ise yasadigimiz sehir ve ülkemiz insanlarinin yerel  ve  evrensel degerlerle donanmis, içinde yasadigi toplumun degerleriyle barisik, ülkesini seven, çagin gerektirdigi bilgi ve becerilere sahip nesiller yetistirilmesine katkida bulunmak olup çalisma konu ve biçimleri asagida gösterilmistir.

 

-Üyelerimizin ihtiyaç duydugu egitim, kültür, spor ve rehberlik alanlarinda bilimsel arastirma yapmak ve yaptirmak, egitim ve ögretim alaninda yasalara uygun olarak gerekli gördügü hizmet ve faaliyetlerde bulunmak.

 

-Üyelerimizin saglikli ve moral degerleri yüksek bir yapiya sahip olmalari için ihtiyaç duyduklari alanlarda faaliyetlerde bulunmak.

 

-Egitim- ögretim, kültür, sanat ve spor alanlarda üyelerimize ve talep edenlere yönelik,  toplumumuzun aile yapisini ve özel yasami koruyucu faaliyetlerde bulunmak  kitap, dergi, gazete, bülten vb. yayin çalismalari yapmak.

 

-Üyelerimizin sosyal ihtiyaçlarini karsilamak için misafirhane, yurt, kres, kamp ve benzeri tesisler  kurmak ve isletmek.

 

-Toplumumuzun degisik sosyal guruplarini bilgilendirmek amacina yönelik olarak ilgili alanlarda faaliyetlerde bulunmak. Egitim, kültür, sanat  vb. alanlarda kamuoyuna katki saglamak.

 

-Elde ettigi gelirden ihtiyaç sahiplerine burs vermek, fakir ailelere yardim da bulunmak.Mesleki, bilimsel, sosyal ve kültürel konularda seminer, panel, açik oturum, sempozyum, spor turnuvalari, yaz okulu, konferans, tiyatro, musiki çalismalari, sergi, hat, ebru ve tezhip çalismalari, kermes, gezi, kamuoyu arastirmalari, bir konuda rapor hazirlamak deneme sinavlari, seviye tespit sinavlari, sportif etkinlikler vb. faaliyetler düzenlemek.

 

-Dernegin amaç ve faaliyetleri ile ülke gündeminde bulunan ekonomik, kültürel ve sosyal konularda olusan görüslerini ve bu alanlarla ilgili çalismalarini kamuoyuna ve ilgililere iletmek, bunun için yazili ve sözlü kitle iletisim vasitalarindan istifade etmek ve bu amaçla toplantilar düzenlemek.

 

-Yurtiçi ve yurt disinda yayinlanan kitap, dergi ve gazetelere abone olmak, satin almak yada bagis olarak kabul etmek suretiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesine katki saglayacak kütüphane kurmak.

 

-Amaç ve hizmet konularini gerçeklestirmek için üyeleri ya da uzman kisiler araciligiyla arastirma,  inceleme ve gelistirme çalismalari yapmak, projeler hazirlamak bireysel ya da grupsal olarak egitim-ögretim, kültür-sanat ve ilgili diger alanlarda faaliyetler düzenlemek ve gerek duyuldugunda bunlari yayin araçlari vasitasiyla yayinlamak.

 

-Faaliyet alanlariyla ilgili olarak, talep gelmesi halinde özel ve tüzel kisilere proje ve programlar hazirlama, teknik danismalik yapmak, seminer vs. faaliyetler düzenlemek.

 

-Üyelerinin ya da onlarin es, çocuk ve yakinlarini çalisma konulariyla ilgili ihtiyaçlarini karsilayacak kurslar açmak.

 

-Kimsesiz çocuklar, engelliler, yaslilar, issizler ve vb. toplumsal gruplar ile ilgili rehabilite edici ve sosyal içerikli faaliyetlerde bulunmak.

 

-Tarihi mirasi ve ekolojik dengeyi korumak amaçli kültür, sanat ve çevrecilik faaliyetlerinde bulunmak.

 

-Yurt içi ve yurt disindaki, benzer alanlarda çalisan özel ve resmi kuruluslar ile odalar, mesleki kuruluslar, dernek, birlik vb. kuruluslar ile isbirligi yapmak, bunlardan yardim almak, gerektiginde ortak organizasyonlar düzenlemek, yurt içi ve yurt disi etkinlere katilmak.

 

-Ayni ilkeler dogrultusunda çalisan dernekler ile iletisim kurmak, stratejik isbirligi yapmak, gerektiginde federasyon ve konfederasyon olusturmak. Bu çerçevede, ülkemizdeki sivil toplum anlayisinin daha iyi bir hukuksal ve sosyolojik altyapiya kavusmasi için gereli çalismalarda bulunmak.

 

-Amaç ve hizmet konularini gerçeklestirmek için ihtiyaç duydugu gelirleri temin etmek amaciyla iktisadi, ticari ve sanayi isletmeleri ortakliklar ve yardimlasma sandiklari, özel egitim kurumlari, yurt lokal, pansiyon, misafirhane, kres, kamp vb. tesisler kurmak.

 

-Ikametgâhini temin, amaç ve hizmet konularini gerçeklestirmek için her türlü teçhizat, tasit, araç-gereç, demirbas malzemeleri satin almak, satmak ve kiralamak. Tasinir ve tasinmaz mallar üzerinde her türlü tasarruf hakkina sahip olmak, isletmek ve her türlü insaati yaptirabilmek.

 

-Dernek bu amaçlarina ulasmak için egitsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda faaliyetlerde bulunur, çekilisler ve yardim geceleri düzenler ve dernek hizmetine yönelik bagislari makbuz karsiligi kabul eder.

 

-Kadinlara, gençlere, issizlere, kimsesiz çocuklara ve engellilere yönelik meslek edindirme kurslari açmak benzer faaliyetler düzenlemek.

 

-Basta üyelerimiz olmak üzere toplumun hak ve özgürlükler düzeyine ve bilincine katki saglamak.                                                                                                

 

-Dernek tüm faaliyetlerini kanuni esas ve prosedürlere uygun olarak yürütecektir.

 

Dernegin Faaliyet Alani

 

Madde4.

Dernek egitim, kültür, bilim, sanat, saglik, çevre, ekonomi ve sosyal alanlarda faaliyet gösterir.

 

Üyelik Sartlari

 

Madde 5.

Medeni haklari kullanma ehliyetine sahip,  18 yasini bitirmis, her T.C vatandasi egitim, kültür, spor ve sanat alanlarindan biri yada hepsiyle ilgili olarak faaliyet yapmak, faaliyetlere katilmak yada faaliyetlere katki vermek isteyenler yazili olarak basvurabilir. Yönetim kurulu üyelik için basvurularda müspet/menfi kararini en geç 30 gün içinde basvuru sahiplerine elektronik posta ile bildirir.

Adayin üyelik isteginin isleme konulmasi için en az bir üyenin önerisi sarttir. Adayin üyeliginin kabulü yönetim kurulunca oy birligi ile karar baglanir ve adayin üyeliginin kabul edilmesi üzerine kayit islemleri yapilir. Dernek yönetim kurulunun adayin isteginin reddine iliskin karari kesin olup hiçbir yere itiraz edilemez.

Dernege yardim ve hizmette bulunanlar fahri üye olarak dernege kaydedilir. Bunlara onur belgisi verilebilir. Fahri üyelerin organlara seçilme ve oy kullanma haklari yoktur ancak genel

Kurul toplantilarina katilabilirler. Fahri üyeler ve onur belgesi alanlar için ayri bir üyelik defteri tutulur.

 

Üyelerin Haklari, Üyelikten Çikma ve Çikarma

 

Madde 6.

Hiç kimse dernege üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz, her üye

Istifa hakkina sahiptir. Üyelik ölüm ve üyelikte ayrilma dilegiyle sona erer. Üyelik, ayrilma yazisinin dernege ulasmasiyla baslamis olur.

Dernek üyeleri mevzuatta taninan bütün haklara esit olarak sahiptirler.

Her üyenin genel kurulda bir oy hakki vardir, oylar bizzat kullanilir. Temyiz kaybedenler, yetkisiz bir sekilde dernegi yükümlülük altina sokanlar, yönetim kurulu ve genel kurul kararina uymayanlar, yönetim kurulu karariyla dernekten çikartilir.

Yönetim kurulu karariyla, üyelik aidatini vaat ettigi dönemler içinde hakli gerekçesi olmaksizin yazili ihtarla verilen süre içinde ödemeyenin üyeligine son verilir.

Dernekten çikan veya çikarilanlar, üye kayit defterinde silinir ve dernek mallari üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.

Çikarilan üye kendisine bildirilen karara karsi bildirim tarihinden itibaren baslamak üzere 15 (on bes) gün içinde dernek yönetim kurulu araciligi ile genel kurula itiraz edebilir.

 

Dernegin Organlari

 

Madde 7.

Dernegin organlari sunlardir.

 

-Genel Kurul

 

-Yönetim Kurulu

 

-Denetleme Kurulu

 

Genel Kurul

 

Toplanis Sekli ve Toplanma Zamani

 

Madde 8.

Dernek genel kurulu, tüzüge göre genel kurula katilma hakki bulunan üyelerden olusur. Genel kurul, iki yilda bir eylül ayinda olagan olarak toplanir. Üyelerin yaridan bir fazlasinin katilmasiyla baslar.         

Genel kurulun yeri: Yönetim kurulunca belirlenir.  

     
Genel kurul Çagri Yöntemleri   

                                                                                              

Madde 9.

Dernek genel kurulun toplantiya çagrilmasinda uygulanacak yöntemler asagida belirtilmistir.

 

-Dernek yönetim kurulu, genel kurulu, genel kurula katilma hakkina sahip üyeler çizelgesine göre saptar.

 

-Genel kurula katilacak üyeler, en az (15) gün önceden, yapilacak toplantinin ve bu toplantida yeterli çogunluk saglanamadigi taktirde düzenlenecek ikinci toplantinin tarihi, saati, yeri ve gündemi. Yazili veya elektronik posta ile bildirilir. Eger toplanti herhangi bir sebepten dolayi ertelenecekse, ayni yöntemle ertelemenin sebeplerini de içeren ikinci bir bildirimde bulunulur.

 

-Ikinci toplanti yeter çogunluk aranmaksizin katilan üyelerle açilir ve genel kurul çalismalarina baslar.

 

-Ilk toplanti ile ikinci toplanti arasinda birakilacak süre yedi günden az olamaz.

 

Genel Kurul Görev Yetkileri

 

Madde 10.

-Türkiye Cumhuriyeti yasalari çerçevesinde dernegin amaç ve çalisma kosullarina iliskin gerekli kararlari almak

 

-Çalisma dönemi çalisma programi ve çalisma konularina iliskin gerekli kararlari almak

 

-Çalisma dönemi yönetim kurulu baskani ile yönetim ve denetim kurullari asil ve yedek üyelerini seçmek.

 

-Dernek ana tüzügünün degistirilmesine iliskin yönetim kurulu teklifini görüsüp karar baglamak

 

-Yönetim kurulunun onaya sundugu yönetmelileri görüsüp karara baglamak

 

-Dernek üyeliginden çikartilan üyelerin yönetim kurulu kararlarina karsi yaptiklari itirazlarini karara baglamak

 

-Dernege tasinmaz mal alinmasi ya da satilmasi konusunda yönetim kuruluna yetki vermek

 

-Divan kurulunun öneri, dilek ve ögütlerini karara baglamak.

 

-Dernegin bir federasyona katilmasi yada ayrilmasina karar vermek

 

-Dernegin uluslar arasi faaliyette bulunmasina, yurt disindaki dernek ve tesekküllere üye olarak katilmasina yada ayrilmasina ve malvarliginin dagitilmasina karar vermek.

 

-Dernegin dagilmasina ve malvarliginin dagitilmasina karar vermek.

 

-Yasalarda yada dernek ana tüzügünde Genel kurulca yapilmasi belirtilen görevleri yerine getirmek.

 

Genel Kurul Toplantisi Yapilisi

 

Madde 11.

Genel kurul toplantilarinda uygulanacak ilkeler asagida belirtilmistir.

 

-Dernek Genel Kurul toplantilari ilanda belirtilen ve bildirilen gün, saat ve yerde yapilir.

 

-Genel kurula katilacak üyeler, Yönetim kurulunca düzenlenen Genel kurul üyeleri listesindeki adlarinin karsisini imzalayarak toplantiya girerler. Imzalanan listeye göre Genel kurula katilan üyelerin sayisiyla, toplanti yeter sayisi ve karar yeter sayisi, Yönetim Kurulu Baskani ile Genel sekreter tarafindan imzalanan bir tutanakla saptanir.

 

-Genel kurul, katip üyenin çogunlugun saglandigini bildiren tutanagi okumasindan sonra dernek baskani ya da onun görevlendirecegi yönetim kurulu üyesi tarafindan açilir.

 

-Açilistan sonra, genel kurulu yönetmek üzere olusturulacak divana bir baskan, bir baskan yardimcisi ve iki katip üye seçilir.

 

-Toplantinin yönetimi divan baskanina aittir.

 

-Genel kurulda, sadece gündemdeki maddeler görüsülür. Ancak toplantiya katilan üyelerin en az 1/10’u tarafinda yazili olarak görüsülmesi istenen maddelerin gündeme konulmasi zorunludur.

 

-Her üyenin genel kurulda bir oy hakki olup oyunu kendisi kullanmak zorundadir. Oylar genel kurulun istegi dogrultusunda açik yada gizli oyla belirlenir. Gizli oy olmasi halinde oy pusulalari dernegin kasesi ile mühürlenir. Oylama islem bittikten sonra açik tasnif ile dökümü yapilir. Açik yada gizli oylamada oylarin yarisindan bir fazlasini alan aday yada liste kazanmis olur.

 

-Genel kurulda karar yeter sayisi, genel kurula katilanlarin yaridan bir fazlasidir. Ancak ana tüzük degisikligiyle dernegin dagitilmasina iliskin karalarda ilgili maddelerdeki üçte iki çogunluk aranir.

 

-Toplanti sonunda düzenlenen tutanak, divan baskani, baskan yardimcisi ve yazici tarafindan imzalanir.

 

-Toplanti sonunda bütün, tutanak ve belgeler yönetim kuruluna teslim edilir.

 

Toplantida Görüsülecek Konular

 

Madde 12.

Genel kurul toplantisinda asagidaki konular görüsülür ve karara baglanir.

 

-Gündemde belirtilen sira ile konular,

 

-Dernek organlarinin seçilmesi,

 

-Dernek tüzügünün degistirilmesi,

 

-Yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarinin görüsülmesi,

 

-Yönetim kurulunca hazirlanan bütçenin görüsülüp kabul edilmesi, reddedilmesi yada degistirilerek kabul edilmesi,

 

-Dernek için tasinmazlarin alimi yada mevcut tasinmazlarin satilmasi için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 

-Dernek çalismalari ile ilgili olarak yönetim kurulu tarafindan hazirlanan yönetmelikleri inceleyip aynen yada degistirerek kabul etmek,

 

-Yönetim kurulunca önerilen diger teklifleri inceleyip kabul yada reddetmek.

 

Olaganüstü Genel Kurul

 

Madde 13.

Olaganüstü Genel Kurul asagidaki durumlarda Yönetim Kurulu tarafinda en geç bir ay içinde toplantiya çagrilir.

 

-Dernek üye sayisinin 2/3 ünün ayni konu için yapacaklari yazili ve imzali basvuru

 

-Yönetim kurulunun genel konularla ilgili olarak 2/3 oy çogunlugu ile alacagi karar

 

-Denetleme kulunun dernek hesap ve islemleriyle ilgili olarak oy birligiyle alacagi karar

Olaganüstü genel kurul toplantisi olagan Genel Kurul toplantilarindaki yöntem ve ilkelere göre yapilir ve sadece toplantiya neden olan konu üzerinde görüsülüp karar alinir.   

                      

Yönetim Kurulu

 

Madde 14.

Dernegin yetkili yönetim organi olan Yönetim Kurulunun olusumu biçimi ve çalisma ilkeleri asagida gösterilmistir.

 

-Yönetim Kurulu Genel kurulun önceden verecegi karara göre gizli oyla seçilmis yedi asil yedi yedek (dokuz asil dokuz yedek) üyeden olusur. Asil üyelerden herhangi bir nedenle eksilme oldugunda yedek üyenin çagrilmasi zorunludur.

 

-Yönetim kurulu kendi arasinda is bölümü yaparak, baskan, baskan yardimcisi, sayman ve sekreter seçer.

 

-Yönetim Kurulu üye tam sayisinin yaridan bir fazlasinin katilimiyla toplanir. Kararlar oy çokluguyla alinir. Oylarin esit olmasi halinde baskanin oyu çogunlugu saglamis olur

 

-Yönetim Kurulu baskaninin her hangi bir nedenle görevden ve yönetim kurulu üyeliginden ayrilmasi durumunda, siradaki yedek üyenin katilmasinda sonra gizli oyla baskan seçimi yapilir.

 

-Yönetim kurulu, seçildigi genel kurul toplantisinda baslamak üzere iki yil süre ile görev yapar.

 

-Yönetim Kurulu her ay olagan olarak toplanir ve gereginde olaganüstü toplanti yapar.

 

Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

 

Madde 15.

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri asagida gösterilmistir.

 

-Dernegi temsil etmek yada bu hususta kendi üyelerinden biri yada birkaçina yetki vermek.

 

-Yasa ve ana tüzük hükümlerini uygulamak amaç ve çalisma konularini gerçeklestirmek; Genel kurul kararlarini yerine getirmek.

 

-Dernegin subelerinin, yetkilerinin saptanmasina ve kurucularin belirtilmesine karar vermek.

 

-Çalisma dönemi çalisma programi ile bütçe yönetmenligi, gelir ve gider çizelgelerini hazirlamak ve uygulamasini yapmak.

 

-Geçen çalisma dönemi raporuyla gider çizelgelerini hazirlamak ve uygulamak.

 

-Baskanin önerisiyle üyelik nitelik ve kosullarini yitiren amaç ve çalisma konularindan uzaklasan üyelerin çikarilmasina, aykiri söz ve eylemlerden ötürü üyelerin cezalandirilmasina karar vermek

 

-Gerektiginde Yüksek Istisare Konseyi, Danisma Kurulu, Haysiyet Divani, Icra Heyeti, ihtisas komisyonlari yada Genel sekreterlik gibi organlar olusturarak, görev ve yetkilerini belirlemek.

 

-Genel kurul toplantilarinin tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak.

 

-Tüzükteki amaç ve hizmet konularina uygun faaliyet göstermek, mevzuat ve tüzüge uygun olarak gerekli görülen konularda merkez veya subelere ilisin yönetmenlik ve genelge hazirlamak

 

-Yönetim Kurulu mutat toplantilarina hakli bir mazeret olmaksizin üst üstte iki defa katilmayanlarin üyelikleri düser Yönetim Kurulu üyeligi düsen ve istifa edenlerin yerine yedeklerin genel kurulda aldigi oy sirasina göre sirayla üç gün içinde çagrilmasi zorunludur.

 

Denetleme Kurulu

 

Madde 16.

Dernegin yetkili iç denetim organi olan denetleme kurulu genel kurulda gizli oyla iki yil için seçilen üç asil üç yedek üyeden olusur

Denetleme kurulu seçimi izleyen bir hafta içinde yapacagi ilk toplantisinda bir baskan bir de sözcü seçer

Denetleme kurulunun görev ve yetkileri asagida gösterilmistir

 

-Dernegin bütçe, hesap ve islemleriyle ilgili defter ve belgeler üzerinde yilda bir yapacagi inceleme sonuçlarini ve önerilerini Yönetim kuruluna bir raporla bildirmek

 

-Yönetim kurulunca hazirlanan geçen çalisma dönemi çalisma raporlariyla bütçe yönetmeligi ve gelir gider çizelgelerinin görüsülecegi toplantida hazir bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek

 

-Dernegin islem ve faaliyetlerinin mevzuat ve tüzük hükümlerine uygunlugunu, Genel kurul kararlarinin yerine getirilip-getirilmedigini esas ve usullere göre tespite çalismak.

 

-Denetleme kurulu en az yilda bir toplanir. Karar ve yeter sayisi (2)' dir.

 

Tutulmasi Mecburi Defterler

 

Dernegin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler.

 

Madde 17.

Defter tutma esaslari.

Demekte, isletme hesabi esasina göre defter tutulur. Ancak, yillik brüt geliri 500 Bin TL'yi (bilanço esasina göre defter tutmayi gerektirdigi) asmasi durumunda takip eden hesap döneminden baslayarak bilanço esasina göre defter tutulur.

Bilanço esasina geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarida belirtilen haddin altina düsülürse, takip eden yildan itibaren isletme hesabi esasina dönülebilir.

Yukarida belirtilen hadde bagli kalmaksizin yönetim kurulu karari ile bilanço esasina göre defter tutulabilir.

Dernegin ticari isletmesi açilmasi durumunda, bu ticari isletme için, ayrica Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

Kayit Usulü

Dernegin defter ve kayitlari Dernekler Yönetmeliginde belirtilen usul ve esasa Uygun olarak tutulur.

 

Tutulacak Defterler

Demekte, asagida yazili defterler tutulur.

-Isletme hesabi esasinda tutulacak defterler ve uyulacak esaslar asagidaki gibidir:

 

-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararlari tarih ve numara sirasiyla bu deftere yazilir ve kararlarin alti toplantiya katilan üyelerce imzalanir.

 

-Üye Kayit Defteri: Dernege üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, dernege giris ve çikis tarihleri bu deftere islenir. Üyelerin ödedikleri giris ve yillik aidat miktarlari bu deftere islenebilir.

 

-Evrak Kayit Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sira numarasi ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakin asillari ve giden evrakin kopyalari dosyalanir. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çiktisi alinmak suretiyle saklanir.

 

-Demirbas Defteri: Dernege ait demirbaslarin edinme tarihi ve sekli ile kullanildiklari veya verildikleri yerler ve kullanim sürelerini dolduranlarin kayittan düsürülmesi bu deftere islenir.

 

-Isletme Hesabi Defteri: Dernek adina alinan gelirler ve yapilan giderler açik ve düzenli olarak bu deftere islenir.

 

-Alindi Belgesi Kayit Defteri: Alindi belgelerinin seri ve sira numaralari, bu belgeleri alan ve iade edelerin adi, soyadi ve imzalari ile aldiklari ve iade ettikleri tarihler bu deftere islenir.

 

-Bilanço esasinda tutulacak defterler ve uyulacak esaslar asagidaki gibidir:

 

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 nci alt bentlerinde kayitli defterler bilanço esasinda defter tutulmasi durumunda da tutulur.

 

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayit sekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanligina verdigi yetkiye istinaden yayimlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebligleri esaslarina göre yapilir.

 

Defterlerin Tasdiki

 

Demekte, tutulmasi zorunlu olan defterler kullanmaya baslamadan önce il dernekler müdürlügüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanilmasina sayfalari bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapilmaz. Ancak, bilanço esasina göre tutulan defterler ile Form veya sürekli Form yaprakli defterlerin, kullanilacagi yildan önce gelen son ayda, her yil yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

 

Isletme hesabi esasina göre kayit tutulmasi durumunda yilsonlarinda (31 Aralik)  (Dernekler Yönetmeligi EK-16'da belirtilen) "Isletme Hesabi Tablosu" düzenlenir. Bilanço esasina göre defter tutulmasi durumunda ise, yilsonlarinda (31 Aralik), Maliye Bakanliginca yayimlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliglerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

Dernegin Gelir ve Gider Islemleri

 

Madde 18-

Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeligi EK- 17'de örnegi bulunan) "Alindi belgesi" ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar araciligi ile tahsili halinde banka tarafindan düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alindi belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satis fisi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapilir. Ancak dernegin, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi kapsaminda bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulasi, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeligi EK-13'te örnegi bulunan) "Gider Makbuzu" düzenlenir.

Dernek tarafindan kisi, kurum veya kuruluslara yapilacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeligi EK-14'te örnegi bulunan) "Ayni Yardim Teslim Belgesi" ile yapilir. Kisi, kurum veya kuruluslar tarafindan dernege yapilacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeligi EK-15'te örnegi bulunan) "Ayni Bagis Alindi Belgesi" ile kabul edilir.

 

Alindi Belgeleri

 

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanilacak "Alindi Belgeleri" (Dernekler Yönetmeligi EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu karariyla, matbaaya bastirilir.

Alindi belgelerinin bastirilmasi ve kontrolü, matbaadan teslim alinmasi, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasinda devir teslimi ve alindi belgesi ile dernek adina gelir tahsil edecek kisi veya kisiler tarafindan bu alindi belgelerinin kullanimina ve toplanilan gelirlerin teslimine iliskin hususlarda Dernekler Yönetmeliginin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Yetki Belgesi

 

Dernek adina gelir tahsil edecek kisi veya kisiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu karari ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kisilerin açik kimligi imzasi ve fotograflarini ihtiva eden (Dernekler Yönetmeligi EK- 19'da örnegi bulunan) "Yetki Belgesi " dernek tarafindan üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu baskaninca onaylanir. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili degisiklikler yönetim kurulu baskaninca, on bes gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adina gelir tahsil edecek kisiler, ancak adlarina düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye baslayabilirler.

Yetki belgesinin kullanimi, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliginin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

 

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafindan kullanilan alindi belgeleri, harcama belgeleri ve diger belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler sakli kalmak üzere kaydedildikleri defterlerdeki sayi ve tarih düzenine uygun olarak 5 yil süreyle saklanir.

 

Beyanname Verilmesi

 

Madde 19-

Dernegin, bir önceki yila ait faaliyetleri ile gelir ve gider islemlerinin yilsonu itibariyle sonuçlarina iliskin (Dernekler Yönetmeligi EK–21’de sunulan) “Dernekler Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafindan onayladiktan sonra, her takvim yilinin ilk dört ayi içinde dernek baskani tarafindan ilgili mülki idare amirligine verilir.

 

Bildirim Yükümlülügü

 

Madde 20-

Mülki amirligine yapilacak bildirimler;

 

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

 

Olagan veya olaganüstü genel kurul toplantilarini izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurullari ile diger organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren (Dernekler etmeligi EK-3 te sunulan) "Genel Kurul Sonuç Bildirimi" ve ekleri yönetim kurulu baskani tarafindan ilgili mülki idare amirligine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

-Divan baskani, baskan yardimcilari ve yazman tarafindan imzalanmis genel kurul toplanti tutanagi örnegi,

 

-Tüzük degisikligi yapilmissa, tüzügün degisen maddelerinin yeni ve eski sekli ile dernek tüzügünün son seklinin her sayfasi yönetim kurulunca imzalanmis örnegi, eklenir.

 

Tasinmazlarin Bildirilmesi

 

Dernegin edindigi tasinmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeligi EK-26'da sunulan) "Tasinmaz Mal Bildirimi"ni doldurmak suretiyle mülki idare amirligine bildirilir.

 

Yurtdisindan Yardim Alma Bildirimi

 

Dernek tarafindan, yurtdisindan yardim alinacak olmasi durumunda yardim alinmadan önce (Dernekler Yönetmeligi EK-4'te belirtilen) "Yurtdisindan Yardim Alma Bildirimi" iki nüsha olarak doldurulup mülki idare amirligine bildirimde bulunurlar.

 

Bildirim Formuna, yurt disindan yardim alinmasi hususunda alinmis yönetim kurulu karari örnegi, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözlesme ve benzeri belgeler ile yardimin aktarildigi hesaba iliskin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örnegi de eklenir.

Nakdi yardimlarin bankalar araciligiyla alinmasi ve kullanilmadan önce bildirim sartinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

Kamu Kurum ve Kuruluslari Ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

 

Dernegin görev alanina iliskin konularda kamu kurum ve kuruluslari ile yürüttügü ortak projelerle ilgili olarak yapilan protokol ve projenin örnegi (Dernekler Yönetmeligi EK-23'de gösterilen) "Proje Bildirimi"ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulundugu yerin valiligine verilir.

 

Degisikliklerin Bildirilmesi

 

Dernegin yerlesim yerinde meydana gelen degisiklik (Dernekler Yönetmeligi EK-24'te belirtilen) "Yerlesim Yeri Degisiklik Bildirimi"; genel kurul toplantisi disinda dernek organlarinda meydana gelen degisiklikler (Dernekler Yönetmeligi EK-25'te belirtilen) "Dernek Organlarindaki Degisiklik Bildirimi" doldurulmak suretiyle, degisikligi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirligine bildirilir.

Dernek tüzügünde yapilan degisiklikler de tüzük degisikliginin yapildigi genel kurul toplantisini izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirligine bildirilir.

Bu defterlerin, notere veya Dernekler Müdürlügüne bir kez tasdik ettirilmesi zorunludur. Yönetim kurulu bu defterlerin usulüne uygun olarak tutulmasindan sorumludur.

 

Dernegin Gelirleri

 

Madde 21.

Dernegin gelir kaynaklari

 

-Giris aidati alinmaz.

 

-Üye Aidati: Üyeler için her çalisma bütçesinde öngörülen ve üyeligin devami süresince aylik ödenmesi zorunlu olan 10 TL meblagli ödentidir. Aylik ödenti/aidat yillik olarak ta alinabilir. Yillik 120 TL’dir. Bu aidatlarin miktarini belirleme yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.

 

-Her türlü yayin, toplanti, temsil, festival ve gösteri ile benzeri organizasyonlardan elde edilen gelirler.

 

-Her türlü kosullu kosulsuz bagis, vasiyet ve yardimlar ile yurt içi ve yurt disina yönelik olarak hazirlanan projeler karsiligi alinan destekler. Dis ülkelerdeki gerçek ve tüzel kisilerden yardim için Dernek T.C. Içisleri Bakanligindan izin alir.

 

-Amaç ve hizmet konularini gerçeklestirmek için gelir temin etmek amaciyla kurdugu iktisadi ve ticari isletmeler, ortakliklar. Vakif ve yardimlasma sandiklarindan elde edilen gelir.

 

-Diger gelirler.

 

Dernegin Iç Denetimi

 

Madde 22.

Demekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafindan iç denetim

Yapilabilecegi gibi, bagimsiz denetim kuruluslarina da denetim yaptirilabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bagimsiz denetim kuruluslarinca denetim yapilmis olmasi, denetim kurulunun yükümlülügünü ortadan kaldirmaz.

Denetim kurulu tarafindan en geç yilda bir defa dernegin denetimi gerçeklestirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bagimsiz denetim kuruluslarina denetim yaptirabilir.

 

Dernegin Borçlanma Usulü

 

Madde 23.

Dernegin borçlanma yetkisi tüzükte belirtilen toplam üye aidat miktarinin % 50’sini asmamak sartiyla yönetim kuruluna aittir. Bunu asan miktar genel kurul karari gerektirir.

Madde 24.

Dernek yillik üye aidat tutari kadar borçlanabilir. Bunu asan miktar genel kurul karari gerektirir.

 

Yardim Kabul Edilmeyecekler

 

Madde 25.

Dernek, siyasi partilerden herhangi bir yardim talep etmez ve bu kuruluslara yardimda bulunmaz.

 

Subelerin Kurulusu ve Hukuksal Durumu

 

Madde 26.

Yönetim kurulu karariyla sube açacak yerlerde en az alti aydan beri ikamet eden en az üç kisiye sube kurma izni ve yetkisi verilir. Sube açmaya yetkili kilinanlar, kurucularin adi ve soyadlarini, baba adlarini, dogum yeri ve tarihlerini, meslek ve sanatlarini, ikametgâh ve uyruklarini, sube merkezini ve adreslerini, subenin açilacagi yerin en büyük mülki amirligine bildirirler. Bu bildirme dernek ana tüzügünden iki örnek ile kuruculuk yetki belgesini de eklerler. Bu bildirim ile sube kurulusu tamamlamis olur.

 

Subelerin Organlari Görev ve Yetkileri

 

Madde 27.

-Sube genel kurulu: Subeye kayitli etkin üyelerin katilmasi ile iki yilda bir haziran ayinda olagan olarak toplanir.

 

-Sube yönetim kurulu: Sube genel kurulunda gizli oyla seçilen bes asil bes yedek üyeden olusur

 

-Sube deneticileri: Sube genel kurulunda seçilen üç asil üç yedek üyeden olusur.

 

-Sube genel kurul üyeleri: Her sube yönetim kurulu, her 25 üye için bir kisi olmak üzere genel kurul üyesi belirler ve bu kisiler dernek genel kurulunda subeyi temsil ederler.

Subeler her 10 üye için 1 üye, kalan üye 5 ten fazla olursa 2. üyeyi delege seçerler. Dernek genel kurulunda subeleri bu delegeler temsil edilir. Delegeler sube genel kurulunda seçilir.

Sube yönetimi ile ilgili hükümler ana tüzügün yönetim kurulu için uygulanmasini istedigi maddeler uygulanir. Yine sube denetimiyle ilgili olarak da ana tüzügün denetim organi için uygulanmasini istedigi maddeler uygulanir.

 

Tüzük Degisikligi

 

Madde 28.

Tüzük degisikligi Genel Kurul karariyla olur. Tüzük degisikligi ancak Genel Kurul gündeminde yer almissa veya toplantida hazir bulunan üyelerin 1/10'nun yazili istemiyle gündeme alinmissa, Genel Kurulda görüsülebilir. Tüzük degisikligine karar verme sayisi toplantida hazir bulunan üyelerin 2/3’dir. Tüzük degisikliginin tescil ve ilani dernek kurulusundaki usule uygun olarak yapilir.

 

Dernegin Feshi ve Tasfiye

 

 Madde 28.

Dernek Genel kurulu her zaman dernegin feshine karar verebilir. Genel kurulun dernegin feshine karar verebilmesi için dernek tüzügüne göre genel kurula katilma hakki bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantida hazir bulunmasi gerekir.

Fesih halinde dernegin tüm mal, para ve haklari, amacina uygun baska bir dernek veya kurulusa devredilir.

 

Tasfiye Islemleri

 

Genel kurulca fesih karari verildiginde, dernegin para, mal ve haklarinin tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden olusan tasfiye kurulunca yapilir. Bu islemlere, feshe iliskin genel kurul kararinin alindigi veya kendiliginden sona erme halinin kesinlestigi tarihten itibaren baslanilir. Tasfiye süresi içerisinde bütün islemlerde dernek adina “Tasfiye Halinde Bilgi Yolu Egitim Kültür ve Sosyal Arastirmalar merkezi Dernegi” ibaresi kullanilir.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak dernegin para, mal ve haklarinin tasfiyesi islemlerini bastan sona kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce dernegin hesaplarini inceler. Inceleme esnasinda dernege ait defterler, alindi belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayitlari ile diger belgelerin tespiti yapilarak varlik ve yükümlülükleri bir tutuma baglanir. Tasfiye islemi sirasinda dernegin alacaklilarina çagrida bulunulur ve varsa mallari paraya çevrilerek alacaklilara ödenir. Dernegin alacakli olmasi durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacaklarin tahsil edilmesi ve borçlarin ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve haklari, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda devredilecek yer belirlenmemisse dernegin bulundugu ildeki amacina en yakin ve fesih edildigi tarihte en fazla üyeye sahip dernege devredilir.

Tasfiyeye iliskin tüm islemler tasfiye tutanaginda gösterilir ve tasfiye islemleri, mülki idare amirliklerince hakli bir nedene dayanilarak verilen ek süreler hariç üç ay içerisinde tamamlanir.

Dernegin para, mal ve haklarinin tasfiye ve intikal islemlerinin tamamlanmasina müteakip tasfiye kurulu tarafindan durumun yedi gün içinde bir yazi içinde dernek merkezinin bulundugu yerin mülki idare amirligine bildirilmesi ve bu yaziya tasfiye tutanaginin da eklenmesi zorunludur.

Dernegin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sifatiyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi bes yildir.

 

Madde 30. Yönetim Kurulu

 

1.    Zekeriya TAV  / Y. K. Baskani / Ögretmen - Girisimci


2.      Gökhan TUNCEL /  Baskan Yrd. /  Ögretim Üyesi ( Doç.Dr.)


3.     Mehmet KOÇ/  Baskan Yrd. / Emekli Ögretmen


4.     Temel ASICI / Emekli Ögretmen


5.     Sinan AKINCI / Üye / Mühendis / Is Adami


6.     Celalettin ERCAN    / Üye / Mühendis


7.    Yilmaz ALACA  / Üye / Mühendis / Is Adami


8.    Hakan HADIÇ  / Üye / Ögretmen

 

9.   Onur GÜNES/ Üye / Mali Müsavir

 


E-Posta Listesi

Günün SÖZÜ

 
Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi
© 2009-2024 - Tüm Hakları Saklıdır. Bilsam.Org | Sistem:UmutDenizi Web