Bilsam Logo

Sivil Toplum Yaklaşımımız

Sivil Toplum Yaklaşımımız | Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi | Bilsam.Org

Sivil Toplum Yaklaşımımız

·         Yönetimden çok, yönetişim üzerine;

·         Çoğunluktan çok, çoğulculuk üzerine;

·         Ben merkezcilikten çok, katılımcılık üzerine;

·         Tek tek olmaktan çok, birlikte olmak üzerine;

·         Tanımlamaktan çok, tanıma üzerine,

·         Tüketmekten çok, üretme üzerine;

·         Kişi ve olaylardan çok, olgular üzerine;

·         Düz mantıktan çok, diyalektik mantık üzerine;

·         Reel politikten çok, ideal politik üzerine;   

·         Model merkezli yaklaşımlardan çok, değer merkezli yaklaşımlar üzerine;

·         Merkezi yönetimden çok, adem-i merkeziyetçilik üzerine;

·         Sadakat ve itaatten çok, liyakat ve ehliyet üzerine;

·         Devletten çok, millet üzerine;

·         Peşin kabullenmelerden çok, eleştirel düşünme üzerine;

·         Polemikçi yaklaşımlardan çok, projeci yaklaşımlar üzerine;

·         Kurtarıcı aramaktan çok, inisiyatif almak üzerine;

·         Geçmişten çok, gelecek üzerine;

… ve hepsinden çok da

·         Adalet, özgürlük, ahlak ve onur üzerine yoğunlaşan ve

·         Daha iyi bir insan, daha erdemli bir toplum, daha özgür bir ülke ve daha anlamlı bir dünya vizyonuna odaklanan bir Sivil Toplum...  


E-Posta Listesi

Günün SÖZÜ

 
Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi
© 2009-2023 - Tüm Hakları Saklıdır. Bilsam.Org | Sistem:UmutDenizi Web