Bilsam Logo

Ana Sayfa » Empati Düşünce Topluluğu

Empati Düşünce Topluluğu | Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi | Bilsam.Org
Her ay toplanacak olan Empati Düşünce Topluluğu ilk toplantısını 1 Kasım 2012 tarihinde Öğretmenevi Şeref Salonunda gerçekleştirdi. "Yeni Büyükşehir ve Yerel Yönetimler Yasası" konusunu ele alan topluluk, her toplantı sonunda konuyla ilgili sonuç bildirgesini kamuoyu ile paylaşacaktır.


EMPATİ DÜŞÜNCE TOPLULUĞU

 

Kasım Ayı Toplantısı Sonuç Bildirgesi

 

YENİ BÜYÜKŞEHİR VE YEREL YÖNETİMLER YASASI

 

 

      Empati Düşünce Topluluğu Kasım ayı toplantısını 1 Kasım 2012 saat 19:00 da Öğretmenevi şeref salonunda gerçekleştirmiştir. Malatya Belediyesinde Malatya’nın Büyükşehir olma süreciyle ilgili çalışmalar yürüten Yazı İşleri Müdürü Sayın İsmail Nacar’ın da katıldığı toplantıda Malatya Belediyesinin Büyükşehre hazırlıkları hakkında bilgi verildi ve ardından toplantı soru-cevap ve karşılıklı katkılarla tamamlandı.  

 

      Toplantıda yasanın artıları ve eksileri tartışılmış ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik şartı açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. Toplantı sonucunda katılımcılar tarafından yasa üzerindeki aşağıda sıralanan değerlendirilmelerde bulunulmuştur.

        1. Bu yasaya göre Malatya’da iki merkez ilçe oluşturulacak ve etraflarındaki köy ve mahalleler bu ilçelere bağlanacaktır. Belediye yetkililerince yapılan açıklamada bölünmenin kuzey-güney ekseninde gelişmişlik ve nüfus yapısı da göz önüne alınarak TOKİ den Sıtmapınarı’na inen caddenin doğusu ve batısı şeklinde gerçekleştirildiği belirtilmiştir.

 

      2. Toplantıda, bölme yöntemi ve sonuçlarıyla ilgili eleştiriler dile getirilmiş, bölünmenin düzgün yapılmadığı ve zikzaklar içerdiği, bu zikzakların hizmet alanlar açısından olumsuz etkiler yapacağı sorumluluk sınırlarının daha net ayrılması gerektiği dile getirilmiştir. Bazı mahallelerin bölündüğü, bir kısmının Yeşilyurt bir kısmının ise Battalgazi belediyelerine bağlandığı, bu durumun Türkiye’nin imzaladığı Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartında belirtilen “Yerel yönetimlerin sınırlarının orada yaşayanların onayı olmadan değiştirilemeyeceği” ilkesine açıkça aykırı olduğu ve bu tür kararlarda halkın görüşlerine başvurulması ve katılımcı demokrasinin işletilmesi gerektiği dile getirilmiştir.

 

      3.Yeni yasa şehircilik uygulamalarında plan bütünlüğünün sağlanması, halkın daha etkili hizmet alması ve kent kaynaklarının yerinde ve daha etkin kullanımı konularında önemli katkılar sağlayacaktır. Ancak belediye yetki alanının kat kat arttığı dikkate alındığında bu durum etkili bir yönetim-organizasyon, nitelikli insan kaynağı ve güçlü bir teknik altyapıyı gerektirecektir. Bunun sağlanamadığı durumda kaos kaçınılmaz olacaktır. Örneğin Malatya’da yeni oluşacak merkez ilçelerin isim, sayı ve sınırlarının belirlenmesinde, yeni yapılması düşünülen çevre yolunun güzergâhının tespitinde ve önümüzdeki aylarda başlanması düşünülen trombus uygulamasının getirilmesinde yeterli akademik-bilimsel çalışma yapılmamış ve kararların alınmasında yeterli kamuoyu katılımı sağlanmamış olması bir eksikliktir.

 

    4.Belediyelerin görev ve yetki alanları bu kadar genişletildikten sonra yatırım izleme ve koordinasyon kurulunun yetkileri de belediyelere devredilmelidir. Hatta merkezi yönetimin elinde bulunan eğitim, sağlık vb alanlarla ilgili bazı yetkiler de yerele devredilmelidir. Yerelin güçlendirilmesi Türkiye'nin gelişim sürecini hızlandıracaktır.

 

      5.Siyasi yapıda katılımcılığı, denetimde ise şeffaflık ilkesini esas alan ek düzenlemeler yapılmadıkça şehirde oluşacak katma değer ve rantın tüm şehir halkına yayılması mümkün olmayacaktır. Bu sakıncanın ortadan kaldırılabilmesi için adalet, özgürlük, hukuk, hakkaniyet, şeffaflık, ahlakilik, insan hakları, insan onuru ve haysiyeti gibi değer ve ilkelerin esas alındığı bir kentsel yönetim yaklaşımı geliştirilmelidir.

 

      6.Dünyada yaşanan küreselleşme süreci ülkelerin yanı sıra kentler arası rekabeti de artırmıştır. Küreselleşme sürecinde alabildiğine iyileşen ulaşım ve iletişim imkânları yerel ve bölgesel kalkınma açısından yeni şartlar ve fırsatlar ortaya çıkarmaktadır. Günümüzde potansiyelini iyi değerlendiren, uygun stratejiler çerçevesinde bütün toplumsal kesimleri kalkınma sürecine katan ve iyi yönetişim modellerini hayata geçirebilen şehir ve bölgeler daha hızlı bir gelişme trendi yakalamaktadır.

 

 

      7.Yaklaşık on bin yıllık bir tarihe yaslanan, iki bin yıldır kendi adıyla var olan, bu süreçte dünya ve Türkiye’nin ortak mirasına önemli değerler katmış olan Malatya, Türkiye’nin önemli illerinden biridir. 1.241.000 hektarlık yüzölçümü ve 750.000’i aşan nüfusuyla Malatya ülkemizdeki iller arasında önemli bir yere sahiptir.

 

     8.Bilindiği gibi Türkiye; 2023 yılına kadar dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefini benimsemiştir. Ekonomideki mevcut büyüme trendi bu hedefin tutacağını göstermektedir. Bu anlamda Malatya için yapılacakların başında da büyükşehir olunmasını bir fırsat ve başlangıç kabul ederek Türkiye’nin ulusal hedefleri ile uyumlu bir Malatya Vizyonu geliştirilmesi gelmelidir. Stratejik amaçlar ve hedefler belirlenmeli ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için yapılması gerekenler planlanmalıdır. İlin bir gelişim planı olmalı, bu plan sürekli, zenginleştirilmeli, geliştirilmeli ve gerektiğinde revize edilmelidir.

 

      9.Açıktır ki, büyük İslam düşünürü Farabi’nin tanımladığı “insanlarının birbirinin mutluluğu için yardımlaştığı bir şehrin erdemli şehir (el-medinetu’l-fazıla); bunu gerçekleştiren toplumun erdemli toplum; birbirleriyle yardımlaşan insanların oluşturduğu medeniyetin erdemli medeniyet; bütün milletlerin mutluluğa erişmek için birbirine yardım ettikleri zaman ortaya çıkacak devletin ise evrensel erdemli devleti” ya da batılı düşünür Graber’in İslam şehirlerini tanımlarken kullandığı “insan yüzlü şehirler”i ancak beton ve asfalt döşemenin ötesine geçip yaşadığımız mekâna anlam ve ruh katarak kurabiliriz.

 

Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.

 

Empati Düşünce Topluluğu

 

 

Eklenme Tarihi : 15.11.2012

E-Posta Listesi

Günün SÖZÜ

 
Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi
© 2009-2021 - Tüm Hakları Saklıdır. Bilsam.Org | Sistem:UmutDenizi Web