Bilsam Logo

Ana Sayfa » Arguvan Gelecek Stratejileri Raporu

Arguvan Gelecek Stratejileri Raporu | Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi | Bilsam.Org
İlçe raporlarının üçüncüsü olan “Arguvan Gelecek Stratejileri Raporu” düzenlenen toplantıyla kamuoyuna açıklandı.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Arguvan Hükümet Konağı’nda gerçekleştirilen toplantıya Arguvan Kaymakamı Zafer Oktay, BİLSAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gezer, BİLSAM üyelerinden Malatya  Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi İlhami Polat, İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Sezik ‘in yanı sıra Arguvan İlçesi kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile  sivil toplum temsilcileri katıldı.

 

 

         BİLİMSEL DÜZEYDE BİR RAPOR

 

      Arguvan Kaymakamı Zafer Oktay yaptığı konuşmada, görüşlerinden ötürü katılımcılara ve BİLSAM yetkililerine teşekkür ederek sözlerine şöyle devam etti:

    “Bugün ciddi manada bilimsel düzeyde bir rapor ortaya çıktı. İlçenin mevcut durumunu görmek, potansiyellerini keşfetmek ve gelecekte nerde olduğumuzu görmek adına önemli bir çalışmaydı. Arguvan için bu kapsamda yapılan, değerli bir çalışma olmasıyla önemlidir. BİLSAM ile böyle bir çalışma yapmaktan, böyle bir çalışmanın içinde olmaktan çok mutluluk duyduk. Bizlere zaman ayırarak böyle bir rapor çalışması yaparak Arguvan’ı tanımak, her yönüyle bilgi sahibi olmak adına bilimsel bir düzeyde bir çalışma yaptıkları için teşekkür ederim”.

 

 

      Toplantıda açılış konuşması yapan BİLSAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gezer, İlçe  Gelecek Stratejileri Raporlarının üçüncüsü olan Arguvan Gelecek Stratejileri Raporunu kamuoyu ile paylaşmanın  mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:  

      “BİLSAM; eğitim, araştırma ve yayıncılık başta olmak üzere birçok alanda faaliyet yürüten ve projeler gerçekleştiren bir sivil toplum kuruluşudur. 

      BİLSAM olarak daha önce de şehrimiz ve sorunlarıyla ilgili çok sayıda rapor çalışmaları, sempozyum, çalıştay, forum, konferans vb. çalışmalar gerçekleştirdik. Şimdi ise yeni bir çalışmayla karşınızdayız. 2011 yılında il için hazırladığımız “Malatya Vizyon 2023” raporumuzdan sonra gündeme aldığımız “İlçe Gelecek Stratejileri” raporlarımızın üçüncüsü olan “Arguvan Gelecek Stratejileri Raporu”nu bugün itibariyle sizlerle paylaşmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu raporlarımızın da önceki rapor çalışmalarımız gibi kamuoyunda gerekli karşılığı bulacağına inanıyoruz.   

 

      ÜLKEMİZDE İLK OLMA ÖZELLİĞİ

 

      İlçe Gelecek Stratejileri Raporları 2011 yılında yayımlanan “Malatya Vizyon 2023” başlıklı çalışmamızın ilçe versiyonları olarak ortaya çıkmıştır. Bazı ilçelerimizin yerel yöneticilerinin ısrarlı talepleri bu çalışmaları gündeme almamıza vesile olmuştur.

      Malatya’nın merkez ile ilçeleri arasındaki gelişmişlik farkı en yüksek olan illerden biri olması gerçeği ile ilimizin büyükşehir olma sürecine daha sistemli bir başlangıç yapma ihtiyacı bizleri motive eden diğer unsurlar olmuştur.    

 

 

      Merkez ve ilçelerimiz için ayrı ayrı olmak üzere toplam 12 adetlik bir paket halinde hazırlanan bu raporların temel amacı; il ve ilçelerimizin mevcut durumu ve potansiyellerini analiz etmek, kazanım ve sorunları ortaya koymak ve geleceğe yönelik stratejiler geliştirerek gelişim süreçlerine katkı sağlamaktır. İlçelerimizin çok sayıda sorunu olduğu ve bu sorunlarla biran önce ilgilenilmesi gereği raporların ortaya koyduğu ilk sonuçlardan biridir. 

       Arguvan ile ilgili elinizdeki raporda Arguvan ilçesinin mevcut durumu ve potansiyeli değerlendirilmiş, ilçe vizyonu belirlenmiş, ilçenin sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerileri tartışılmış, belirlenen öncelik ve gelişim eksenlerine uyumlu olarak ilçe için stratejik amaçlar tespit edilmiş ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan kentsel gelişim yol haritası çıkarılmıştır.

      Bir sivil toplum kuruluşu tarafından hazırlanması ve merkez ile birlikte bütün ilçeleri ayrı ayrı ele alması yönüyle ülkemizde ilk olma özelliği taşıyan bu çalışmanın başka bir özelliği de katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmış olmasıdır. Bu raporların hazırlanmasına katkı sağlayan ilçemizin değerli yöneticilerine, diğer yetkililerine, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerine ve raporun hazırlanmasına katkı veren herkese teşekkür ederim. 

      Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.

 

 

       Arguvan ile ilgili bazı veriler aşağıda sunulmuştur.

 

1. Arguvan’ın en önemli zenginliği gerek günümüzde, gerekse geçmişte folkloru ve müziğiyle, ilimizin önemli kültürel zenginliklerini barındıran ilçelerimizden biri olmasıdır.

2. Arguvan’ın 2003 yılından bu yana düzenlediği Uluslararası Türkü Festivalleriyle, mevcut folklorik ve müzik zenginliğini bütün dünyayla paylaşma çabasına girmesi, gerek ilimiz gerekse de ülkemiz açısından oldukça anlamlı bir çabadır. Başta Arguvan Türküleri olmak üzere ilçenin müzikal zenginliği böylesine önemli bir etkinliği anlamlı ve sürdürülebilir kılmaktadır.

3. Arguvan, Malatya tahıl ve sebze üretiminde ¼, su ürünleri üretiminde %50, küçükbaş hayvan varlığı bakımından ise %15 ile ilimizde su ürünleri üretimi açısından birinci, küçükbaş hayvan varlığı açısından ise ikinci sıradadır.

4. Arguvan’ın son elli yıllık nüfus değişimi incelendiğinde 1975’ten itibaren yaşanan nüfus kaybı 2011 itibarıyla %16’lık nüfus artış hızıyla ilçenin lehine bir görüntü sergilemektedir.

5. Yoksulluk oranı Türkiye’de %13, Malatya’da  %19 iken Arguvan’da %30’dur.

6. Arguvan’ın orman varlığı yaklaşık %10 olup Malatya (%15), Türkiye (%27) ve Dünya (%30) ortalamalarının oldukça altındadır.

7. Arguvan’ın öncü sektörleri; Tarım ve hayvancılık (Sulama sorunu çözülürse),Kültür ve turizm (Arguvan Türküleri vb.), Sanayi (Tarımsal sanayi ve madencilik) olarak belirlenmiştir.

 

      Aşağıda sıralanan unsurlar Arguvan için stratejik amaçlar olarak belirlenmiştir.

 

1. Sulama imkânlarını iyileştirmek ve sulanabilir tarım arazisi oranını arttırmak.

2. Heyelan riskini ve tehdidini dikkate alarak ilçe merkezi yerleşkesine yeniden karar vermek.

3. Küçükbaş hayvancılığı geliştirmek ve katma değerini artırmak.

4. Su ürünleri üretimini geliştirmek ve ilgili alanda sanayi yatırımları yapmak.

5. Yoksulluk ve işsizlik sorununu çözmek, negatif göçü durdurmak.

6. İlçe ile il merkezi, komşu ilçeler ve köyler arasındaki erişilebilirlik sorunlarını çözmek.

7. Eğitim ve sağlık alanında yaşanan sorunları çözmek.

8. Uluslararası Türkü Festivalini daha katılımcı ve kapsayıcı bir yapıya kavuşturmak.

9. İlçeye sanat alanında “Güzel Sanatlar Lisesi”, “Kültür ve Sanat Merkezi” vb kurumlar kazandırmak.

10. Çiftçi örgütleme düzeyini arttırmak (Kooperatiflerin oluşturulması).

11. Konut üretim projeleri geliştirmek.

12. İlçede kesimler ve kurumlar arası işbirliği ve yönetişim uygulamalarını artırmak.

 

 

 

 

 

Eklenme Tarihi : 1.10.2013

E-Posta Listesi

Günün SÖZÜ

 
Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi
© 2009-2021 - Tüm Hakları Saklıdır. Bilsam.Org | Sistem:UmutDenizi Web