Bilsam Logo

Ana Sayfa » Darende Gelecek Stratejileri Raporu

Darende Gelecek Stratejileri Raporu | Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi | Bilsam.Org
İlçe raporlarının dördüncüsü olan “Darende Gelecek Stratejileri Raporu” düzenlenen toplantıyla kamuoyuna açıklandı.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Darende Tiryandafil Otel’de gerçekleşen toplantıya Darende Kaymakamı Bünyamin Kuş, Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, BİLSAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gezer, Malatya  Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi İlhami Polat, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı ve Malatya Valiliği KUDEB Başkanı Levent İskenderoğlu, Çekül Vakfı Malatya Temsilcisi Bekir Sözen’in yanı sıra Darende İlçesi kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

 

 

      Toplantıda konuşan Darende Kaymakamı Bünyamin Kuş, Darende Gelecek Stratejiler Raporunun hazırlamasına katkı sağlayan İbrahim Gezer’e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek sözlerine şöyle devam etti:

 

      “Dünya gerçekten değişti. Kurumlar gelecek stratejileri oluştururken artık bilimsel hareket etmek zorunda. Bundan dolayı ezbere,günübirlik politikalar bitmiş durumda. Bundan dolayı bu çalışma kurumların işbirliği ve eşgüdümüne giderek ortak bir takım çalışmalar yapabilecek pozisyona geldiğini gösteriyor”.  Artık  bir takım şeylerin değiştiğini söyleyen Bünyamin Kuş, bu çalışmayı önemsediğini dile getirerek tüm katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını bitirdi.

 

      Darende Belediye Başkanı İsa Özkan ise   bu programda emeği geçen BİLSAM ekibine teşekkür edip Darende ile ilgili sözlerine şunları ekledi:

 

      “Son yıllarda daha farklı ve güzel şeyleri takip etmeye başlayarak Darende’yi daha güzel bir hale getirip Dünyaya dikkat çekmek istedik. Darende bir çok ilçede, ilde ve  ülke de olmayan tarihi eserlere sahip bizlerde belediye olarak üstümüze düşen görevleri canı gönülden yapmaya gayret göstereceğiz” dedi. Malatya’nın büyükşehir olması hasebiyle Darende Belediye’sinin de ciddi katkılar sağlayacağını söyleyen Özkan ,tüm katılımcı ve emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerini bitirdi.

 

 

      Toplantıda konuşma yapan BİLSAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gezer, katılımcıları selamladıktan sonra sözlerine şöyle devam etti:

 

      KATILIMCI BİR YAKLAŞIM

 

      “BİLSAM olarak bir nebze dahi ilimize faydalı olabilmek ve farkındalık oluşturabilmek ümidiyle hazırladığımız Araştırma Raporlarımızın altıncısı, İlçe Gelecek Stratejileri Raporlarımızın ise dördüncüsüyle karşınızda olmaktan dolayı yaşadığımız sevinci dile getirmek isterim.

 

      Bildiğiniz gibi BİLSAM; eğitim, araştırma ve yayıncılık başta olmak üzere birçok alanda faaliyet yürüten ve projeler gerçekleştiren bir sivil toplum kuruluşudur.

 

      BİLSAM olarak daha önce de şehrimiz ve sorunlarıyla ilgili çok sayıda rapor çalışmaları, sempozyum, çalıştay, forum, konferans vb. çalışmalar gerçekleştirdik. Şimdi ise yeni bir çalışmayla karşınızdayız. 2011 yılında il için hazırladığımız “Malatya Vizyon 2023” raporumuzdan sonra gündeme aldığımız “İlçe Gelecek Stratejileri” raporlarımızın dördüncüsü olan “Darende Gelecek Stratejileri Raporu”nu bugün itibariyle sizlerle paylaşmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu raporlarımızın da önceki rapor çalışmalarımız gibi kamuoyunda gerekli karşılığı bulacağına inanıyoruz.  

 

      İlçe Gelecek Stratejileri Raporları 2011 yılında yayımlanan “Malatya Vizyon 2023” başlıklı çalışmamızın ilçe versiyonları olarak ortaya çıkmıştır. Bazı ilçelerimizin yerel yöneticilerinin ısrarlı talepleri bu çalışmaları gündeme almamıza vesile olmuştur.

 

 

 

      Malatya’nın merkez ile ilçeleri arasındaki gelişmişlik farkı en yüksek olan illerden biri olması gerçeği ile ilimizin büyükşehir olma sürecine daha sistemli bir başlangıç yapma ihtiyacı bizleri motive eden diğer unsurlar olmuştur.     

 

     Merkez ve ilçelerimiz için ayrı ayrı olmak üzere toplam 12 adetlik bir paket halinde hazırlanan bu raporların temel amacı; il ve ilçelerimizin mevcut durumu ve potansiyellerini analiz etmek, kazanım ve sorunları ortaya koymak ve geleceğe yönelik stratejiler geliştirerek gelişim süreçlerine katkı sağlamaktır. İlçelerimizin çok sayıda sorunu olduğu ve bu sorunlarla biran önce ilgilenilmesi gereği raporların ortaya koyduğu ilk sonuçlardan biridir. 

 

      Darende ile ilgili elinizdeki raporda eski ve köklü bir tarihe sahip Darende ilçesinin mevcut durumu ve potansiyeli değerlendirilmiş, ilçe vizyonu belirlenmiş, ilçenin sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerileri tartışılmış, belirlenen öncelik ve gelişim eksenlerine uyumlu olarak ilçe için stratejik amaçlar tespit edilmiş ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan kentsel gelişim yol haritası çıkarılmıştır.

 

      Bir sivil toplum kuruluşu tarafından hazırlanması ve merkez ile birlikte bütün ilçeleri ayrı ayrı ele alması yönüyle ülkemizde ilk olma özelliği taşıyan bu çalışmanın başka bir özelliği de katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmış olmasıdır. Bu raporların hazırlanmasına katkı sağlayan ilçemizin değerli yöneticilerine, diğer yetkililerine, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerine ve raporun hazırlanmasına katkı veren herkese teşekkür eder, kamuoyuna saygıyla arz ederiz.                     

 

 

       Darende ile ilgili bazı veriler aşağıda sunulmuştur.

 

1. Darende’nin en önemli zenginliklerinden biri; ülkemizin önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olan ve yılda yaklaşık 350 bin turisti ağırlayan Somuncu Baba Külliyesi’nin varlığıdır.

2. Doğa turizmine ve su sporlarına elverişli Tohma Kanyonu ve Tohma Vadisi’nin varlığı Darende için çok önemli bir katma değerdir. Ayrıca ülke çapında bilinen doğal şelaleden Günpınar Şelalesi önemli bir doğal güzelliktir.

3. 2012 verileri dikkate alındığında Malatya taze kayısı üretiminde 126.082 ton ile %17’lik paya sahip olan Darende; %20 oranına sahip Akçadağ ilçesinden sonra en büyük paya sahiptir.

4. Ticari girişimcilik alanında yakalanan düzey Darende için önemli bir avantajdır.

5. İlçenin eski yerleşim yerlerinden olması; şehirleşme kültürünün tarihsel serüven içerisinde yerleşmiş olması, kadim ve köklü bir tarihe sahip olması bir avantaj olarak görülebilir.

6. Darende sanayi açısından maalesef pek gelişmemiş bir ilçemizdir. Darende için önemli bir fırsat  olarak görülen organize sanayi bölgesi projesinin tamamlanması ve özellikle ilçenin kayısı varlığı göz önünde bulundurularak tarımsal sanayinin harekete geçirilmesi gerekmektedir.

7. İlçenin orman varlığı %1 seviyesinde olup bu oran ortalamaların oldukça altındadır. Darende  Malatya’nın en az orman alanına sahip ilçesidir. Bu durum ilçe için tehdit oluşturmakta ve erozyon riskini tetiklemektedir.

8. Nüfusu sürekli azalma eğilimi içinde olan, son 25 yıl içinde nüfusunun yaklaşık %50’sini kaybeden ve 2012 verileri dikkate alındığında nüfus artış hızının -5,6(%) olduğu tespit edilen Darende için “negatif göç” bir an önce tedbir alınması gereken bir sorundur.

 

      Aşağıda sıralanan unsurlar Darende için stratejik amaçlar olarak belirlenmiştir

      1. Darende’de Turizmini çeşitlendirmek, birim turist katma değerini yükseltmek ve bu katma 1. değerin toplumun bütün kesimlerine yayılmasını sağlamak.

2. Yoksulluk ve işsizlik sorununu çözmek ve negatif göçü durdurmak.

3. Ulusal ve uluslar arası düzeyde kabul gören bir “Somuncu Baba Felsefesi” geliştirmek ve bunu bir enstitü ile desteklemek.

4. Ulusal ve uluslar arası organizasyonları artırmak ve Darende’yi lojistik merkez haline getirmek.

5. Bir Kültür ve Turizm Stratejisi geliştirmek (Vizyon, misyon, tanıtım ürünleri, hediyelik eşyalar, konaklama, kültür ve turizm envanteri vs.)

6. Darende’de akarsu sporları ile yayla ve kanyon turizmini geliştirmek.

7. Kayısı üretiminde kalite ve katma değeri artırmak.

8. Orman alanlarını artırmak ve erozyonu önlemek.

9. OSB’yi bir an önce faaliyete geçirmek.

10. İlçede tarımsal ve madensel sanayiyi geliştirmek.

 

 

 

 

 

 

Eklenme Tarihi : 3.10.2013

E-Posta Listesi

Günün SÖZÜ

 
Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi
© 2009-2021 - Tüm Hakları Saklıdır. Bilsam.Org | Sistem:UmutDenizi Web