Bilsam Logo

Ana Sayfa » VII.Uluslararası Sempozyum (Bildiri Sonuçları Açıklandı)

VII.Uluslararası Sempozyum (Bildiri Sonuçları Açıklandı) | Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi | Bilsam.Org
VII. Uluslararası İdealden Gerçeğe “Toplum, Siyaset, Ekonomi”


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 – 13 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleşecek olan
VII. Uluslararası 
İdealden Gerçeğe “Toplum, Siyaset, Ekonomi” konulu sempozyumun kabul edilen bildirileri aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
NOT: Kabul edilen bildiriler için yatırılacak kayıt ücretine ait banka dekontunun 8 Ekim 2018 pazartesi mesai bitimine kadar gönderilmesi kayıt işleminin tamamlanması için gereklidir. 
Sunulan Bildirilerin Tam Metinleri 01.11.2018 tarihine kadar gönderilecektir
 

  1

ÜRETİM İŞLETMELERİNİN İŞLETME FONKSİYONLARI BAKIMINDAN GELİŞİMİNİN ANALİZİ
Dr.Öğr. Üyesi Muhammed MARUF (Şırnak Üniversitesi)

  2

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ BİLDİRİSİNİN POLİTİK ÇÖZÜMLEMESİ
Prof.Dr.Abdulkadir Baharçiçek, Dr.Öğr.Üyesi Işıl Arpacı (İnönü Üniversitesi)

  3

BELEDİYE VE İL GENEL MECLİSİ SEÇİMLERİNDE KARŞILAŞILAN BAZI SORUNLAR VE SEÇİMLERİN TEMSİLDE ADALET-YÖNETİM İSTİKRARI AÇISINDAN GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER
Prof.Dr. Hasan Buran, Prof.Dr. Berkan Demiral (Trakya Üniversitesi)

  4

EKONOMİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ
Dr.Öğr. Üyesi Bünyamin DEMİRGİL, Doç.Dr. Necati Alp ERİLLİ (Cumhuriyet Üniversitesi)

  5

GENÇLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISINA İLİŞKİN FARKINDALIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR İNCELENME: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Dr. Öğr. Üyesi Aziz BELLİ, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TUNÇ, Öznur KÜPELİ (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)

  6

AVRUPA’DA KÜLTÜREL IRKÇILIK VE GÖÇÜN TETİKLEYİCİ ETKİSİ
Dr. Öğr. Üyesi Bekir GÜNDOĞMUŞ (Şırnak Üniversitesi)

  7

ÇATIŞMASIZLIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLMESİNDE YÖNETEN YÖNETİLEN İLİŞKİLERİ ETKİSİ: DEMOKRATİK VE OTORİTER YÖNETİMLER ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA
Arş. Gör. Mehmet Nazım UYGUR
(Şırnak Üniversitesi)

  8

AZERBAYCAN VE TÜRKİYE SİYASAL SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Tunç, Dr. Öğr. Üyesi Aziz Belli,
Nadire Feziyeva, Kamil Göksel, (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)

  9

TÜRKİYE’DE DİNİN SİYASALLAŞMASI: SÜNNİLİK VE ALEVİLİK ÜZERİNDEN BİR MUKAYESE
Dr. Öğretim Üyesi Işıl ARPACI (İnönü Üniversitesi)

 

  10

YÖNETİMDE YENİ BİR YAKLAŞIM OLARAK KRİZ YÖNETİMİNE TEORİK BİR BAKIŞ
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Tunç, Dr. Öğr. Üyesi Aziz Belli
Dr. Öğr. Üyesi Osman Ağır, Fatma Nur Özdemir,
(Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)

  11

YENİ KAMU YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Tunç, Dr. Öğr. Üyesi Aziz Belli
Fatma Nur Özdemir, Kamil Göksel
(Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)

  12

TÜRKİYE’DE SİYASAL DEĞİŞMENİN TOPLUMSAL TEMELLERİ BAĞLAMINDA İSLÂMCILIĞIN GÜNCEL KÜLTÜREL DÖNÜŞÜMÜ:
Politik İslâm’dan Popüler Muhafazakârlığa Kültürel Evrimin Politik Ekonomisi
Arş.Gör.Vedat KOÇAL
(Dicle Üniversitesi)

  13

ISLAMIC WORLD AND DEMOCRACY
DEMOCRACY IN THE QUR'AN AND SUNNAH EXAMPLE
Refeq Hamood Najı Qasem (University of Dhamar – Yemen)

  14

KUŞAK VE YOL PROJESİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE-ÇİN İLİŞKİLERİ
Arş. Gör. Zekeriyya AKDAĞ (İnönü Üniversitesi)

  15

BİR FRANSIZ AYDININDAN TOPLUM TAHAYYÜLÜ: PİERRE BOURDİEU’Ü ANLAYABİLMEK
Muharrem GÜNEŞ, U. Seren YARIM (Mustafa Kemal Üniversitesi)

  16

DEMOKRATİKLEŞME BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE İNSAN HAKLARI
Öğr. Gör.Yücel ÖZDEN (Bitlis Eren Üniversitesi)

  17

BÜYÜKŞEHİR SÜRECİNDE SU YÖNETİMİ
Eylem BEYAZIT, Esra ÇİFTÇİ (Mustafa Kemal Üniversitesi)

  18

YENİ İPEK YOLU PROJESİ’NİN TÜRKİYE’NİN LOJİSTİK YAPISINA OLASI ETKİLERİ
Dr. İbrahim Atilla KARATAŞ (Malatya)

  19

AL-AZHAR’S ROLE IN THE POLITICAL FLUCTUTATIONS
Prof. Ahmed M. Amin (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

  20

İNTERDİSİPLİNER ÇALIŞMALARIN ÖNEMİ VE EL-MALATÎ’NİN
ZÜBDETÜ’L-MERVİYYEFİ’T-TEŞRİH VE’L-KEMEVİYYE ADLI ESERİ
Dr.Öğr.Üyesi Mustafa ALTUNKAYA (İnönü Üniversitesi)

  21

TÜRKİYE’NİN ENERJİ NAKİL HATLARINA YÖNELİK STRATEJİLERİ
Dr.Öğr.Üyesi Osman AĞIR, Gizem BALCI, Dr.Öğr.Üyesi Aziz BELLİ
(Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)

  22

TÜRKİYE’DE SINIRLI DEMOKRASİNİN SOSYO-EKONOMİK TEMELİ
Dr.Hasan Çimen, Orhan POLAT

  23

SOSYAL BELEDİYECİLİKTE KADIN SIĞINMA EVLERİ: ÜLKEMİZDEKİ BAŞARILI UYGULAMALARIN İNCELENMESİ
Prof. Dr. S. Mustafa ÖNEN, Faruk Selahattin YOLCU
(İnönü Üniversitesi)

  24

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLANLAMA: MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE ELAZIĞ BELEDİYESİ KARŞILAŞTIRMASI
Prof. Dr. S. Mustafa ÖNEN, Faruk Selahattin YOLCU
(İnönü Üniversitesi)

  25

EXPLORİNGTHESOURCES OF HUMAN RİGHTSVİOLATİONSAGAİNSTETHNORELİGİOUSGROUPS İN THEMİDDLE EAST: EVİDENCEFROM IRAN
Ass. Prof.A. MOGHSET B.KAMAL (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

  26

TÜRK SİYASAL HAYATINDA TÜRK-İSLAM SENTEZİ DÜŞÜNCESİ
Arş. Gör. Umut Turgut YILDIRIM
(İnönü Üniversitesi)

  27

İDEALDEN GERÇEĞE EKONOMİ SİYASET İLİŞKİSİ: STANDARTLARA BİLİMSEL BAKIŞ
Orhan Polat, Dr. Hasan Çimen

  28

AZERBAYCAN’DA ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK POLİTİKASI KAPSAMINDA   ETNİK- DİNİ AZINLIKLAR
Günel Baxışova (Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversitesi)

  29

SURİYE İÇ SAVAŞI VE İSPANYA İÇ SAVAŞI ARASINDAKİ ŞAŞIRTICI BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR
Dr.Öğr.Üyesi Süleyman EKİCİ (İnönü Üniversitesi)

  30

BİREYSEL VE TOPLUMSAL KAYNAĞI BAKIMINDAN ‘BİR ADALET TEORİSİ’NİN İMKÂNI
Prof.Dr.Emin ÇELEBİ (İnönü Üniversitesi)

  31

Decentralization as Institutional Instrument for Local Sustainable Development
Reis MULITIA (Department of Politics University “Marin Barleti”, Albania)

  32

Challenges and priorities in reForming public administration in the Republic of Macedonia
Ass. Prof. Memet Memeti (South East European University, Macedonia)

  33

The Extent of Compliance of External Auditors with Ethics and Code of Professional Conduct (A Field Study on Audit Firms in Syria)
M. KHAIR HAJI IBRAHIM / MUSTAFA SABSABİ / ISMAIL KALASH
(Halep Üniversitesi, Dicle Üniversitesi)

  34

DİNİN SİYASETE MÜTHİŞ DÖNÜŞÜ: APOKALİPTİK ULUSLARARASI SİYASET
Prof.Dr. Mustafa ARSLAN (İnönü Üniversitesi)

  35

1923’den PLANLI KALKINMA DÖNEMİNE TÜRKİYE YATIRIM POLİTİKALARI
Prof. Dr. Recep KARABULUT, Doç. Dr. Ahmet UĞUR (İnönü Üniversitesi)

  36

OSMANLI DIŞ BORÇLARI İÇİN ÇIKARILAN TAHVİLLERİN İHRAÇLARININ ANALİZİ
Doç. Dr. Ahmet UĞUR, Prof. Dr. Recep KARABULUT (İnönü Üniversitesi)

  37

TOPLUMSAL İHTİYAÇLARIN DÖNÜŞÜMÜNDE ENTELEKTÜEL BİRİKİMİN ETKİSİ
Doç. Dr. Gökhan TUNCEL (İnönü Üniversitesi)
Doç. Dr. Yılmaz DEMİRHAN (Dicle Üniversitesi)

  38

TÜRKİYE’DE SİYASET SANAT İLİŞKİSİNİN İSLAMCI SİNEMA ÜZERİNDEN ANALİZİ
Doç. Dr. Gökhan TUNCEL (İnönü Üniversitesi)
Enes YOLDAŞ
  39
THE EFFECT OF INVENTORY MANAGEMENT ON FIRM’S PERFORMANCE: AN EMPIRICAL STUDY ON BORSA ISTANBUL MANUFACTURING FIRMS
M. Khair Haji İbrahim, İsmaıl Kalash, Mustafa Sabsabi (Halep Üniversitesi, Dicle Üniversitesi)
  40
UÇAK KRİZİNİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE RUSYA FEDERASYONU İLİŞKİLERİNE ETKİSİ
Dr.Öğr.Üyesi Osman Ağır, Emrullah Kaçmaz (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi) 
  41
THE IMPACT OF NATİONALİSM AND GLOBALİZATİON ON THE MODERN STATE(ADVANTAGES AND DİSADVANTAGES)
Ayman Zain Hayajneh (Phd) Department of Political Science  University of Yarmouk/Jordan

 

Eklenme Tarihi : 2.10.2018

E-Posta Listesi

Günün SÖZÜ

 
Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi
© 2009-2021 - Tüm Hakları Saklıdır. Bilsam.Org | Sistem:UmutDenizi Web