Bilsam Logo

Ana Sayfa » Ortaçağda Malatya

Ortaçağda Malatya | Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi | Bilsam.Org
BİLSAM’dan “Ortaçağ’da Malatya” Sempozyumu...


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLSAM İbn Haldun Sosyal Araştırmalar Merkezi birimimiz tarafından Ortaçağ’da Malatya konulu sempozyum düzenlendi. 10 Nisan Çarşamba günü gerçekleşen sempozyum, 4 ayrı oturum şeklinde gerçekleşirken 12 farklı üniversiteden alanında uzman 16 bilim insanı tarafından ilimizin ortaçağdaki durumu ve ilişkileri farklı yönleriyle titizlikle ele alındı. Sempozyumda şu başlıklara yer verildi:


• Notitia Episcopatuum -Kilise- Kayıtlarına Göre Melitene Metropolitliği ve Metropolitliğe Bağlı Psikoposluklar (7-11 Yüzyıllar)
• Bizans İmparatoru Theophilos’un (829-842) Büyük Pişmanlığı: Zibatra (Doğanşehir) Yağması
• Roma İmparatorluğu Döneminde Malatya
• İslam Öncesi Dönemde Malatya’ya Yapılan Türk Akınları
• İyaz bin Ganem ve Malatya’nın Fethi
• Ortaçağda Malatya’da Darbedilmiş Sikkeler
• Türklerin Malatya’yı Fethi ve Dânişmendliler Döneminde Malatya
• Süryani Kaynaklarına Göre Malatya
• Haçlı Seferleri Sürecinde Malatya
• Malatya’da Tarihi Bir Kale: Masara (Minşar) Kalesi
• Malatya Tarih Ekolü: Ebû’l-Ferec İbnü’l-İbrî ve Tarihçiliği
• Memlûk Türk Devleti Döneminde Malatya Niyâbeti (1361-1516)
• Osmanlı Arşiv Kaynaklarında Malatya’nın Ortaçağına Dair Kayıtlar
• Malatya’nın Yıldırım Bayezid Tarafından Ele Geçirilmesi
• Ortaçağ Tarihi Filmlerinde Malatya: Battalgazi Örneği

Şehrimiz açısından oldukça verimli geçen sempozyumun sonunda katılımcılara BİLSAM tarafından hazırlanan katılım belgeleri takdim edilirken sonraki dönemlerde Yeniçağ ve Yakınçağ’da Malatya konusunun ele alınması kararlaştırıldı.

 

BİLSAM Basın Ofisi / Nisan 2019

 

 

 

 

 

 

Eklenme Tarihi : 11.04.2019

E-Posta Listesi

Günün SÖZÜ

 
Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi
© 2009-2022 - Tüm Hakları Saklıdır. Bilsam.Org | Sistem:UmutDenizi Web