Bilsam Logo

Ana Sayfa » Ulusal Sivil Toplum Zirvesi

Ulusal Sivil Toplum Zirvesi | Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi | Bilsam.Org
Kurtuba Ulusal Sivil Toplum Zirvesi Sivil Toplum İyi Örnekler Sempozyumu...


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURTUBA
ULUSAL SİVİL TOPLUM ZİRVESİ
SİVİL TOPLUM İYİ ÖRNEKLER SEMPOZYUMU
2- 4 Ağustos 2019
MALATYA

 

Günümüzde kamu ve özel sektörden sonra üçüncü sektör olarak ortaya çıkan ve ülkelerin en önemli “sosyal sermayesi” kabul edilen sivil toplum kuruluşları, aktif, katılımcı ve sorumlu vatandaşlığın hayata geçtiği alanlardır. Sivil Toplum ve Sivil Toplum Örgütlülük Düzeyi, bir ülkedeki toplumsal reşitliğin, dayanışma kültürünün, birlik olma bilincinin, kendi kendine organize olma ve zor zamanda ayakta kalabilme yeteneğinin ve vasiye ihtiyaç duymadan yol alma becerisinin en önemli göstergesidir. Günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde sivil toplum kuruluşları, katılımcı, çoğulcu ve demokratik yönetimin en önemli sacayaklarından biri haline gelmiştir.

 

BİLSAM olarak, ülkemizde ve dünyada yakıcı sorunların yaşandığı ve hızlı değişim-dönüşümlerin gerçekleştiği bir dönemde sivil toplum kuruluşları ve sosyal girişimciler olarak bir araya gelmenin, sivil toplum kuruluşlarımız tarafından gerçekleştirilen iyi örneklere tanıklık etmenin ve yaşadığımız sorunlar üzerine istişarelerde bulunmanın anlamlı olacağına inanıyoruz.

 

2-4 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan projemizin temel amacı; toplumların sorgulayan aklı olarak gördüğümüz sivil toplum kuruluşlarımızı ve değerli temsilcilerini bir araya getirerek şehirlerimiz, ülkemiz ve insanlık adına neler yaptığımızı ya da yapabileceğimizi birlikte konuşmaktır. Üç gün sürecek programda, ülkemizde eğitim, kültür, sanat, ekonomi, insanı yardım, insan hakları ve demokratikleşme, sosyal içerme ve dezavantajlı toplumsal kesimler vb. alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarımız bir araya gelerek, bulundukları il ve bölgelerde gerçekleştirdikleri projeleri birbirlerine ve kamuoyuna aktararak müzakerelerde bulunacaklardır.

 

Hangi kuruluşlar sivil toplum kuruluşudur? şeklindeki teorik tartışmalara girmeksizin sempozyumumuzun, insanımızın ve ülkemizin gelişimine bir şekilde katkı vermeye çalışan bütün dernek, vakıf, sendika, meslek odası vb. kuruluşlarımızın katılımına açık olduğunu belirtmek isteriz.  

 

Bu vesileyle, Ulusal Sivil Toplum Zirvesi / İyi Örnekler Sempozyumu programımızda sizleri ve kurumunuzu aramızda görmek bizleri onurlandıracaktır.

 

Her kuruluş sempozyuma en fazla 3 projeyle katılabilecek olup, değerlendirme kurulunca kabul edilen projeler sempozyumda sunulacaktır. 

 

Detaylar için lütfen  0 422 323 69 80 / 0507 748 06 43 no’lu telefonları arayınız. 

 

 

KONULAR

 

• Bireysel ve Toplumsal Gelişme
• Eğitim – Öğretim
• İnsan Hakları
• Düşünce, Araştırma ve Akademik Bilgi Üretimi
• İnsani Yardım
• Kültür, Sanat ve Turizm
• Dezavantajlı Toplumsal Kesimler (kadın, genç, çocuk, yoksul, engelli)
• Girişimcilik, İktisat ve Ekonomi
• Mesleki Dayanışma
• Sağlık ve Spor
• İlgili Diğer Alanlar

 

AÇIKLAMALAR

 

• Bir STK birden fazla proje ile başvuru yapabilir.
• Projeler, yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte olabilir.
• Katılımcıların konaklama giderleri proje başına 1 kişi olmak üzere BİLSAM tarafından karşılanacaktır.
• Her proje tanıtımı için 10 dakika süre verilecektir. Tanıtımlarda görsel, işitsel ve yazılı materyaller kullanılabilecektir.
• Program 3 gün sürecektir ve son gün sosyal programa ayrılacaktır.

 

 

*Proje Öneri Formu için tıklayınız.

 

ÖNEMLİ TARİHLER

 

Proje Öneri Formu Gönderim Son Tarihi 7 Temmuz 2019
Kabul Edilen Projelerin İlanı  14 Temmuz 2019
Sempozyum Tarihi  2-4 Ağustos 2019
Bildiri Gönderilecek Adres  bilsamsempozyum@gmail.com

 

DÜZENLEME KURULU

 

Prof. Dr. İbrahim GEZER Başkan
Prof. Dr. Emin ÇELEBİ             Başkan Yardımcısı
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet SAĞLAM  Başkan Yardımcısı
Dr. Öğretim Üyesi Murat SEZİK  Başkan Yardımcısı
Yelda POLAT Başkan Yardımcısı
Ferman SALMIŞ Başkan Yardımcısı
Ahmet POLAT Üye
Ayşegül TOPRAK  Üye
Betül Sümeyye US  Üye
Hatice DOĞRUYOL  Üye
İbrahim Halil YILDIRIM Üye
Mehmet Berkant GEZER  Üye
Oğuzhan KOCA Üye
İsmail Ömer POLAT  Üye
Tuba Nur UMUT   Üye
Zehra YILDIRIM Üye
Zeynep DOĞRUYOL  Üye
Zeynep Yüsra YILDIZ   Üye
Murat AŞAN     Genel Koordinatör
Neslihan DOĞAN Sekreterya İşlemleri

 

DANIŞMA KURULU (Alfabetik sırayla)

 

Abdulkadir BAHARÇİÇEK, Prof.Dr. İnönü Üniversitesi
Adnan GÜRSOY, Dr. Öğr. Üyesi İnönü Üniversitesi
Ahmet KARADAĞ, Prof. Dr. İnönü Üniversitesi
Ahmet Turan KOÇER MİAD Danışma Kurulu Üyesi
Alev ERKİLET, Doç. Dr. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Bekir Berat ÖZİPEK, Prof. Dr. İstanbul Medipol Üniversitesi
Deniz Ülke ARIBOĞAN, Prof. Dr. Üsküdar Üniversitesi
Erdinç YAZICI, Doç.Dr.            Gazi Üniversitesi
Fazıl Hüsnü ERDEM, Prof. Dr. Dicle Üniversitesi
Ferhat KENTEL, Prof. Dr. İstanbul Şehir Üniversitesi
Fethi Ahmet POLAT, Prof. Dr. Muş Alparslan Üniversitesi
Gökhan TUNCEL, Doç. Dr. İnönü Üniversitesi
Işıl ARPACI, Dr. Öğr. Üyesi İnönü Üniversitesi
Macit KENANOĞLU, Prof. Dr. İstanbul Şehir Üniversitesi
Mehmet ÖNAL, Prof. Dr. İnönü Üniversitesi
Mustafa ÖZEL, Dr. İstanbul Şehir Üniversitesi
Mustafa ÖZTÜRK, Prof. Dr. Marmara Üniversitesi
Recep UÇAR, Dr. Öğr. Üyesi İnönü Üniversitesi
Selahaddin BAKAN, Prof. Dr. İnönü Üniversitesi
Turgay ALDEMİR Anadolu PlatFormu Genel Başkanı
Ulvi SARAN, Prof. Dr. Kamu Araştırmaları Vakfı Başkanı
Vahap COŞKUN, Doç. Dr. Dicle Üniversitesi

 

Eklenme Tarihi : 23.05.2019

E-Posta Listesi

Günün SÖZÜ

 
Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi
© 2009-2021 - Tüm Hakları Saklıdır. Bilsam.Org | Sistem:UmutDenizi Web