Türkçe | English
Uluslararası Sempozyum
BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI
Bildiri Tam Metin Şablonu (TÜRKÇE)
Kongre kitabında sunulacak olan bildiriler, ekler dahil 3000 kelimeyi aşmamalıdır.
(Başlığı Yazınız, Times New Roman, 14 Pt, Koyu, Ortalanmış)
Yazar(lar) (açık adları ve soyadları, Times New Roman, 12 Pt, normal, ortalanmış)
Adres (Times New Roman, 11 Pt, ortalanmış, italik, farklı adresler üst simgeler (a, b, ...) ile açıkça belirtilmelidir)
E-posta adresi (Times New Roman, 10 Pt, italik, ortalanmış)

Örnek adres: İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü, MALATYA
….@....

ÖZET
          Özet metin (iki yana dayalı, tek satır aralığı, Times New Roman, 11 punto, paragraf başı yapılarak, giriş, gelişme, sonuç ve tartışmaları içermelidir).
          Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler, Anahtar Kelimeler, Anahtar Kelimeler,
ABSTRACT
          Abstract metin (iki yana dayalı, tek satır aralığı , Times New Roman, 11 punto, paragraf başı yapılarak, giriş, gelişme, sonuç ve tartışmaları içermelidir).
          Keyword: Keyword, keyword, keyword, keyword, keyword, keyword.