Kurtuba Akademi
Ana Sayfa

BİLSAM
KURTUBA AKADEMİ
VII. Ulusal Öğrenci Sempozyumu
18-19 Nisan 2020, Malatya

18-19 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan sempozyumumuza lisans ve lisansüstü bütün öğrenci arkadaşlarımızın yanı sıra mezuniyetlerinin üzerinden en fazla 5 yıl geçmiş olan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri de başvurabileceklerdir.

Bildiriler, bilim kurulunca değerlendirilip onaylandıktan sonra sempozyumda sunulacaktır.

Sempozyumun yeri ve programı ileriki tarihlerde ilgililere ulaştırılacakken, bildirisi kabul edilen Malatya dışındaki katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri BİLSAM tarafından karşılanacaktır.

NOT:1 Başvurular sadece kurtubaakademi@gmail.com adresine gönderilecektir. Farklı adreslere gönderilen bildiriler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

NOT:2 Başvuru Formuna yan menüden ulaşabilirsiniz, Formu eksik dolduranların başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

NOT:3 Sempozyuma her alandan bildiri kabul edilecektir.

ÖNEMLİ TARİHLER

Özet Gönderim Son Tarihi   24 Şubat 2020
Kabul Edilen Özetlerin İlanı 6 Mart 2020
Tam Metin Gönderim Tarihi 5 Nisan 2020
Sempozyum Tarihi 18-19 Nisan 2020
Bildiri Gönderilecek Adres kurtubaakademi@gmail.com

       : 
       : 
       : 
                   : 
          :