Bilsam Logo

Ana Sayfa » Kurtuba Akademi V. Ulusal Öğrenci Sempozyumu

Kurtuba Akademi V. Ulusal Öğrenci Sempozyumu | Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi | Bilsam.Org
Kurtuba Akademi V. Ulusal Öğrenci Sempozyumu...


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLSAM

KURTUBA AKADEMİ

V. Ulusal Öğrenci Sempozyumu

“BİR İNSANLIK SORUNU OLARAK ŞİDDET”

28-29 Nisan 2018, Malatya

 

Geçmişten günümüze insanlık tarihinin en büyük sorunlarından biri olan “ŞİDDET”, çağımızda da insanlığı tehdit eden temel problemlerden biridir. Toplumsal ilişkilerden uluslararası ilişkilere, aile hayatından bireyler arası ilişkilere, eğitimden medyaya ve daha birçok alanda hayatımıza nüfuz etmiş olan “Şiddet” bir toplumsal sorun olarak varlığını sürdürmektedir.  

 

Yıllık periyotlarla ulusal öğrenci sempozyumları gerçekleştiren Kurtuba Akademi, 2018 yılında tema olarak, “Şiddet” konusunu seçmiştir. "Bir İnsanlık Sorunu Olarak Şiddet" başlığıyla gerçekleştirilecek olan sempozyumumuz 28-29 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

 

BİLSAM Kurtuba Akademi tarafından bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek olan Ulusal Öğrenci Sempozyumumuzun amacı; ülkemizde bahse konu olan alanlarda okuyan, araştıran ve düşünceler geliştiren gençlerimizi bir araya getirerek, ürettikleri bilgi, düşünce ve yaklaşımları akademik çevreler ve kamuoyu ile paylaşmalarına imkân tanımaktır.

 

Düzenlenecek sempozyum, "şiddet" sorununu sadece “insan” odaklı değil, bu sorunlardan etkilenen tabiat, çevre, bitkiler, hayvanlar, tarihi eserler, kültürel varlıklar vs. bütün canlıları ve varlıkları kapsayacak şekilde ele alacaktır. Bu yüzden sempozyumumuz bu konularla ilgili bütün çalışmalara açıktır. Amacımız Kurtuba Akademi olarak geleceğimiz adına gök kubbede  hoş bir seda bırakacak bütün fikirlere kendini seslendirme imkanı sunmaktır.

 

BİLSAM Kurtuba Akademi olarak bizler, farklılıklarımızın zenginlik olarak kabul edildiği; şiddetin, zulmün, ötekileştirmenin ve kutuplaşmanın olmadığı; bütün canlıların kendi potansiyelini gerçekleştirebildiği; çevrenin korunduğu ve adalet, özgürlük, barış ve kardeşlik iklimi içinde yaşanılan bir dünyanın mümkün olabileceğine inanıyoruz.

 

28-29 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sempozyumumuza, ilimiz, bölgemiz ve ülkemizdeki lisans ve lisansüstü bütün öğrenci arkadaşlarımız davetlidir. Bildiriler, bilim kurulunca değerlendirilip onaylandıktan sonra sempozyumda sunulacaktır.

 

Sempozyumun yeri ve programı ileriki tarihlerde ilgililere ulaştırılacaktır. Bildirisi kabul edilen Malatya dışındaki katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri BİLSAM tarafından karşılanacaktır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

KONU BAŞLIKLARI:

·         Şiddetin Tarihsel, Kültürel ve Sosyal Arka Planı

·         Şiddetin Teolojik Temelleri

·         Aile İçi Şiddet

·         Eğitim ve Şiddet

·         Emperyalizm, Sömürü Kültürü ve Şiddet

·         Fanatizm, Irkçılık ve Şiddet

·         Filozof ve Fikir Adamlarında “Şiddet Algısı”

·         Güç, İktidar ve Şiddet

·         Devlet, Siyaset ve Şiddet

·         Hukuk, Demokrasi ve İnsan Hakları Bağlamında Şiddet

·         Kimlik ve Cinsiyet Sorunları açısından Şiddet

·         Psikolojik ve Psikiyatrik Hastalıklar Bağlamında Şiddet

·         Sanal ve Dijital Şiddet

·         Sanat, Edebiyat ve Mimaride Şiddet

·         Şiddet Sorunu ve Çözüm Arayışları

 

ÖNEMLİ TARİHLER:

Özet Gönderim Tarihi            : 2Mart 2018

Kabul Edilen Özetlerin İlanı  : 9 Mart 2018

Tam Metin Gönderim Tarihi  : 8 Nisan 2018

Sempozyum Tarihi                 : 28-29 Nisan 2018

Bildiri Gönderilecek Adres    : kurtubaakademi@gmail.com

( Detaylar için www.bilsam.org/kurtuba )

 

 

 

 

Eklenme Tarihi : 1.01.2018

E-Posta Listesi

Günün SÖZÜ

 
Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi
© 2009-2021 - Tüm Hakları Saklıdır. Bilsam.Org | Sistem:UmutDenizi Web